Εταιρείες

ARAG: Προγράμματα νομικής προστασίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και σκαφών αναψυχής

Η Arag, με 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα Νομικής προστασίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και σκαφών αναψυχής.

Noμική Προστασία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Καλύψεις προγράμματος

 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια
  Λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων και έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα.
 • Προσεπίκληση της αστικής ευθύνης
  Προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής αστικής ευθύνησς, ασφαλιστικής εταιρείας στο πλαίσιο της απόκρουσης απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου εκ της ευθύνης αυτής.
 • Διαφορές με την ασφαλιστική εταιρεία
  Για διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική εταιρεία από ασφαλιστήρια της επιχείρησής του, όπως πυρός, κλοπής και προσωπικών ατυχημάτων.

Περισσότερα εδώ.

ARAG λογότυπο 1600x900

Noμική Προστασία Σκαφών Αναψυχής

Καλύψεις προγράμματος

 • Διεκδίκηση αποζημίωσης
  Για υλικές ζημιές στο σκάφος από τρίτους
  Για σωματικές βλάβες στον ασφαλισμένο από τρίτους.
  Για μη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από ίδια ασφαλιστήρια.
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια
  Όταν ο ασφαλισμένος ή χειριστής του σκάφους κατηγορηθεί για εξ αμελείας θάνατο ή τραυματισμό προσώπου, καθώς επίσης και για εξ αμελείας παράβαση διατάξεων που αφορούν τη ναυσιπλοία.

Καλύπτονται επίσης:

 • Προσφυγές στις αρμόδιες λιμενικές – διοικητικές αρχές,
 • Διεκδίκηση απαιτήσεων από συμβάσεις του σκάφους, όπως ελαττωματική επισκευή κ.λπ.
 • Διεκδίκηση απαιτήσεων για διαφορές από άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Περισσότερα εδώ.

ARAG: Προγράμματα νομικής προστασίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και σκαφών αναψυχής

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας