Άρθρα

Ασφάλιση εφοδιαστικής αλυσίδας: πανδημία και κρίση αυξάνουν τη ζήτηση

Τα προβλήματα που ανακύπτουν στις εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες οικονομικές απώλειες για πλήθος επιχειρήσεων. Η ασφαλιστική κάλυψη απώλειας κερδών από διακοπή εργασιών φάνηκε πως δεν είναι η κατάλληλη για να αποζημιωθούν. Η φιλοσοφία του προϊόντος και η τιμολόγησή του από την ασφαλιστική αγορά δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία Covid-19. Η ασφαλιστική αγορά θα πρέπει να επανεξετάσει την προϊοντική της προσέγγιση και να αναβαθμίσει τις λύσεις που προτείνει, όπως είναι η ασφάλιση εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, χρειάζεται να συνεργαστούν στενά με τον ασφαλιστικό τους σύμβουλο, αναζητώντας ολοκληρωμένες καλύψεις και τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης και μεταφοράς κινδύνου, για να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη κρίση.

Η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) έφερε μεγάλα προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού παγκοσμίως, ανατρέποντας τις ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης. Οι περιορισμοί και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, μαζί με τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, περιόρισαν την προσφορά βασικών προϊόντων κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2020 και το 2021. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αύξησαν τη ζήτησή τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, πιέζοντας ακόμη περισσότερο τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ασφάλιση εφοδιαστικής αλυσίδας: πανδημία και κρίση αυξάνουν τη ζήτηση

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλές εταιρείες στράφηκαν στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους, για να αποζημιωθούν για ορισμένες από τις ζημίες που προκλήθηκαν από την πανδημία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ασφάλισης διακοπής εργασιών (Business Interruption – BI). Πρόκειται για τον τύπο εμπορικής ασφάλισης που συνήθως προστατεύει από απώλειες που προκύπτουν από την αναστολή ή τη μείωση των εργασιών λόγω ζημιάς στους ασφαλισμένους χώρους, που προκλήθηκε από καλυπτόμενο κίνδυνο, όπως πυρκαγιά ή πλημμύρα. Αν και η ασφάλιση BI καλύπτει απώλειες που προκύπτουν από φυσική ζημιά, η πανδημία πυροδότησε μεγάλο αριθμό απαιτήσεων BI σε πολλές χώρες, αυξάνοντας τις δικαστικές διαμάχες για τις ασφαλιστικές εταιρείες και δημιουργώντας μια σειρά από προκλήσεις, καθώς το συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει τιμολογηθεί για την κάλυψη πανδημιών.

Ασφαλισμένοι υπέβαλαν περισσότερες από 210.000 απαιτήσεις σχετιζόμενες με καλύψεις BI εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού στις ΗΠΑ, από τον Νοέμβριο του 2020, συνολικής αξίας $1,3 δις. Ωστόσο, το 2020 αποζημιώθηκαν λιγότερο από το 2% των απαιτήσεων για απώλειες BI που υποβλήθηκαν σε ασφαλιστικές, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πανδημίες είχαν αρχικά εξαιρεθεί στα περισσότερα ασφαλιστικά συμβόλαια. Επιπλέον, τα $420 εκατ. που πλήρωσαν οι ασφαλιστές των ΗΠΑ σε αποζημιώσεις BI την ίδια περίοδο, είναι ένα απολύτως διαχειρίσιμο ποσό για έναν κλάδο με πλεόνασμα κεφαλαίου άνω των $800 δισ., υποθέτοντας ότι τα δικαστήρια θα συνεχίζουν να ευνοούν τους ασφαλιστές στην ερμηνεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων BI.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και σε άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, όπου οι ασφαλιστικές εποπτικές αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι λιγότερο από το 4% των συμβολαίων BI θα οδηγήσει σε ζημίες που σχετίζονται με την πανδημία. Αυτό, ωστόσο, δεν αποθάρρυνε τους ασφαλισμένους από το να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις τους σε δικαστικές αίθουσες, φέρνοντας τους ασφαλιστές αντιμέτωπους με αυξημένα δικαστικά κόστη και πλήγμα στη φήμη τους.

Σε αντίθεση με την ασφάλιση BI, η οποία δεν επαρκεί για την κάλυψη διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας σε μια πανδημία, οι ασφαλισμένοι με εξελιγμένα ασφαλιστικά προγράμματα διαχείρισης κινδύνου χρησιμοποίησαν μια εξειδικευμένη κάλυψη, που ονομάζεται ασφάλιση αλλαγής προμηθειών (supply change insurance), η οποία προσφέρεται από μικρό αριθμό παγκόσμιων ασφαλιστικών εταιρειών. Δεδομένης της αποτελεσματικότητάς της κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αυτή η κάλυψη θα μπορούσε να γίνει πιο διαδεδομένη στο μέλλον, παρά την πρόσθετη πολυπλοκότητα και το κόστος της.

Το 4ο τρίμηνο θα επιδεινωθούν οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Αν και πολλοί κλάδοι είχαν αντιμετωπίσει ζητήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και πριν από την πανδημία, το τρέχον μέγεθος των προκλήσεων είναι άνευ προηγουμένου. Επιπλέον, η διακοπή στην παγκόσμια ροή εμπορίου δημιούργησε συσσώρευση εμπορευματοκιβωτίων σε ορισμένα λιμάνια. Αυτά τα εμπορευματοκιβώτια πρέπει να αποστέλλονται άδεια οπουδήποτε τα χρειάζονται, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές των τελικών και ενδιάμεσων αγαθών.

Με το άνοιγμα των περισσότερων οικονομιών το δεύτερο εξάμηνο του 2021, η ισχυρή ζήτηση για τελικά προϊόντα και πρώτες ύλες επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Μάλιστα, υπάρχει αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών κατά το 4ο τρίμηνο, που είναι η πιο απαιτητική περίοδος του έτους.

Ασφάλιση εφοδιαστικής αλυσίδας: πανδημία και κρίση αυξάνουν τη ζήτηση

Στη διάρκεια του 2021 υπήρξαν και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα που επιδείνωσαν τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, όπως η τεράστια χειμερινή καταιγίδα στο Τέξας τον Φεβρουάριο, ο αποκλεισμός της διώρυγας του Σουέζ τον Μάρτιο και η κυβερνοεπίθεση στην Colonial Pipeline Company στις αρχές Μαΐου, που οδήγησε σε εξαήμερο κλείσιμο αγωγού βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ασφάλιση διακοπής εργασιών (ΒΙ) δεν έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τις αλυσίδες εφοδιασμού από πανδημίες

Πολλές, μεγάλες και μεσαίες, εταιρείες απευθύνθηκαν στον ασφαλιστή τους, για να αναθεωρήσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια BI και άλλα ασφαλιστήριά τους που αφορούν την αλυσίδα εφοδιασμού τους, ελπίζοντας να ανακτήσουν μέρος του κόστους που προέκυψε ως αποτέλεσμα της διαρραγής των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Γενικά, η κάλυψη ΒΙ προορίζεται να αποκαταστήσει τον ασφαλισμένο στην αρχική του οικονομική θέση πριν από τη διακοπή των εμπορικών δραστηριοτήτων από ένα καλυπτόμενο γεγονός, συνήθως μια φυσική ζημιά του ασφαλισμένου χώρου. Σε πολλές περιπτώσεις, η ασφάλιση BI δεν προσφέρεται ως αυτόνομο συμβόλαιο, αλλά περιλαμβάνεται ως πρόσθετο ενός ασφαλιστηρίου περιουσίας.

Ένα τυπικό ασφαλιστήριο BI θα κάλυπτε τα διαφυγόντα κέρδη, τα πάγια έξοδα και τα επιπλέον έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επηρεαζόμενης περιόδου (συνήθως έως και ένα έτος). Οι εταιρείες που βασίζονται σε περιορισμένο αριθμό προμηθευτών ή πελατών μπορούν επίσης να αποκτήσουν μια εξειδικευμένη προστασία BI, που ονομάζεται Contingent Business Interruption (CBI). Πρόκειται για μια πρόσθετη υποκατηγορία κάλυψης BI, που αποσκοπεί στην προστασία των εταιρειών από την απώλεια εισοδήματος που προκαλείται από τη διακοπή εργασιών των προμηθευτών ή των πελατών τους ως συνέπεια ενός καλυπτόμενου κινδύνου. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή ασφάλιση BI, που αποζημιώνει τον αντισυμβαλλόμενο για απώλεια που προκύπτει από ζημιά στην περιουσία του, η CBI επιτρέπει σε μια εταιρεία να μεταφέρει στον ασφαλιστή της τον κίνδυνο ζημιών στην περιουσία κάποιου τρίτου.

Συνήθως, η ασφάλιση CBI ενεργοποιείται εάν: (1) υπάρχει άμεση φυσική απώλεια ή ζημιά στην περιουσία ενός προμηθευτή ή πελάτη, (2) η απώλεια ή η ζημιά προκαλείται από καλυπτόμενη αιτία απώλειας και (3) η απώλεια έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή των εργασιών σε καλυπτόμενη τοποθεσία. Επομένως, τόσο τα ασφαλιστήρια BI όσο και τα ασφαλιστήρια CBI συνήθως δεν παρέχουν επαρκή προστασία για διαρραγή της εφοδιαστικής αλυσίδας που προκαλείται από πανδημία.

Αρχικά, τα συμβόλαια BI και CBI είχαν σχεδιαστεί για να προστατεύουν από την απώλεια εισοδήματος που προκαλείται από έναν φυσικό κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας, όπως πυρκαγιά, σεισμός ή πλημμύρα. Με την πάροδο του χρόνου, οι καλύψεις BI και CBI επεκτάθηκαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, για να καλύψουν την απώλεια εισοδήματος ακόμη και χωρίς φυσικές ζημιές σε ασφαλισμένους χώρους, όπως σε περιπτώσεις όπου η πολιτική Αρχή περιορίζει την πρόσβαση στον ασφαλισμένο χώρο ή αναγκάζει το κλείσιμό του. Ωστόσο, μετά το ξέσπασμα του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου (SARS) το 2003, όταν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες επιβαρύνθηκαν με εκατομμύρια δολάρια σε απαιτήσεις BI και CBI, ο κλάδος άρχισε να προσθέτει εξαιρέσεις στα τυπικά ασφαλιστήρια για ζημίες που προκαλούνται από ιούς ή βακτήρια. Έκτοτε, οι ασφαλιστές και οι αντασφαλιστές έχουν υιοθετήσει αυστηρότερες διατυπώσεις στα συμβόλαιά τους, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων BI και CBI, για να αποκλείσουν τις ζημιές που προκαλούνται από πανδημίες.

Ασφάλιση εφοδιαστικής αλυσίδας: πανδημία και κρίση αυξάνουν τη ζήτηση

Αν και η έννοια της ασφάλισης CBI είναι αρκετά απλή, ο προσδιορισμός της καλυπτόμενης αιτίας απώλειας είναι πολλές φορές δύσκολος. Περιπλέκεται από ορισμένες δικαστικές αποφάσεις στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την αρχή της πανδημίας, που ευνόησαν μια πιο ευρεία ερμηνεία των καλυπτόμενων αιτιών, στο πλαίσιο των ασφαλιστηρίων BI και CBI. Σε απάντηση, οι ασφαλιστικές εταιρείες αύξησαν τα αναλογιστικά αποθεματικά τους για μελλοντικές απαιτήσεις BI και CBI, γεγονός που θα μπορούσε να πιέσει την κερδοφορία του κλάδου βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, παρά το γεγονός ότι είχαν ένα σχετικά ευνοϊκό έτος όσον αφορά τις ασφαλισμένες ζημίες από φυσικές καταστροφές και την αύξηση των τιμών σε βασικές γραμμές ασφάλισης. Η απροσδόκητη ροή απωλειών BI και CBI και αγωγών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού είναι μια πρόκληση, για πολλές ασφαλιστικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Και η πρόκληση συνίσταται στο ότι αυτά τα προϊόντα δεν είχαν επαρκή τιμολόγηση και αποθεματικά, καθώς δεν προορίζονταν να ενεργοποιηθούν υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Ωστόσο, τα επίπεδα απαιτήσεων BI και CBI παραμένουν διαχειρίσιμα, δεδομένης της ισχυρής κεφαλαιοποίησης του κλάδου και αντισταθμιστικών παραγόντων, όπως οι χαμηλότερες απαιτήσεις σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς λόγω των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και των καραντινών που εφαρμόστηκαν κατά την κορύφωση της πανδημίας.

Η πανδημία θα μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση για ασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Εκτός από τα συμβόλαια BI και CBI, οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν και μια ευρύτερη κάλυψη, που ονομάζεται ασφάλιση εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό το προϊόν προορίζεται για έναν σχετικά μικρό αριθμό πελατών, που χρειάζονται προστασία από διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού τους, οι οποίες δεν προκαλούνται μόνο από φυσικές βλάβες στις εγκαταστάσεις βασικών πελατών και προμηθευτών, αλλά και από ένα ευρύτερο φάσμα γεγονότων, όπως βιομηχανικά ατυχήματα, εργατικά ζητήματα, πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές, αδυναμία εισόδου σε χώρους, ρυθμιστικές ενέργειες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έκτακτες ανάγκες δημόσιας υγείας, όπως μια πανδημία. Αυτός ο τύπος κάλυψης έχει συνήθως υψηλή τιμή και είναι διαθέσιμος μόνο σε πελάτες που χρησιμοποιούν προηγμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και επιθυμούν να συνεργαστούν με μεσίτες και ασφαλιστές, για να σχεδιάσουν ένα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους πρόγραμμα ασφάλισης.

Ήταν μάλλον αναμενόμενο το γεγονός ότι η πανδημία προκάλεσε απαιτήσεις στο πλαίσιο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά ταυτόχρονα αναδείχτηκε η αξία του συγκεκριμένου προϊόντος για πολλούς υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια εφοδιαστικής αλυσίδας παγκοσμίως, τα οποία συνήθως αγοράζονται από μεγάλες εταιρείες με σχετικά σύνθετες ανάγκες, θα μπορούσαν να γίνουν πιο διαδεδομένα σε μεγαλύτερο αριθμό πελατών.

Οι παγκόσμιες προκλήσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα μπορούσαν να ανοίξουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για την (αντ-)ασφαλιστική αγορά, καθώς οι εταιρείες αυξάνουν τη ζήτηση για πιο ολοκληρωμένες καλύψεις και εργαλεία μεταφοράς κινδύνου. Η Swiss Re εκτιμά ότι οι αλλαγές στην παγκόσμια αγορά θα δημιουργήσουν περίπου $63 δισ. σε πρόσθετα ασφάλιστρα παγκοσμίως, τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η αυξημένη ζήτηση για ασφάλιση εφοδιαστικής αλυσίδας και η καλύτερη μοντελοποίηση μετά την πανδημία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες που εξυπηρετούν μεγάλους εταιρικούς πελάτες, στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης εμπορικής σχέσης σε πολλαπλές γραμμές ασφάλισης. Εάν γίνει σωστή διαχείριση, αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει το προφίλ κερδών των ασφαλιστικών εταιρειών περιουσίας και ατυχημάτων.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας