Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2019: +49,2% οι πληρωθείσες αποζημιώσεις

2388

Αύξηση 49,2% κατέγραψαν οι πληρωθείσες αποζημιώσεις του κλάδου ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων το 2019. Οι δηλωθείσες ζημίες σχεδόν διπλασιάστηκαν (+ 94%) παρόλο που το πλήθος των συμβολαίων τα δύο τελευταία χρόνια παρέμεινε σχετικά σταθερό.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ.

Στην έρευνα για το 2019 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 4 ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το σύνολο της κάλυψης των πληρωμάτων πλοίων μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Συνολικά 1.013 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2019 (1.015 αντίστοιχα το 2018). Δηλώθηκαν 2.781 ζημιές (1.436 το 2018) για τις οποίες πληρώθηκαν €1,1 εκατ. και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους €1,55 εκατ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2018 ήταν €0,7 εκατ. και €1,5 εκατ.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2019 (για το 2018 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής: ενώ παρέμεινε σχετικά σταθερό το πλήθος των συμβολαίων τα δύο τελευταία χρόνια, διπλασιάστηκαν  σχεδόν (+ 94%) οι δηλωθείσες ζημίες του κλάδου. Πρόκειται για μεγάλο πλήθος μελών πληρώματος, συμβολαίων που τοποθετήθηκαν την τελευταία χρονιά στην εγχώρια αγορά και εμφάνισαν αυξημένα περιστατικά εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Σαν αποτέλεσμα, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις αυξήθηκαν σημαντικά σε ποσό (+49,2%). Επίσης, αύξηση κατέγραψε το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (+3,1%).

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (57,8% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (20,1% αντίστοιχα).

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία και τα δεδομένα των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά αιτία, τα οποία συλλέχθηκαν για το 2019, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών και τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων και εκκρεμών αποζημιώσεων (αθροιστικά) αντιστοιχούν σε νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Αναλυτικά η έρευνα εδώ

Προηγούμενο άρθροΣταύρος Κωνσταντάς: Η Εθνική Ασφαλιστική θα συνεχίσει να ηγείται
Επόμενο άρθρο2.000 ασφαλισμένοι χρησιμοποίησαν δωρεάν την τηλε-ιατρική πλατφόρμα της Απόλλων