Εταιρείες

Aποτελεσματικότερος o έλεγχος του κόστους της Υγείας, αν συμπράξουν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας

«Ο έλεγχος του κόστους της Υγείας θα γίνει αποτελεσματικότερος, αν συμπράξουν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας», επισημαίνει ο κ. Γιώργος Βελιώτης, Γενικός Διευθυντής Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της Interamerican και πρόεδρος της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας EURAPCO Health Group, εντοπίζοντας τα βασικά αίτια επιδείνωσης των προβλημάτων στον τομέα της Υγείας, στη γήρανση του πληθυσμού και στην αύξηση του κόστους της Υγείας.

Ο Γ. Βελιώτης επισημαίνει ότι στο διπολικό σύστημα Υγείας στην Ελλάδα, το οποίο ο δημόσιος τομέας χρηματοδοτεί κατά 59,3% και ο ιδιωτικός -μέσω της ασφάλισης και των ιδιωτικών πληρωμών- κατά 40,7%, το κόστος αυξάνεται πολύ περισσότερο εξαιτίας της αδυναμίας να υπάρξει μια συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ένας ενιαίος συντονισμός.

Συγκεκριμένα, παρατηρεί πως δημόσιος και ιδιωτικός τομέας παρέχουν κατά ένα μεγάλο μέρος τις ίδιες υπηρεσίες στον πολίτη, που συχνά πληρώνει δύο φορές για τις υπηρεσίες αυτές. Οι δύο τομείς δεν αλληλοσυμπληρώνονται κατάλληλα, ώστε να συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών και τον περιορισμό του κόστους.

Ταυτόχρονα, οι πόροι που διατίθενται για την Υγεία δεν κατανέμονται ορθολογικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ελλείψεις ή πλεονασμός σε υπηρεσίες σε επιμέρους τομείς αναγκών.

Θέση της Interamerican, όπως τονίζει το στέλεχος της εταιρείας, αποτελεί η αναζήτηση συνεργασιών και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θα εξαλείψουν τις παθογένειες και θα ελέγξουν τα προβλήματα, ώστε να εξασφαλιστούν υπηρεσίες ποιότητας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και ακόμη, να επιτευχθεί η μεγαλύτερη απόδοση των χρημάτων που διατίθενται.

Η αποτελεσματική σύμπραξη είναι εφικτή, κατά τον κ. Βελιώτη -ο οποίος διαθέτει μεγάλη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό συστημάτων Υγείας- αν εξασφαλιστεί σε σταθερή βάση ένας ανοικτός και ειλικρινής διάλογος μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και αν διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη των προβλημάτων και ένας κοινός προσανατολισμός, με κοινούς στόχους.

Πρακτικά, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα σχεδιασμού ενός βασικού πακέτου ασφαλιστικών καλύψεων και υπηρεσιών που θα καθορίζει μια τέτοια σύμπραξη. Θα χρειαστεί να δημιουργηθεί, επίσης, η κατάλληλη, σύγχρονη μηχανογραφική υποδομή που θα εξυπηρετεί τη σύμπραξη, ενώ θα πρέπει να μετρώνται τα αποτελέσματα σε σταθερή βάση και να γίνονται διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους που θα τίθενται.

Η ιδιωτική ασφάλιση της Υγείας στην Ελλάδα, από το 2012 έως σήμερα, παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις, με ένα σύνολο ασφαλισμένων περί το 1,65 εκατομμύριο πολιτών. Το 52,7% των ασφαλισμένων έχουν ατομικό συμβόλαιο και οι υπόλοιποι (47,3%) καλύπτονται από ομαδικό συμβόλαιο. Σε περίπτωση σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ο έλεγχος του κόστους για τον ιδιωτικό τομέα υπηρεσιών Υγείας θα είναι αποτελεσματικότερος και θα οδηγήσει σε μείωση και του κόστους των ασφαλιστικών καλύψεων, με φθηνότερη ιδιωτική ασφάλιση Υγείας.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας