Άρθρα

Ασφάλιση Αθλητικών Στοιχημάτων (Sport Betting Insurance)

Ασφάλιση Αθλητικών Στοιχημάτων (Sport Betting Insurance)

Απόψεις & Θέσεις Φοιτητών του ΠΑ.ΠΕΙ.
Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

Ασφάλιση Αθλητικών Στοιχημάτων (Sport Betting Insurance)

Των Στέφανου Ζορκάδη & Ιωάννη Μακαντάνη, φοιτητών 3ου εξαμήνου

Στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, οι εταιρείες αθλητικών στοιχημάτων προσφέρουν ένα είδος ασφάλισης των στοιχημάτων, εκτός από προσφορές και μπόνους στοιχήματος, με στόχο την προστασία των χρημάτων που στοιχηματίζουν οι παίκτες από απροσδόκητες απώλειες. Στην ουσία, όμως, η ασφάλιση αθλητικών στοιχημάτων αποτελεί έναν πολύ έξυπνο τρόπο προσέλκυσης νέων πελατών και διατήρησης και αφοσίωσης των υπαρχόντων, γιατί η ασφαλιστική κάλυψη προσφέρει ψυχική ηρεμία. με άλλα λόγια, ένα επίπεδο ικανοποίησης των παικτών.

Οι εταιρείες αθλητικών στοιχημάτων διαχειρίζονται τον κίνδυνο. επομένως, προσελκύουν και διατηρούν πελάτες-παίκτες, κάνοντας διακράτηση του κινδύνου (self-insuring), και η πληρωμή των ζημιών πραγματοποιείται από τις ίδιες με την επιστροφή χρημάτων στους παίκτες ή με τη δυνατότητα οι παίκτες να στοιχηματίσουν (ποντάρουν) ξανά.

Φυσικά, είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι εταιρείες κρατούν τον κίνδυνο και είναι πρόθυμες να υποστούν τις οικονομικές συνέπειες των ζημιών, εάν αυτές προκύψουν. Επειδή, όμως, κύρια επιδίωξη των εταιρειών αθλητικών στοιχημάτων, ως επιχειρήσεων, είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους τους, το μέγεθος του κινδύνου που αποφασίζουν οι εταιρείες να διακρατήσουν εξαρτάται από την ακρίβεια των προβλέψεων των ζημιών και από τις διευθετήσεις για την πληρωμή των ζημιών. Οι εταιρείες συλλέγουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των παικτών και, έχοντας τα δεδομένα για προηγούμενες ζημίες, εκτιμούν το είδος της ασφάλισης που προσφέρουν στους παίκτες με χρήση μεθόδων στατιστικής και πιθανοτήτων.

1. Αθλητικά Στοιχήματα

1.1. Πλαίσιο

Το αθλητικό στοίχημα είναι η δραστηριότητα πρόβλεψης αθλητικών αποτελεσμάτων και τοποθέτησης χρηματικού στοιχήματος στο αποτέλεσμα. Η συχνότητα των αθλητικών στοιχημάτων ποικίλλει ανάλογα με την κουλτούρα, με τη συντριπτική πλειοψηφία των στοιχημάτων να τοποθετούνται στο ποδόσφαιρο, σε αγώνες αυτοκινήτου, στις μικτές πολεμικές τέχνες και την πυγμαχία, τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Τα αθλητικά στοιχήματα μπορούν, επίσης, να επεκταθούν σε μη αθλητικά γεγονότα, όπως σε διαγωνισμούς reality show και πολιτικές εκλογές, και σε αγώνες με ζώα, όπως ιπποδρομίες και κυνοδρομίες. Ακόμη, δεν είναι ασυνήθιστο οι ιστότοποι αθλητικών στοιχημάτων να προσφέρουν στοιχήματα για ψυχαγωγικά γεγονότα, όπως τα βραβεία Grammy και τα Όσκαρ.

1.2. Αθλητικά Στοιχήματα

Οι παίκτες αθλητικών στοιχημάτων τοποθετούν τα στοιχήματά τους είτε νόμιμα, μέσω στοιχηματισμού (“bookmaker”) ή αθλητικού βιβλίου (“sportsbook”), είτε παράνομα, μέσω ιδιωτικών επιχειρήσεων που αναφέρονται ως “μπούκις” (“bookies”). Ο όρος “βιβλίο” (“book”) αναφέρεται στα βιβλία που χρησιμοποιούνται από τους μεσίτες στοιχημάτων (“wage brokers”) για την παρακολούθηση στοιχημάτων, πληρωμών και χρεών. Πολλά νόμιμα αθλητικά βιβλία (“sportsbooks”) βρίσκονται στο Διαδίκτυο και λειτουργούν με δικαιοδοσίες (“jurisdictions”) ξεχωριστές από τους πελάτες που εξυπηρετούν, συνήθως για να παρακάμψουν διάφορους νόμους περί τζόγου (όπως η εκτελεστική πράξη του 2006, σχετικά με τον παράνομο διαδικτυακό τζόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες), σε επιλεγμένες αγορές, όπως το Λας Βέγκας. Τα νόμιμα αθλητικά βιβλία παίρνουν τα στοιχήματα “εκ των προτέρων” (“up-front”), που σημαίνει ότι ο παίκτης πρέπει να πληρώσει το αθλητικό στοίχημα πριν τοποθετήσει το στοίχημα.

Από την άλλη, οι παράνομοι στοιχηματιστές (“bookies”), λόγω της φύσης της επιχείρησής τους, μπορούν να δραστηριοποιηθούν οπουδήποτε, αλλά απαιτούν μόνο χρήματα από την ήττα των παικτών (“bettors”) και δεν απαιτούν τα στοιχηματισμένα χρήματα εκ των προτέρων, δημιουργώντας χρέος (ή πιο σωστά, την πιθανότητα χρέους) από τον παίκτη προς τον στοιχηματιστή.

2. Ασφάλιση αθλητικών στοιχημάτων
(Sport Betting Insurance)

2.1. Γενικά για την ασφάλιση

Στην καθημερινότητά τους τα άτομα αντιμετωπίζουν κινδύνους και αβεβαιότητες που είτε μπορούν να προκαλέσουν ζημιές είτε να αποτελέσουν ευκαιρίες κέρδους.

Γενικά ως ασφάλιση θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε εκείνο το κοινωνικό εργαλείο το οποίο έχει δύο βασικά γνωρίσματα: 1) την ομαδοποίηση του κινδύνου και 2) τη μεταφορά του κινδύνου.

Ομαδοποίηση του κινδύνου σημαίνει ότι μια ομάδα ατόμων (ασφαλισμένοι) μεταφέρει τον κίνδυνο σε ένα άλλο μέρος (ασφαλιστής). Το μέρος (ασφαλιστής), με τη σειρά του, αποδέχεται τον κίνδυνο και συνθέτει ή ομαδοποιεί όλα τα ζημιογόνα ενδεχόμενα μαζί. Με την ομαδοποίηση δημιουργείται ένα μεγάλο δείγμα ενδεχομένων, το οποίο, καθώς μεγαλώνει, οδηγεί σε μείωση της πιθανότητας κακής πρόβλεψης των μελλοντικών ζημιών.

Μεταφορά του κινδύνου σημαίνει ότι ο ασφαλιστής ως διαχειριστής του κινδύνου συμφωνεί να αναλάβει τον κίνδυνο, τον αποτιμάει οικονομικά και αναλαμβάνει να πληρώσει κάθε ζημία, σε περίπτωση που ο κίνδυνος πραγματοποιηθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταφορά κινδύνων είναι η αποστροφή του κινδύνου. Δηλαδή, η ασφάλιση είναι ένας μηχανισμός μέσω του οποίου κάποιος που προσπαθεί να αποφύγει τον κίνδυνο τον μεταφέρει σε κάποιον άλλο.

Επομένως, η ασφάλιση παρέχει στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα ανταλλάγματος (ασφάλιστρο ή εισφορά) αυτόνομης αξίωσης για την κάλυψη οικονομικής ανάγκης. Η ασφάλιση συναντάται σε πολλούς τομείς, όπως στην υγεία, την περιουσία και τα αυτοκίνητα. Έτσι, μπορούμε να συναντήσουμε ένα είδος ασφάλισης και στους τομείς των εταιρειών που παρέχουν αθλητικά στοιχήματα.

2.2. Τι είναι η ασφάλιση αθλητικών στοιχημάτων;

Τα αθλητικά στοιχήματα είναι κερδοσκοπικός κίνδυνος, γιατί εμπεριέχουν αβεβαιότητα, δηλαδή σε αυτά υπάρχουν τουλάχιστον δύο δυνητικά αποτελέσματα για ένα γεγονός ή μια κατάσταση. Τα αποτελέσματα αυτά είναι είτε κέρδος είτε ζημιά. Επομένως, στην περίπτωση της ασφάλισης αθλητικών στοιχημάτων, ο κίνδυνος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια έννοια που περιλαμβάνει την πιθανή πρόβλεψη τόσο της ευκαιρίας για κέρδη όσο και της αρνητικής προοπτικής για πιθανές ζημιές.

Ασφάλιση Αθλητικών Στοιχημάτων (Sport Betting Insurance)

Η αβεβαιότητα, γενικά, προκαλεί τη συναισθηματική ή φυσική ανησυχία ή την έξαψη σε όλα τα άτομα σε αβέβαιες καταστάσεις. Και ο κίνδυνος στα αθλητικά στοιχήματα είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος με την αβεβαιότητα. Ο παίκτης επιθυμεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και να μεγιστοποιήσει την αξία (απόδοση) από τα στοιχήματα. Ειδικά στα αθλητικά στοιχήματα, υπάρχει δυνατή συσχέτιση μεταξύ της αρνητικής διάστασης του κινδύνου και της κερδοφορίας. Δηλαδή, εάν ο παίκτης επιθυμεί υψηλότερο αποτέλεσμα σε ένα στοίχημα, χρειάζεται να αναλάβει μεγαλύτερη πιθανότητα αρνητικού κινδύνου. Οι παίκτες αθλητικών στοιχημάτων είναι προφανώς άτομα που αναζητούν τον κίνδυνο (risk seekers).

2.3. Είδη ασφάλισης αθλητικών στοιχημάτων

Υπάρχουν διάφορα είδη ασφάλισης των στοιχημάτων, που προστατεύουν τα χρήματα των παικτών ή διασφαλίζουν την επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που το στοίχημα χαθεί.

Acca Insurance
H Acca Insurance αποτελεί τον πιο γνωστό τύπο ασφάλισης στοιχημάτων. Σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, αν έχει παιχτεί ένα στοίχημα που τηρεί ορισμένες προϋποθέσεις, όπως ένα συγκεκριμένο ποσό αγώνων και μια συγκεκριμένη απόδοση, σε περίπτωση που χαθεί ένας αγώνας από το συγκεκριμένο ποσό, τότε θα επιστραφεί το ποσό πονταρίσματος.

Faller Insurance
Παρέχεται από τις εταιρείες στοιχηματισμού, εάν ο αθλητικός αγώνας ακυρωθεί ή διακοπεί. Συναντάται πολύ συχνά και στις ιπποδρομίες, σε περίπτωση που ένα άλογο είτε χτυπήσει στον φράχτη, είτε συγκρουστεί με άλλο άλογο, είτε πέσει ο αναβάτης του. Έτσι, με τη Faller Insurance, ο παίχτης δικαιούται την επιστροφή του πονταρίσματός του με τη μορφή χρήματων ή με τη δυνατότητα ενός δωρεάν ποσού για επερχόμενo ποντάρισμα (Free bet).

Second position Insurance
Συναντάται κυρίως στις ιπποδρομίες και ασφαλίζει τον παίχτη σε περίπτωση που έχει φτάσει πολύ κοντά στη νίκη. Δηλαδή, αν το άλογο τερματίσει στη 2η θέση, ο παίχτης θα έχει τη δυνατότητα να λάβει πίσω το ποντάρισμά του. Αυτού του είδους η ασφάλιση προϋποθέτει έναν συγκεκριμένο αριθμό αλόγων στους αγώνες (συνήθως πάνω από τέσσερα).

3. Σκοπός της ασφάλισης αθλητικών στοιχημάτων

Οι εταιρείες αθλητικών στοιχημάτων είναι επιχειρήσεις με κύριο χαρακτηριστικό την επιδίωξη της μεγιστοποίησης του κέρδους τους. Μεγάλη σημασία για την επιτυχία της δραστηριότητάς τους είναι η ανάληψη και τιμολόγηση του κινδύνου των στοιχημάτων. Επομένως, η ασφάλιση αθλητικών στοιχημάτων είναι μια καίρια στρατηγική (marketing) προσέλκυσης παικτών και παραμονής των παλιών παικτών στις εφαρμογές αθλητικών στοιχημάτων, και αποφέρει κερδοφόρα αποτελέσματα.

Από τη μεριά των ατόμων, η θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας (expected utility theory) λέει ότι τα άτομα θα επιλέξουν μια εναλλακτική (όπως ένα παιχνίδι τύχης ή λοταρία), η οποία μεγιστοποιεί την αναμενόμενη χρησιμότητά τους. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εδώ είναι ο κίνδυνος που αντιστοιχεί σε κάθε παιχνίδι. Η θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας προβλέπει ότι η στάση των ατόμων έναντι του κινδύνου για κάθε λοταρία μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές διαβαθμίσεις ανάμεσα στις λοταρίες. Επιπλέον, η θεωρία λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές στάσεις των ατόμων έναντι του κινδύνου, οι οποίες ποικίλλουν από άτομο σε άτομο (ετερογένεια προτιμήσεων κινδύνου).

Η ασφάλιση αθλητικών στοιχημάτων είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παρέχουν οι εταιρείες μια αίσθηση αξίας και απόδοσης στους παίκτες του στοιχήματος, δηλαδή προσδίδουν στους παίχτες μια αίσθηση ασφάλειας. Όμως, πολλές φορές, αυτή η αίσθηση είναι λανθασμένη, καθιστώντας έτσι την ασφάλιση στοιχημάτων ως μια πολύ προσοδοφόρα κίνηση εκ μέρους των εταιρειών αθλητικών στοιχημάτων.

Η ασφάλιση παρέχεται μόνο σε ειδικούς αγώνες και σε ειδικές αποδόσεις, έτσι η ασφάλιση στο στοίχημα είναι αρκετά χαμηλή. Επιπλέον, ακόμα και εάν κάποιος παίχτης τηρεί όλα τα κριτήρια ασφάλισης και πάρει πίσω το ποντάρισμά του, οι εταιρείες προσφέρουν τις περισσότερες φορές το ποντάρισμα πίσω ως δυνατότητα για επόμενο δωρεάν ποντάρισμα και όχι χρήματα. Ακόμα και αν ληφθούν χρήματα με τη μορφή μετρητών, η πλειονότητα των παιχτών θα τα χρησιμοποιήσει ποντάροντας σε άλλο στοίχημα. Για αυτό, λοιπόν, οι εταιρείες επιλέγουν αυτήν τη στρατηγική marketing, προσελκύοντας συνεχώς νέους πελάτες, με αποτέλεσμα τα μακροπρόθεσμα κέρδη τους.

4. Πώς αποφασίζουν οι εταιρείες για την ασφάλιση αθλητικών στοιχημάτων;

Οι εταιρείες αθλητικών στοιχημάτων κάνουν διαχείριση κινδύνων. Συγκεκριμένα, κάνουν αναγνώριση και οικονομική εκτίμηση του κινδύνου, προβαίνουν σε πρόβλεψη μελλοντικής συχνότητας και έντασης ζημιών, κινούνται στην εξεύρεση λύσεων για τον περιορισμό του κινδύνου και δημιουργούν σχέδια για την εκπόνηση ανάλυσης κόστους-ωφέλειας από την ανάληψη του κινδύνου.

Φυσικά, οι εταιρείες χρειάζονται πληροφορίες (δεδομένα) για την καλή διαχείριση των κινδύνων, τις οποίες στη συνέχεια συνθέτουν με κάποιες μεθόδους μέτρησης, για να εκτιμήσουν τις αναμενόμενες ζημίες. Δηλαδή, οι εταιρείες μετράνε ποσοτικά τον κίνδυνο και η αβέβαιη κατάσταση γίνεται μετρήσιμη και εκφράζεται με όρους που σχετίζονται με την πιθανότητα εμφάνισης δυσμενών γεγονότων.

Ένα σημαντικό εργαλείο στην κατοχή των εταιρειών αθλητικών στοιχημάτων στις ημέρες μας είναι τα μοντέλα μηχανικής εκμάθησης (“maching learning models”), που παρουσιάζουν και αναλύουν τα πιθανά αποτελέσματα και τις πιθανότητες ή τη σχετική συχνότητά τους. Αυτά, δηλαδή, μπορούν να κάνουν προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο με δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές, όπως είναι τα δημογραφικά δεδομένα των παικτών (π.χ. φύλο και ηλικία), η απόδοση των παικτών, ο καιρός, οι προηγούμενες ζημίες, ακόμη και το συναίσθημα των παικτών. Μάλιστα, ορισμένα μοντέλα έχουν δείξει ακρίβεια ελαφρώς υψηλότερη από τους ειδικούς του τομέα (“domain experts”). Αυτά τα μοντέλα απαιτούν μεγάλο όγκο δεδομένων, που είναι συγκρίσιμα και καλά οργανωμένα πριν από την ανάλυση, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για την πρόβλεψη της έκβασης των αγώνων.

Επίλογος

Οι εταιρείες αθλητικών στοιχημάτων δραστηριοποιούνται με κύριο γνώμονά τους το οικονομικό κέρδος. Στην κατεύθυνση αυτή, δελεάζουν τους παίκτες με κάποιες μορφές ασφάλισης αθλητικών στοιχημάτων. Οι παίκτες, από τη μεριά τους, οφείλουν να συνειδητοποιήσουν τις πιθανές επιζήμιες συνέπειες του στοιχηματισμού και να αντιληφθούν ότι ο παράγοντας «ασφάλιση» είναι μόνο ένας απειροελάχιστος παράγοντας επίτευξης κέρδους και, περισσότερο, ότι είναι ένα είδος προσέλκυσης πελατών από τις εταιρείες αθλητικών στοιχημάτων και, κατά συνέπεια, ένας κερδοφόρος τρόπος λειτουργίας τους.

Πηγές

  • Μιλτιάδης Νεκτάριος (2014). Ιδιωτική Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
  • www.legalserviceindia.com/legal/article-9615-what-is-sports-betting-insurance-a-complete-guide.html
  • www.newbettingsites.co/articles/betting-insurance/.
  • el.wikipedia.org/wiki.
  • en.wikipedia.org/wiki/Sports_betting.

Δείτε εδώ όλες τις προηγούμενες εργασίες.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας