Εταιρείες

Ασφάλιση Φυσικών Καταστροφών: Η πρόταση του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώθηκε, στις 14-15 Μαρτίου, το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο για την «Μείωση της Διακινδύνευσης από τις Καταστροφές στην Ελλάδα» από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (www.edcm.edu.gr), στο οποίο παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, η πρόταση του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τις «Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα στην Ασφάλιση Φυσικών Καταστροφών: Η Περίπτωση της Ελλάδος».

Η ερευνητική ομάδα αποτελείτο από τον καθηγητή Μιλτιάδη Νεκτάριο (Συντονιστή) και τους καθηγητές Στάθη Χατζηκωνσταντινίδη και Πλάτωνα Τήνιο, καθώς και τους ερευνητές Πάνο Ξένο (Ph.D), Αγλαΐα Πετσέτη (Ph. D), Μιχάλη Χουζούρη (Ph. D candidate).

Θέσπιση Οργανισμού Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών

Η βασική πρόταση ήταν για τη θέσπιση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΟΔΙΦΚΑ), με την κατάλληλη επέκταση των αντικειμένων του υφιστάμενου ΟΑΣΠ (Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας), ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί με ολιγάριθμο εξειδικευμένο προσωπικό, για να καλύπτει όχι μόνο τους σεισμούς αλλά και τις πλημμύρες και τις δασικές πυρκαγιές, καθώς και τις υπόλοιπες μορφές φυσικών καταστροφών.

Ο ΟΔΙΦΚΑ θα αποτελεί την κύρια δημόσια αρχή για τη διαχείριση όλων των τύπων φυσικών καταστροφών. Ο ρόλος του θα είναι:

  • Επιτελικός: εκπονεί μακροπρόθεσμη στρατηγική διαχείρισης φυσικών καταστροφών, με βάση την εμπειρία αντίστοιχων εθνικών φορέων (κυρίως των ΗΠΑ).
  • Συντονιστικός, όλων των άλλων εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (πυροσβεστική, αστυνομία, περιφέρειες , δήμοι, κλπ.).

Δημιουργία Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Φυσικών Καταστροφών

Όσον αφορά στις ζημιές στις κατοικίες από σεισμούς, πλημμύρες, και δασικές πυρκαγιές, προτείνεται να συσταθεί στον ΟΔΙΦΚΑ  το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Φυσικών Καταστροφών (ΑΚΦΚ), το οποίο θα  αναλαμβάνει την αποζημίωση των νοικοκυριών που υφίστανται ζημιές από σεισμούς, πλημμύρες  και πυρκαγιές δασών, για ασφαλισμένο κεφάλαιο μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ. Πέραν του ποσού αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικές  ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον το επιθυμούν.

Το ΑΚΦΚ προτείνεται να λειτουργεί στη βάση του μοντέλου «Premium Pool” και οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται  “σε πρώτο κίνδυνο”. Το μοντέλο αυτό έχει πλέον καταξιωθεί διεθνώς, με βάση την σχετική εμπειρία της Τουρκίας και της Ρουμανίας (πρόκειται για το ίδιο μοντέλο που είχε προταθεί για την Ελλάδα το 1998 από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς).

Φορολογικές απαλλαγές & διαχείριση του Κεφαλαίου από ασφαλιστική εταιρεία

Για τη μεγιστοποίηση της ασφαλιστικής κάλυψης του οικιστικού δυναμικού της χώρας, προτείνεται η διασύνδεση της χρηματοδότησης του ΑΚΦΚ με τον ΕΝΦΙΑ και τα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από τον φόρο αυτό. Συγκεκριμένα, προτείνεται ότι ένα μονοψήφιο ποσοστό των συνολικών εσόδων του ΕΝΦΙΑ να διατίθεται ετησίως στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Φυσικών Καταστροφών.

Το ΑΚΦΚ  θα συσσωρεύει και θα διαχειρίζεται το σχετικό Equalization Reserve. Θα μπορεί να εκχωρεί (αντασφαλιστικά) κινδύνους σε εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες ή σε διεθνείς αντασφαλιστές. Επίσης, θα μπορεί να εκδίδει Catastrophe Bonds.

Η τρέχουσα διαχείριση του ΑΚΦΚ ανατίθεται σε ελληνική ασφαλιστική εταιρεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά από σχετικό διαγωνισμό.

Διαβάστε επίσης: Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά αποζημιώνει για τις φυσικές καταστροφές

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας