Ασφάλιση και Τεχνητή νοημοσύνη, οι ρυθμίσεις και τα εμπόδια

1455

Η Insurance Europe δημοσίευσε τις απόψεις της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής βιομηχανίας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).


Οι ασφαλιστές χρησιμοποιούν ήδη την AI για να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών, να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους, να δημιουργήσουν μια ευρύτερη εικόνα για τις ανάγκες των πελατών τους και να αποτρέψουν δόλιες συναλλαγές. Οι πελάτες αγκαλιάζουν αυτήν την καινοτομία στην ασφάλιση, καθώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και καθιστά τις αλληλεπιδράσεις τους με τους ασφαλιστές πιο βολικές.
Στο μέλλον, η AI αναμένεται να βοηθήσει τους ασφαλιστές να προβλέπουν τον κίνδυνο με μεγαλύτερη ακρίβεια και να μπορούν να προχωρήσουν στην ταχεία ανάπτυξη νέων προϊόντων ως απάντηση σε αναδυόμενους κινδύνους.
Ωστόσο, οι ασφαλιστές αντιμετωπίζουν τρεις προκλήσεις στη μεγιστοποίηση του οφέλους τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους ίδιους κατά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης:


• Πρώτον, κατά την ανάπτυξη συστημάτων AI, οι ασφαλιστές αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση σε δεδομένα από τον δημόσιο τομέα. Για μέγιστο κοινωνικό όφελος, αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα δωρεάν και σε μηχανογραφικά αναγνώσιμη μορφή. Τα μη προσωπικά δεδομένα για ορισμένες εφαρμογές AI είναι επίσης μερικές φορές συγκεντρωμένα στα χέρια μερικών οργανισμών, με αποτέλεσμα την περιορισμένη ή δαπανηρή πρόσβαση σε δεδομένα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα συστήματα AI και να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πώς πρέπει να διέπεται η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.


• Δεύτερον, οι ασφαλιστές θα ήθελαν να δουν μια ολιστική προσέγγιση στις σχετικές ρυθμίσεις. Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ καλύπτει ήδη τομείς που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως θεμελιώδη δικαιώματα, προστασία της ιδιωτικής ζωής και δεδομένων, καθώς και ασφάλεια και ευθύνη προϊόντων. Στη συνέχεια συμπληρώνεται από τα εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια. Για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης και για την αποφυγή περιττών κανονιστικών επιβαρύνσεων, απαιτείται ένα οριζόντιο, αναλογικό και βασισμένο σε αρχές ρυθμιστικό πλαίσιο AI που θα βασίζεται στα υφιστάμενα κοινοτικά και εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια.


• Τέλος, υπάρχει επί του παρόντος έλλειψη αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ αρχών με αρμοδιότητες στον τομέα της ψηφιοποίησης. Απαιτείται από όλες τις εθνικές αρχές, είτε είναι υπεύθυνες για τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, την προληπτική ρύθμιση, τον ανταγωνισμό ή την προστασία δεδομένων, να συνεργάζονται στενά και να διασφαλίζουν τη συνέπεια στην εφαρμογή των κανόνων για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.


Επιπλέον, ο ασφαλιστικός κλάδος υποστηρίζει την ανάπτυξη ηθικής, αξιόπιστης και ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης μέσω ενός κατάλληλου, βασισμένου στον κίνδυνο και αναλογικού ρυθμιστικού πλαισίου. Το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου θα πρέπει να στοχεύει μόνο σε εκείνες τις εφαρμογές AI με αποδεδειγμένο υψηλό κίνδυνο και σημαντικές επιπτώσεις στα δικαιώματα των ατόμων, καθώς δεν είναι όλες οι χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης σημαντικοί κίνδυνοι ή επηρεάζουν άμεσα τους καταναλωτές.
Στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και ειδικότερα την ασφάλιση, αρχές όπως η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, η λογοδοσία και η ηθική αντιμετωπίζονται ήδη σε κάποιο βαθμό από κανόνες για την συμπεριφορά των επιχειρήσεων και τη δημοσιοποίηση, ενώ οι κανόνες παροχής συμβουλών ισχύουν είτε η σύσταση παρέχεται από άνθρωπος είτε από AI.

Προηγούμενο άρθροH INTERAMERICAN εμπιστεύεται την ψηφιακή τεχνολογία και για την Οδική Ασφάλεια
Επόμενο άρθροΟικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου ΑΧΑ, 1ο Εξάμηνο 2020