Ασφαλίσεις Ζωής: Τα ασφαλιστικά δίκτυα είναι οι Πρωταγωνιστές!

1795
ασφαλίσεις ζωής πωλητής

Πρώτο κανάλι διανομής στις ασφαλίσεις Ζωής αναδεικνύονται και το 2016 οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής και μη συνεργασίας, παρά τις αντιξοότητες που στους επαγγελματίες αυτούς συσσωρεύει η εχθρική τους αντιμετώπιση από το Κράτος. Ενισχυμένο το bancassurance σε σχέση με το 2015. Αυτό προκύπτει μεταξύ άλλων, από την έρευνα που διεξάγει η ΕΑΕΕ μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της που δραστηριοποιούνται στις Ασφαλίσεις Ζωής.

 

Συνολική παραγωγή ασφαλίστρων €1,9 δισ. το 2016

Ειδικότερα, οι ασφαλίσεις Ζωής αποτελούν ένα από τους μεγαλύτερους τομείς δραστηριοποίησης της Ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα όπου συμμετέχουν 23 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων €1,9 δισ. το 2016, αυξημένη κατά 6,1% σε σχέση με το 2015. Επιπροσθέτως, παραγωγή ασφαλίστρων ύψους €215 εκατ. καταγράφηκε το 2016 στις ασφαλίσεις ατυχημάτων και ασθενειών.

Από την έρευνα της ΕΑΕΕ μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της, προέκυψε ότι από το σύνολο της παραγωγής των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, ποσό 1,5 δισ. € αφορούσε σε ατομικές ασφαλίσεις και 0,5 δισ. € σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις, ενισχύθηκε κατά πολύ η αναλογία των παραδοσιακών ασφαλίσεων Ζωής ως προς το σύνολο, ενώ στις ομαδικές ασφαλίσεις αυξήθηκε κατά πολύ η συμμετοχή των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

 

Πληρωθείσες αποζημιώσεις €1,7 δισ.

Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν το €1,7 δισ., εκ των οποίων €1,3 δισ. αντιστοιχούσαν σε ατομικές ασφαλίσεις και €388 εκατ. σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις, η αναλογία των αποζημιώσεων μεταξύ των καλύψεων έμεινε σχεδόν σταθερή σε σχέση με το 2015 ενώ στις ομαδικές ασφαλίσεις ενισχύθηκε η συμμετοχή των αποζημιώσεων των ασφαλίσεων δανειοληπτών.

 

Τα Κανάλια διανομής

Ένας από τους στόχους της έρευνας της ΕΑΕΕ ήταν η διερεύνηση του μερισμού της παραγωγής ασφαλίστρων, αναλόγως της συμμετοχής των καναλιών διανομής.

Ειδικότερα ζητήθηκε ο διαχωρισμός της παραγωγής των διαμεσολαβούντων προσώπων αναλόγως της σχέσης συνεργασίας με την ασφαλιστική επιχείρηση (αποκλειστική ή μη αποκλειστική) καθώς και ο διαχωρισμός των άμεσων πωλήσεων αναλόγως της μορφής που χρησιμοποιήθηκε (ψηφιακή πλατφόρμα ή άλλη μορφή).

Συνολικά, η ανάλυση της παραγωγής ανά κανάλι διανομής για το 2016 στις ασφαλίσεις Ζωής, Υγείας και Ατυχημάτων, έγινε ως εξής:

  • Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας: 39%
  • Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας: 14%
  • Βancassurance: 36%
  • Απευθείας πωλήσεις: 10%.

Στις ατομικές ασφαλίσεις, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και η συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance) είναι τα δύο κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο τόσο στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας όσο και στις ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις. Η αναλογία της συνεργασίας με τις τράπεζες (bancassurance) ενισχύθηκε σε σχέση με το 2015.

Κανάλια διανομής ατομικών ασφαλίσεων Ζωής 2015-2016

 

2016

2015

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας

47,1%

55%

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας

11,1%

14%

Συνεργασία με τράπεζες

40,8%

30%

Άμεσες Πωλήσεις

1,1%

1%

Σύνολο                                                                                                   

100%

100%

Αντιστοίχως, στις ομαδικές ασφαλίσεις, οι ασφαλίσεις δανειοληπτών προέρχονται κατά κύριο λόγο από την συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance), οι ομαδικές ασφαλίσεις εργαζομένων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας και άμεσες πωλήσεις, ενώ τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα προέρχονται από άμεσες πωλήσεις και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας.

Κανάλια διανομής ομαδικών ασφαλίσεων Ζωής 2015-2016

 

2016

2015

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας

13,3%

9,1%

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας

25,3%

23,9%

Συνεργασία με τράπεζες

22,3%

32,5%

Άμεσες Πωλήσεις

39,1%

34,5%

Σύνολο                                                                                                   

100%

100%

 

Η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά Ζωής
Στην έρευνα δίδονται στοιχεία και για την Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά Ζωής, όπου η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής έφτασε τα €733 δισ. το 2015, αυξημένη κατά 1,5% σε σχέση με το 2014, ενώ η παραγωγή ασφαλίσεων υγείας έφθασε τα €127 δισ. (+3,5%). Το μέσο κατά κεφαλήν ασφάλιστρο έφθασε στα €1.227 το 2015 και είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το 2008. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις Ζωής έμειναν σχετικά σταθερές στα €640 δισ. το 2015. Αντιστοίχως, οι αποζημιώσεις των ασφαλίσεων Υγείας αυξήθηκαν κατά 4,4% έναντι του 2014, φθάνοντας τα €103 δισ.

Δείτε τα στατιστικά στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής, Υγείας, Ατυχημάτων 2016 :

– Υπό μορφή παρουσίασης εδώ

– Υπό μορφή μελέτης εδώ

Προηγούμενο άρθρο«Insuring safer roads»: Η έκθεση του Ομίλου ΑΧΑ για την οδική ασφάλεια
Επόμενο άρθροΣτις 8 Ιουνίου η κορυφαία εκδήλωση της Εθνικής Ασφαλιστικής