Η ERGO αναζητά να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό έναν/μία Δικηγόρο για το τμήμα Δικαστικών Υποθέσεων Λοιπών εκτός Αυτοκινήτων Κλάδων.

Ο/Η Δικηγόρος θα είναι υπεύθυνος/η για:

 • το χειρισμό και την παρακολούθηση των υποθέσεων
 • τον διακανονισμό των ζημιών
 • τον προσδιορισμό και τη διαπραγμάτευση του ποσού αποζημίωσης καθώς και τον καθορισμό του αποθέματος
 • την επικοινωνία με τους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους αποζημίωσης

Επίσης, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου ρόλου, πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο Νομικής Επιστήμης (επιθυμητή η εξειδίκευση στο εμπορικό ή/και αστικό δίκαιο).
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών ως συνεργάτης σε ασφαλιστική εταιρεία ή σε δικηγορικό γραφείο, με κύρια ενασχόληση τη δικαστική ή εξώδικη διαχείριση υποθέσεων που αφορούν όλα τα είδη ασφαλιστικών περιπτώσεων.
 • Άριστη γνώση του ασφαλιστικού δικαίου και των ασφαλιστικών κλάδων (περιουσίας, τεχνικών ασφαλίσεων, αστικής ευθύνης, μεταφορών, ζωής, αυτοκινήτου κ.λπ.).
 • Ευχέρεια στη χρήση της τεχνολογίας και πολύ καλή γνώση του MS Office.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πελατοκεντρικό προσανατολισμό.
 • Κριτική σκέψη, συστηματική προσέγγιση και διεισδυτική αντίληψη.
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων.
 • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας με ακρίβεια, αξιοπιστία και χρονική συνέπεια.

Στην ERGO «θα έχεις την ευκαιρία να εργαστείς σε ένα δυναμικό πολυεθνικό περιβάλλον με ισχυρή ομαδική κουλτούρα, ευκαιρίες συνεχούς μάθησης και εξέλιξης, με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ομαδική ασφάλιση Ζωής, Υγείας και Συνταξιοδοτικής Αποταμίευσης».

Όποιος ενδιαφέρεται να γίνει μέλος της ομάδας, μπορεί να στείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο [email protected], αναγράφοντας στο θέμα του email τον κωδικό της θέσης ΔΛΚ2021.


Η ERGO είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργεί άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο Όμιλο που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως και αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους ασφαλιστικούς ομίλους στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην Ελλάδα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα ασφαλιστικών λύσεων, προσφέρει στους πελάτες μια ανθρώπινη, διαφανή, απλή και σαφή απάντηση στις ασφαλιστικές τους ανάγκες παρέχοντας αξιόπιστα προϊόντα, απλές διαδικασίες και μία εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης.

Η ERGO Aσφαλιστική Μονοπρόσωπη A.E. (Λ. Συγγρού 173, Νέα Σμύρνη Τ.Κ. 17121 – «Υπεύθυνος Επεξεργασίας») τηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι δεδομένα  προσώπων που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη ή μελλοντική θέση εργασίας και τα οποία έρχονται σε γνώση της από την αποστολή των βιογραφικών τους σημειωμάτων απευθείας στην εταιρεία ή μέσω τρίτων μερών. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των τυπικών σας προσόντων και των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων για την πιθανότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους στην ERGO. Τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα παραμένουν εμπιστευτικά και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Η ERGO εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί. Με την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος αναγνωρίζετε ότι, τα προσωπικά σας δεδομένα, , που εκουσίως γνωστοποιείτε στην ERGO με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος για τον πιο πάνω σκοπό, επεξεργάζονται από την Εταιρεία και διατηρούνται σε αυτή. Εφόσον το επαγγελματικό σας προφίλ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση το βιογραφικό σας σημείωμα διατηρείται στη βάση δεδομένων μας για περίοδο ενός έτους και μπορείτε, οποτεδήποτε, να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων καθώς και, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία τους, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τους εξής τρόπους: Ηλεκτρονικά με αποστολή email στο: [email protected] Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής: www.dpa.gr Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα) Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής Με φαξ στο: +30 210 6475628. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη απαιτούμενη διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr). Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, απορία που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ERGO, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:  μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροAllianz: Πού θα επενδυθούν οι αυξημένες καταθέσεις των νοικοκυριών;
Επόμενο άρθροΣτην Πρόεδρο της Δημοκρατίας αντιπροσωπεία της ΚΕΕΕ