Η ασφαλιστική αγορά έχει θέσεις και ενδιαφέρον για τα drones

1893
drones

Η Insurance Europe  ανταποκρίθηκε στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα τεχνικά πρότυπα για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και τους όρους χρήσης τους.

Το ενδιαφέρον των ασφαλιστικών εταιρειών για τα drones εκτείνεται από το γεγονός ότι είναι οι ίδιες χρήστες τους έως την παροχή λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης σε άλλους χρήστες.

Οι ασφαλιστές χρησιμοποιούν drones για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον μετριασμό του κινδύνου σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων ασφάλισης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πιο σωστά ασφάλιστρα. Οι ασφαλιστές χρησιμοποιούν επίσης τα drones για να επιθεωρήσουν γρήγορα και με ακρίβεια τους δύσκολα προσβάσιμους χώρους, όπως για παράδειγμα σε σενάρια ανάκαμψης μετά από μεγάλη καταστροφή.

Επιπλέον τα αεροσκάφη είναι μια αναπτυσσόμενη και διευρυνόμενη αγορά προϊόντων για τους ασφαλιστές. Επί του παρόντος, υπάρχει σημαντικό capacity στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και της ευθύνης, καθώς και σε ορισμένους τομείς προσωπικών γραμμών ως πρόσθετα σε ασφαλιστήρια νοικοκυριών ή ως εξειδικευμένα ασφαλιστήρια.

Σε συνοδευτικό έγγραφο, η Insurance Europe ζήτησε από την Επιτροπή να παράσχει ένα σαφές κοινό πλαίσιο για την αδειοδότηση, την πιστοποίηση και την εξουσιοδότηση, καθώς και την ταξινόμηση βάσει χρήσης και μεγέθους των drones σε επίπεδο ΕΕ. Έχει υπογραμμίσει πώς η κατακερματισμένη νομοθεσία παρεμποδίζει την ανάπτυξη της αγοράς και έχει εγείρει ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.

 

Προηγούμενο άρθροΝΝ Future Matters: Δέκα Έλληνες φοιτητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών
Επόμενο άρθροΑπό το φωτογραφικό αρχείο της “Α.Α.” (1995)