Διαμεσολαβούντες

Ανακοίνωση ΣΥΑΕ για νέα ΣΣΕ με ΕΑΕΕ

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΥΑΕ) εξέδωσε ανακοίνωση για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ ΟΑΣΕ και ΕΑΕΕ για τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών εταιρειών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 18/07/2023 υπογράφηκε -με κοινή συμφωνία Εργαζομένων (ΟΑΣΕ) και Εργοδοτών (ΕΑΕΕ)- νέα κλαδική σύμβαση (ΣΣΕ) που κατοχυρώνει τα ελάχιστα μισθολογικά όρια και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στις Ασφαλιστικές Εταιρείες και η οποία αφορά στο χρονικό διάστημα από 1/1/2023 – 31/12/2024 (έχει αναδρομική ισχύ). 

Το ουσιαστικότερο, όμως, είναι ότι μετά από περίπου 15 χρόνια αγώνων της ΟΑΣΕ και του ΣΥΑΕ, η κλαδική σύμβαση συμφωνήθηκε μεταξύ των δυο μερών, χωρίς τη μεσολάβηση εξωγενούς φορέα (π.χ. ΟΜΕΔ), όπως γινόταν έως τώρα, γεγονός που δίνει προσδοκίες ότι θα συνεχιστεί και για τις μελλοντικές συμβάσεις.

Βασικός κορμός της νέας ΣΣΕ είναι η υπ’ αριθμ. 3/2020 Διαιτητική Απόφαση της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του ΟΜΕΔ με αλλαγή των κλιμακίων από 42 σε 14, με συνολική αύξηση σε κάθε κλιμάκιο 7% (4% από 1/1/2023 έως 31/8/2023 με αναδρομική ισχύ & άλλα 3% από 1/9/2023) και επιπλέον βελτιώσεις. Παραθέτουμε κάποια κύρια σημεία της νέας ΣΣΕ:

1. Εισαγωγικό κλιμάκιο: 

 • από 1/1/2023: 994€  (από 956€ προηγούμενη ΣΣΕ)
 • απο1/9/2023: 1024€
  πάνω στα ποσά των κλιμακίων υπολογίζονται τα επιδόματα.

2. Επιστημονικά Επιδόματα: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ: 28%, ΜΑΣΤΕΡ: 23%, ΑΕΙ: 18%, ΤΕΙ: 10%, ΙΕΚ: 10% (με πιστοποίηση μέσω ΕΟΠΠΕΠ), ΕΠΙ: 8%, ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ: 10%.
Για ΤΕΙ τα οποία έχουν αναβαθμιστεί σε ΑΕΙ τους δίνεται το επίδομα των ΑΕΙ 18% κι όχι των ΤΕΙ.
Εισάγεται επίδομα 10% για τα ΙΕΚ που οι σπουδαστές τους έχουν λάβει κρατική πιστοποίηση.

3. Ασφαλιστικά & χρηματοοικονομικά Επιδόματα: ΕΙΑΣ: 8%, ΔΑΣ: 10% & ΙΕΚ Ασφαλιστικών & χρηματοοικονομικών Σπουδών-χωρίς πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ: 8% ( το επίδομα για τα ΙΕΚ δεν προβλεπόταν στην προηγούμενη ΣΣΕ).
Τα ως άνω επιδόματα καταβάλλονται σωρευτικά & δεν συμψηφίζονται.

4. Επίδομα Proficiency (C2): 8% (δεν προβλεπόταν στην προηγούμενη ΣΣΕ).
Η  λίστα με τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών βρίσκεται στο τέλος της σύμβασης.

5. Οδοιπορικά εκτός έδρας: 20€

6. Επίδομα Τοκετού: 1.000 € (δεν προβλεπόταν στην προηγούμενη ΣΣΕ).
Καταβάλλεται από την Εταιρεία σε έναν από τους δυο συζύγους, εφόσον δεν προβλέπεται αντίστοιχο ποσό από ομαδικό συμβόλαιο ή εάν προβλέπεται, καταβάλλεται η διαφορά έως τα 1.000 Ευρώ.

7. Επίδομα γάμου: 10%
Καταβάλλετε από την Εταιρεία σε όλες τις μορφές δέσμευσης, θρησκευτικές ή κρατικές (θρησκευτικός γάμος, πολιτικός γάμος, σύμφωνο συμβίωσης κλπ).

8. Επίδομα Τέκνων: 7%

9. Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού: 230€ (από 180€ στην προηγούμενη ΣΣΕ).
Έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2023. Επομένως, οι συνάδελφοι που έχουν αποδείξεις θα πρέπει να τις καταθέσουν στην εταιρεία τους, ώστε να τους καταβληθεί το επίδομα ή εάν τους είχε καταβληθεί μικρότερο ποσό, η Εταιρεία οφείλει να τους καταβάλλει τη διαφορά.

10. Άδεια τοκετού: 18 εβδομάδων (4 μηνών & 2 εβδομάδων)
δηλαδή με τη νέα ΣΣΕ παρέχεται επιπλέον μια εβδομάδα άδεια από τις 17 εβδομάδες που προβλέπει ο νόμος.

11. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας: έχει παγώσει με την ΠΥΣ 6/2012 μέχρι να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας κάτω από το 10%. Άρα, υπολογίζεται με την προϋπηρεσία που είχε ο εργαζόμενος έως τις 14/2/2012.

 • Υπενθυμίζουμε ότι, ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές παροχές που έχουν θεσπιστεί για τους εργαζόμενους με διατάξεις νόμων, επιχειρησιακές ΣΣΕ, την ΕΓΣΣΕ,  Κανονισμών Εργασίας , Οργανισμών Προσωπικού, Πρακτικών Συμφωνίας, αποφάσεων Δ.Σ. και Πράξεων Διοικήσεών τους  ή έθιμο ή με επιχειρησιακή  πρακτική δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.
 • Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου η νέα Κλαδική Σύμβαση Εργασίας να επεκταθεί και στις εταιρείες που δεν είναι μελή της ΕΑΕΕ καθώς και να κηρυχτεί υποχρεωτική για όλους τους εργαζομένους του κλάδου που δεν είναι μελή των σωματείων της ΟΑΣΕ.
 • Επισημαίνεται ακόμη,  ότι  η σύμβαση αυτή, αφορά τους εργαζόμενους στις Ασφαλιστικές Εταιρείες κι όχι στα μεσιτικά γραφεία και στα πρακτορεία ασφαλειών που υπάγονται σε άλλες Εργοδοτικές Οργανώσεις κι όχι στην ΕΑΕΕ. Η ΟΑΣΕ και ο ΣΥΑΕ -παρά το αρνητικό νομοθετικό πλαίσιο- καταβάλλουν προσπάθειες να υπογραφούν κλαδικές συμβάσεις και για τους εργαζόμενους σε αυτές τις επιχειρήσεις.
 • Τελειώνοντας, σας καλούμε να δώσετε μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή της ΣΣΕ.  Οποιαδήποτε  καταστρατήγηση των εργασιακών και μισθολογικών σας δικαιωμάτων από τις Επιχειρήσεις που εργάζεστε, να την καταγγείλετε:
  • Στον ΣΥΑΕ (τηλ.210 3616572, email: [email protected]) όπου θα κάνουμε επώνυμη καταγγελία στο ΣΕΠΕ για να ελέγξει την επιχείρηση,
  • Απευθείας στον ΣΕΠΕ – ΑΝΩΝΥΜΑ- στο τηλ. 15512 αναφέροντας: την επωνυμία, το ΑΦΜ, τη Διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και την παράβαση.

Ο ΣΥΑΕ έχει, ήδη, αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες για διάφορα θέματα όπως παραβίαση ωραρίου κ.α. με αποτέλεσμα να έχουν γίνει οι ανάλογοι έλεγχοι από τον ΣΕΠΕ και να έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες ποινές (πρόστιμα κλπ), με αποτέλεσμα τη συμμόρφωση αρκετών επιχειρήσεων.

Συνάδελφοι,

Ό,τι έχει καταφέρει και θα καταφέρει στο μέλλον ο Σύλλογος και η Ομοσπονδία μας, οφείλεται στη δική σας στήριξη!

Ο μόνος τρόπος να προασπίσουμε τα δικαιώματα μας και να διεκδικήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις και όρους εργασίας, είναι η μαζική μας συμμετοχή στο Κλαδικό Σωματείο (ΣΥΑΕ).

Εάν δεν είσαι ήδη μέλος μας, μπες στην ιστοσελίδα του ΣΥΑΕ:www.syae.gr κατέβασε την αίτηση εγγραφής και ενώσου μαζί μας.

Ο ΣΥΑΕ είναι η ΔΥΝΑΜΗ & η ΦΩΝΗ σου!

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του ΣΥΑΕ
& Αντιπρόεδρος της ΟΑΣΕ
Σπύρος Κολαΐτης

Η Γεν. Γραμματέας του ΣΥΑΕ
Αλεξάνδρα Θεοδωρίδου


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας