Εταιρείες

Αγγελία Εργασίας: Η ERGO ζητά Δικηγόρο

Η θέση καλύφθηκε!


Στην ERGO αναζητούμε να εντάξουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας έναν/μία Δικηγόρο για να συμμετέχει στις εργασίες που αφορούν:

 • τη διασφάλιση της νομιμότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών και αποφάσεων της εταιρείας,
 • τη νομική υποστήριξη του επιχειρησιακού της μοντέλου και της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και
 • τη διάγνωση των νομικών κινδύνων, την πρόληψη ή τον μετριασμό τους.

Για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου ρόλου, πρέπει να διαθέτεις:

 • Πτυχίο Νομικής Επιστήμης. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ιδίως στο Εμπορικό ή Αστικό Δίκαιο, θα συνεκτιμηθεί.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε Νομική Υπηρεσία Ασφαλιστικής Εταιρείας ή σε δικηγορική εταιρεία με εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο, με έμφαση στο Ασφαλιστικό και στο Εταιρικό Δίκαιο.
 • Πολύ καλή γνώση και επαγγελματική εμπειρία στο Ασφαλιστικό και Εταιρικό Δίκαιο καθώς και στο Αστικό – Ενοχικό Δίκαιο.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού δικαστικών υποθέσεων που αφορούν τους κλάδους ασφάλισης (περιουσίας, τεχνικών ασφαλίσεων, μεταφορών, αυτοκινήτου, κ.λπ.).
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχέρεια στη χρήση της τεχνολογίας, πολύ καλή γνώση των MS Office.
 • Ικανότητα προσδιορισμού προβλημάτων, συγκέντρωσης στοιχείων και εξαγωγής τεκμηριωμένων συμπερασμάτων.
 • Κριτική και αναλυτική σκέψη, διεισδυτική αντίληψη και ικανότητα αναζήτησης διαφορετικών εκδοχών και ερμηνειών.
 • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας με ακρίβεια, αξιοπιστία, αποδοτικότητα και χρονική συνέπεια.
 • Ικανότητες αποτελεσματικής συνεργασίας και αποτελεσματικής μετάδοσης πληροφοριών.

Η ERGO είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργεί άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο Όμιλο, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως και αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους ασφαλιστικούς ομίλους στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην Ελλάδα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα ασφαλιστικών λύσεων, προσφέρουμε στους 700.000 πελάτες μας μια ανθρώπινη, διαφανή, απλή και σαφή απάντηση στις ασφαλιστικές τους ανάγκες, παρέχοντας αξιόπιστα προϊόντα, απλές διαδικασίες και μία εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης.

   Στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected], αναγράφοντας στο θέμα του email «Δικηγόρος»

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News


Η ERGO Aσφαλιστική Μονοπρόσωπη A.E. (Λ. Συγγρού 173, Νέα Σμύρνη Τ.Κ. 17121 – «Υπεύθυνος Επεξεργασίας») τηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι δεδομένα  προσώπων που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη ή μελλοντική θέση εργασίας και τα οποία έρχονται σε γνώση της από την αποστολή των βιογραφικών τους σημειωμάτων απευθείας στην εταιρεία ή μέσω τρίτων μερών. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των τυπικών σας προσόντων και των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων για την πιθανότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους στην ERGO. Τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα παραμένουν εμπιστευτικά και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Η ERGO εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί. Με την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος αναγνωρίζετε ότι, τα προσωπικά σας δεδομένα, , που εκουσίως γνωστοποιείτε στην ERGO με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος για τον πιο πάνω σκοπό, επεξεργάζονται από την Εταιρεία και διατηρούνται σε αυτή. Εφόσον το επαγγελματικό σας προφίλ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση το βιογραφικό σας σημείωμα διατηρείται στη βάση δεδομένων μας για περίοδο ενός έτους και μπορείτε, οποτεδήποτε, να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων καθώς και, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία τους, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τους εξής τρόπους: Ηλεκτρονικά με αποστολή email στο: [email protected] Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής: www.dpa.gr Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα) Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής Με φαξ στο: +30 210 6475628. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη απαιτούμενη διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr). Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, απορία που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ERGO, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:  μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας