Με αφορμή τα ετήσια αποτελέσματα 2020 του Oμίλου Talanx (τα οποία παραθέτουμε παρακάτω), ο Managing Director της HDI Global SE Hellas, κ. Νότης Βαγιακάκος, μιλά στην «Ασφαλιστική Αγορά» για τις επιδόσεις του ελληνικού υποκαταστήματος και την επίδραση της πανδημίας. Παράλληλα κάνει προβλέψεις για την τρέχουσα χρονιά και το άμεσο μέλλον, ενώ συστήνει στις ελληνικές επιχειρήσεις να δώσουν τη δέουσα προσοχή στις ασφαλίσεις τους.

Όμιλος Talanx: Αύξηση ασφαλίστρων 4,1% και καθαρά έσοδα  €673 εκατ.

Ο Όμιλος Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE Hellas, αποδείχθηκε ισχυρός για το οικονομικό έτος 2020 παρά τις σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό ζημιές, οι οποίες ανήλθαν στα 1,5 Δις ευρώ: τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) κυμάνθηκαν στα 1,7 Δις ευρώ (από 2,4), ενώ τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 673 εκατ. ευρώ (από 923), γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε την πρόβλεψη του Νοεμβρίου 2020 «για έσοδα άνω των 600 εκατ. ευρώ». Εξαιρουμένων των σχετιζόμενων με τον κορωνοϊό ζημιών, ο Όμιλος θα είχε ξεπεράσει το περσινό ρεκόρ καθαρών εσόδων.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 4,1% στα 41,1 Δις ευρώ (από 39,5) ή κατά 6,9% μετά την προσαρμογή των όποιων συναλλαγματικών επιπτώσεων και παρά το δυσμενές περιβάλλον που διαμορφώθηκε από την πανδημία. Η καλή απόδοση του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 2020, μιας χρονιάς που επλήγη τόσο έντονα από την κρίση, οφείλεται επίσης στα επιτυχημένα διαρθρωτικά μέτρα στους τομείς Βιομηχανικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ιδιωτών στη Γερμανία. Στον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων τα μέτρα βελτίωσης της κερδοφορίας έχουν σαφώς επηρεάσει θετικά το τεχνικό αποτέλεσμα, ενώ και στον Τομέα Ασφαλίσεων Ιδιωτών Γερμανίας, ο στόχος του 2021 για λειτουργικά κέρδη επιτεύχθηκε εντός του 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης «KuRS», εξαιρουμένων των επιδράσεων του κορωνοϊού. Ο Όμιλος Talanx επιβεβαιώνει την πρόβλεψή του ό,τι τα καθαρά έσοδα του Ομίλου για το 2021 θα κυμανθούν μεταξύ 800 και 900 εκατ. ευρώ. Το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνουν, στη Γενική Συνέλευση, σταθερό μέρισμα 1,50 ευρώ ανά μετοχή.

Ανάπτυξη εν μέσω πανδημίας για τον Όμιλο Talanx και την HDI Global SE Hellas

«Ισχυρός και ανθεκτικός ο Όμιλος Talanx διατήρησε επιτυχώς τη θέση του κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού», δήλωσε ο Torsten Leue, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Talanx AG. «Συνεχίζουμε την κερδοφόρα ανάπτυξη παρά την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2020. Δεδομένων των δυσμενών συνθηκών που προκλήθηκαν από αυτήν τη βαθιά κρίση –η οποία οδήγησε στο υψηλότερο επίπεδο ζημιών στην ιστορία της εταιρείας– η σταθερή ανάπτυξη και τα καθαρά έσοδα του Ομίλου επιδεικνύουν την ελαστικότητά του. Το ίδιο ισχύει και για την απόδοση των μερισμάτων. Όσον αφορά στο 2021, εναποθέτουμε την εμπιστοσύνη μας στα εμβόλια με τα οποία μπορεί να ξεπεραστεί η πανδημία. Είμαστε βέβαιοι ό,τι το τρέχον οικονομικό έτος τα καθαρά έσοδα του Ομίλου θα αυξηθούν και θα κυμανθούν μεταξύ 800 και 900 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, επιβεβαιώνουμε τους μεσοπρόθεσμους στόχους του Ομίλου μας έως το 2022».

Ο Όμιλος Talanx έχει εφαρμόσει περαιτέρω διαρθρωτικά μέτρα στις πρωτασφαλιστικές εργασίες. Η πολύ θετική επίδραση των διαθρωτικών μέτρων βελτίωσης της κερδοφορίας στον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων διαφαίνεται ήδη, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι δαπάνες που σχετίζονται με τον κορωνοϊό: ο μικτός λειτουργικός δείκτης, μετά την προσαρμογή των επιδράσεων του κορωνοϊού, βελτιώθηκε στο 98,7%, πλησιάζοντας τον μακροπρόθεσμο στόχο του 95%. Εκτός Covid-19, ο Τομέας Ασφαλίσεων Ιδιωτών στη Γερμανία θα είχε οριακά αγγίξει τον στόχο των 240 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά κέρδη για το 2020, ένα έτος νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Όλες οι επενδύσεις στο πρόγραμμα «KuRS» έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Στον Τομέα Διεθνών Ασφαλίσεων Ιδιωτών ο μικτός λειτουργικός δείκτης παρουσίασε μικρή βελτίωση φτάνοντας στο 95,2% (από 95,5%) και έτσι διατηρήθηκε σταθερή η συνεισφορά  του Τομέα  στα καθαρά έσοδα του Ομίλου.

Συνολικά, η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα τα έξοδα ζημιών να κυμανθούν περίπου στο 1,5 Δις ευρώ για το οικονομικό έτος 2020, επηρεάζοντας αρνητικά τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κατά 486 εκατ. ευρώ. Εκτός από τα έξοδα ζημιών αναφορικά με τον κορωνοϊό υπήρχαν αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τις επενδύσεις (174 εκατ. ευρώ) και τις προβλέψεις για μελλοντικές μειώσεις ασφαλίστρων (133 εκατ. ευρώ). Σε αντίθεση, ο κορωνοϊός  οδήγησε σε βελτιώσεις ύψους 206 εκατ. ευρώ σε μεμονωμένους κλάδους λόγω χαμηλότερων ζημιών και άλλων επιπτώσεων. Ο Τομέας ο οποίος επλήγη περισσότερο από τα σχετιζόμενα με την πανδημία έξοδα ζημιών ήταν ο Τομέας Αντασφάλισης, με τις ζημιές να κυμαίνονται στα 1,2 Δις ευρώ. Τα έξοδα ζημιών του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων ανήλθαν στα 174 εκατ. ευρώ, του Τομέα Διεθνών Ασφαλίσεων Ιδιωτών στα 40 εκατ. ευρώ ενώ του Τομέα Ασφαλίσεων Ιδιωτών στη Γερμανία στα 24 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, και οι τέσσερις τομείς συνεισέφεραν θετικά στα καθαρά έσοδα του Ομίλου. Συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων του κορωνοϊού οι πρωτασφαλιστικές εργασίες συνεισέφεραν το 2020 σε ποσοστό 42% (από 39%) στα συνολικά καθαρά έσοδα του Ομίλου, δηλαδή κατά 673 εκατ. Ευρώ.

Όπως, επίσης, δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Talanx AG, Torsten Leue: «Ήμασταν εκεί για τους πελάτες μας όταν μας χρειάστηκαν. Οι αποζημιώσεις που πληρώθηκαν σε πληθώρα γερμανικών επιχειρήσεων ήταν ουσιαστικές, ώστε οι επιχειρήσεις αυτές, μεγάλες και μικρές, να αντέξουν την κρίση. Αυτό συμβαδίζει άμεσα και με τον βασικό σκοπό μας στον Όμιλο: “Μαζί φροντίζουμε για το απροσδόκητο και ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα”. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό μας, το οποίο επέδειξε εξαιρετική δέσμευση προς τους πελάτες μας και την Εταιρεία κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης».

Τέταρτο τρίμηνο: Τα Καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €153 εκατ.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Ομίλου κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, στα 9,2 Δις ευρώ. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης αυξήθηκε σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στο 101,3% (από 97,8%). Εξαιρουμένων των επιπτώσεων του κορωνοϊού θα ήταν βελτιωμένος στο 97,6%. Το τεχνικό αποτέλεσμα κυμάνθηκε στα –826 εκατ. ευρώ (από –551). Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) για το τρίμηνο μειώθηκαν στα 380 εκατ. ευρώ (από 567). Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν στα 154 εκατ. ευρώ (από 181)  λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού, ύψους 131 εκατ. ευρώ.

Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων: Η αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα υπερβαίνει τις προσδοκίες

Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων παρουσίασε σημαντική αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συνέχισε με επιτυχία τη στρατηγική του για τη βελτίωση της κερδοφορίας παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης του Τομέα παρουσίασε βελτίωση μετά την προσαρμογή των επιπτώσεων του κορωνοϊού και έτσι ο Τομέας συνεισέφερε θετικά στα καθαρά έσοδα του Ομίλου.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 7,2% κατά τη διάρκεια του έτους στα 6,7 Δις ευρώ (από 6,2) και κατά 9% μετά την προσαρμογή των συναλλαγματικών επιπτώσεων. Ως αποτέλεσμα, ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Η αύξηση των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων οφείλεται τόσο στην ανάπτυξη των εργασιών των Εξειδικευμένων Κινδύνων και της Αστικής Ευθύνης, όσο και στη συνολικά διαφοροποιημένο περιβάλλον τιμολόγησης.

Η υπέρβαση του προϋπολογισμού ζημιών συνεπεία του κορωνοϊού και οι προβλέψεις για το τρέχον οικονομικό έτος επηρέασαν το τεχνικό αποτέλεσμα  κατά 178 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, το τεχνικό αποτέλεσμα κυμάνθηκε στα –139 εκατ. ευρώ (από –40). Ο μικτός λειτουργικός δείκτης του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αυξήθηκε ελάχιστα στο 104,6%. Μετά την προσαρμογή των επιπτώσεων του κορωνοϊού, μειώθηκε στο 98,7%, σε απόλυτη συνάρτηση με τη στρατηγική του Τομέα. Η επιτυχής αναδιάρθρωση του κλάδου Ασφάλισης Περιουσίας επιβεβαιώνεται από τον μικτό λειτουργικό δείκτη, ο οποίος κυμάνθηκε στο 99,3% μετά την προσαρμογή των επιπτώσεων του κορωνοϊού και ο οποίος ξεπέρασε τον αρχικό στόχο του κλάδου που ήταν στο 100%. Η αναμενόμενη μείωση των ασφαλίστρων προερχόμενη από τη διακοπή εργασιών οι οποίες αφορούσαν ανεπαρκώς κοστολογημένους κινδύνους, αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα υψηλότερα ασφάλιστρα. Παρά τις παράπλευρες επιπτώσεις της πανδημίας, ο Τομέας αναμένει να παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση κερδοφορίας κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν κατά το 2020, στα 254 εκατ. ευρώ (από 285). Τα λειτουργικά κέρδη του Τομέα, για το 2020, ανήλθαν στα 48 εκατ. ευρώ (από 159) ενώ ο Τομέας συνεισέφερε κατά 47 εκατ. ευρώ (από 103) στα καθαρά έσοδα του Ομίλου.

Η HDI Global Specialty συνεχίζει την ισχυρή πορεία ανάπτυξης. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 41,1% κατά το οικονομικό έτος 2020 και κυμάνθηκαν στα  2,0 Δις ευρώ (από 1,4), απέχοντας ελάχιστα από τον αρχικό στόχο των 2,1 Δις ευρώ για το 2022. Το γεγονός αυτό οφείλεται και σε  μια εσωτερική μεταφορά χαρτοφυλακίου.

Το 2020 ακόμη μια καλή χρονιά για την HDI Global SE, Hellas

Ανάπτυξη εν μέσω πανδημίας για τον Όμιλο Talanx και την HDI Global SE Hellas
O Managing Director του Ελληνικού υποκαταστήματος της HDI Global SE, κ. Νότης Βαγιακάκoς, μιλώντας στην «Ασφαλιστική Αγορά», δήλωσε πολύ  ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου αλλά και ειδικότερα της συνεισφοράς σε αυτά του Τομέα Bιομηχανικών Aσφαλίσεων, δεδομένων των δυσκολιών που επέφερε η συνεχιζόμενη κρίση της πανδημίας στην Ελληνική αλλά και Διεθνή αγορά.  

Πώς διαμορφώθηκαν τα παραγωγικά μεγέθη και οικονομικά αποτελέσματα του ελληνικού υποκαταστήματος HDI Global SE;

Ν.Β.: Το 2020 ήταν ακόμη μια καλή χρονιά από πλευράς επιδόσεων για το ελληνικό  υποκατάστημα της HDI Global SE, καθώς τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά τη διάρκεια του έτους παρουσίασαν αύξηση κατά 8,3% σε σχέση με το 2019 που ανήλθαν στα 56,53 εκατ. Ευρώ. Οι κύριες αιτίες ήταν το θετικό, ανοδικό τιμολογιακό περιβάλλον στους βασικούς κλάδους που αφορούν στις ασφαλίσεις μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων όπου δραστηριοποιούμαστε. Επίσης, ισχυρά ανοδικά κινηθήκαμε τόσο τιμολογιακά όσο και από πλευράς πρόσκτησης νέων εργασιών στους Εξειδικευμένους Ασφαλιστικούς κλάδους (Specialty Lines: Professional & Executive Liability, Crisis Management & Aviation) όπου σχεδόν τριπλασιάσαμε το χαρτοφυλάκιό μας σε σχέση με το 2019. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι τα τεχνικά μας αποτελέσματα ήταν επίσης θετικά, καθώς βελτιώθηκε ο Μικτός Λειτουργικός μας Δείκτης (Combined Loss & Expense Ratio) κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Σαν αποτέλεσμα, τα προ φόρων κέρδη του Ελληνικού υποκαταστήματος αναμένεται να παρουσιάσουν βελτίωση έναντι του 2019 κατά περίπου 25-30%.

Πώς και πόσο επηρέασε η πανδημία την παραγωγή ασφαλίστρων τόσο στην εγχώρια όσο και στις αγορές που εμπίπτουν στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητάς σας;

Ν.Β.: To 2020 ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για όλους μας, με την εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 που άλλαξε τα δεδομένα για όλη την οικονομία, παγκοσμίως αλλά και τοπικά στην Ελλάδα και στις περιοχές των χωρών των Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου όπου δραστηριοποιούμαστε. Επίσης, μεγάλες προκλήσεις αντιμετωπίζουμε και σε λειτουργικό επίπεδο, καθώς τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης συνεχίζονται από τον Μάρτιο του 2020 ακόμη και σήμερα, με κυμαινόμενο βαθμό έντασης. Παρά την εξ αποστάσεως τηλεργασία όμως (που σχεδόν είναι καθολική σε ό,τι μας αφορά), η παροχή των υπηρεσιών μας προς τους Ασφαλισμένους και τους Συνεργάτες μας συνεχίζεται απολύτως απρόσκοπτα, πράγμα για το οποίο είμαι προσωπικά πολύ περήφανος. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο προσωπικό μας, τους οποίους ευχαριστώ θερμά.

Η πανδημία η οποία ξεκίνησε το 2020 (και συνεχίζεται μέχρι σήμερα) επηρέασε σαφώς πτωτικά τον τζίρο και την κερδοφορία των πελατών μας, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα περιορίστηκε. Παρ’ όλα αυτά, η ασφαλιστική δαπάνη των πελατών μας κινήθηκε από σταθερά έως και ανοδικά, καθώς εγγενώς είναι σχετικά ανελαστική. Κυρίως, η ασφαλιστική δαπάνη σχετίζεται με την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων, με τα όρια ευθύνης που αγοράζουν/καλύπτουν και βέβαια εξαρτάται και από τις αυξήσεις ή μη του ασφαλίστρου ( τις «τιμές μονάδας») διεθνώς. Τα ασφάλιστρα, ειδικά για τις μεγάλες/μεσαίες εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, μετά από μια 15ετία συνεχούς πτωτικής πορείας, ήδη από το τέλος του 2018, ολόκληρο το 2019 και με επιταχυνόμενο ρυθμό, το 2020 κινούνται ανοδικά, της τάξεως του 5%-10% για τους «καλούς» κινδύνους και έως και 15%-20% για τους «βαρύτερους», πιο δύσκολους κινδύνους. Αυτό συνδυάστηκε επίσης με συρρίκνωση του διαθέσιμου risk appetite / capacity των (αντ)ασφαλιστών και είχε αντανάκλαση στην εμφανιζόμενη μείωση των ορίων κάλυψης ή/και των ποσοστών ανάληψης κινδύνου, στην αύξηση των απαλλαγών και στην συρρίκνωση του εύρους και των όρων της παρεχόμενης κάλυψης».

Ποιες οι προβλέψεις σας για την τρέχουσα χρονιά και το άμεσο μέλλον;

Ν.Β.: Η τρέχουσα χρονιά παραμένει αβέβαιη, καθώς η πανδημία συνεχίζει να μαστίζει τον πληθυσμό και ως εκ τούτου να περιορίζει την κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα. Επίσης, όσο πιο πολύ διαρκεί αυτή η κατάσταση, τόσο εξαντλούνται τα αποθέματα και οι οικονομικές αντοχές των επιχειρήσεων, με βαθύτερα επηρεαζόμενες, βέβαια, τις μικρότερες/ασθενέστερες επιχειρήσεις. Παράλληλα, η άνοδος των τιμών μονάδας των ασφαλίστρων θα συνεχίσει και φέτος να είναι ανοδική –ίσως και με αυξανόμενο ρυθμό σε σχέση με το 2020. Το περιβάλλον των κινδύνων είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο προς το χειρότερο (εντεινόμενη κλιματική αλλαγή και συχνότερες/μεγαλύτερες επακόλουθες φυσικές καταστροφές, ακριβότερες ανθρωπογενείς ζημίες λόγω και της διείσδυσης της –ακριβής– τεχνολογίας στα λειτουργικά μοντέλα των επιχειρήσεων, κοινωνικός πληθωρισμός και επαχθέστερες/ακριβότερες δικαστικές αποφάσεις κ.λπ). Οι επιχειρήσεις πρέπει να επανεξετάσουν την πολιτική τους διαχείρισης κινδύνων και να ενισχύσουν τον προϋπολογισμό τους που αφορά την ασφαλιστική προστασία τους. Θα πρέπει επίσης να εντείνουν τις πολιτικές μέτρων πρόληψης και αποφυγής ζημιών προκειμένου να συγκρατήσουν ενεργητικά το ασφαλιστικό τους κόστος που θα συνεχίσει να βαίνει ανοδικά για τουλάχιστον μία ακόμα διετία. Σε αυτό το περιβάλλον, εγώ μπορώ να εγγυηθώ, εκ θέσεως, ότι η HDI θα συνεχίσει να είναι με συνέπεια δίπλα στους πελάτες της, όπως πάντα σταθερή, ώστε ΜΑΖΙ να σχεδιάσουμε έξυπνα και αποτελεσματικά το ασφαλιστικό τους πρόγραμμα –σε σχέση και με τα μέτρα Risk Management που εφαρμόζουν. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν να εκμεταλλευτούν τον αντίστοιχο ασφαλιστικό τους προϋπολογισμό με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Τι θα συστήνατε στις ελληνικές επιχειρήσεις;

Ν.Β.: Είναι πια καιρός οι ελληνικές επιχειρήσεις να δώσουν τη δέουσα προσοχή στις ασφαλίσεις τους (μέσα σε διευρυμένο πλαίσιο ενεργητικού Risk Management). Μόνο με προσεκτικό και μακροπρόθεσμο, επαγγελματικό, σχεδιασμό θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και «οικονομικά» το διαρκώς πιο δύσκολο και προκλητικό τοπικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και τις προκλήσεις του μέλλοντος (που πλέον ήδη αποτελεί το παρόν). Είμαστε, η HDI, εδώ μαζί τους, αρωγοί στην προσπάθεια αυτή.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΗ Insurance Europe …ψηφίζει DORA
Επόμενο άρθροΟ Ηλίας Μόσιαλος σε διαδικτυακή συνάντηση της Generali