AMICE: Στροφή των καταναλωτών στις αλληλασφαλιστικές/ συνεταιριστικές ασφαλιστικές

1323
Grzegorz Buczkowski AMICE President
O Grzegorz Buczkowski Πρόεδρος της AMICE

Σημαντική αύξηση των εσόδων από ασφάλιστρα, του μεριδίου αγοράς και των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού κατέγραψαν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί αλληλασφάλισης και οι συνεταιριστικές ασφαλιστικές εταιρείες το διάστημα 2007-2015, όπως προκύπτει από σχετική μελέτη που δημοσίευσαν η AMICE και η ICMIF, η Ευρωπαϊκή και η Παγκόσμια, αντίστοιχα, Ένωση Αλληλασφαλιστικών οργανισμών και συνεταιριστικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Η μελέτη Facts and figures: Mutual and cooperative insurance in Europe Vol 2 καλύπτει τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και τις τέσσερις χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA). Αυτές οι χώρες αντικατοπτρίζουν τα κριτήρια συμμετοχής στην AMICE.

Η έκθεση παρουσιάστηκε στους 175 αντιπροσώπους που ήταν παρόντες στο συνέδριό της AMICE στη Στοκχόλμη, στις 3-5 Ιουνίου.

Κύριοι στόχοι της μελέτης είναι:

  • να περιγράψει τον τομέα αλληλασφάλισης και συνεταιριστικής ασφάλισης στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας το μέγεθος, τη συνάφεια και την κοινωνικοοικονομική σημασία των αλληλασφαλιστικών και συνεταιριστικών ασφαλιστικών εταιρειών στην Ευρώπη από το 2007 έως το 2015 και
  • να παράσχει με λεπτομέρειες το σχετικό με τις παραπάνω εταιρείες ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο μετά τη φερεγγυότητα II, όπως εφαρμόζεται σε κάθε χώρα που συμμετέχει στην έκθεση.

Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις της Ευρώπης έχουν δει τα τελευταία χρόνια αναζωπύρωση των εργασιών τους.

Τα στατιστικά στοιχεία που προέρχονται και αναλύονται από την ICMIF για την παρούσα έκθεση καταδεικνύουν ότι το διάστημα μεταξύ 2007 και 2015 υπήρξε ανανέωση του ενδιαφέροντος των μελών/ασφαλισμένων για αμοιβαία και συνεταιριστική ασφάλιση, μετατρέποντας την τάση από την προηγούμενη έκδοση της έκθεσης αυτής, που δημοσίευσε το 2012 η AMICE και αφορούσε τα έτη 2004-2008.

Η έκθεση περιλαμβάνει μια ανάλυση του τοπίου και της εξέλιξης της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής βιομηχανίας αλληλασφάλισης και συνεταιρισμών, ακολουθούμενη από μεμονωμένα κεφάλαια αφιερωμένα σε κάθε χώρα μέλος της AMICE ξεχωριστά (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα).

Κάθε κεφάλαιο χώρας περιέχει μια επισκόπηση του νομικού περιβάλλοντος, όπως διαμορφώθηκε το 2017/2018, μετά και την εφαρμογή της οδηγίας Solvency II στις αρχές του 2016. Τα στατιστικά στοιχεία αναλύθηκαν για την περίοδο μεταξύ 2007 και 2015 και αντικατοπτρίζουν τις πλέον ενημερωμένες πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες κατά την έναρξη της έρευνας.

Καλωσορίζοντας τη δημοσίευση της Έκθεσης, ο Πρόεδρος της AMICE, κ. Grzegorz Buczkowski, δήλωσε: «Αυτή η εμπεριστατωμένη μελέτη καταδεικνύει το ανανεωμένο ενδιαφέρον των ασφαλισμένων για την ασφάλεια που τους παρέχουν οι αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές ασφαλιστικές, αντανακλώντας τη μοναδική σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. Δείχνει, όμως, επίσης ότι υπάρχει πολύ άνιση αναγνώριση της νομικής μορφής των αλληλασφαλιστικών και συνεταιριστικών ασφαλιστικών εταιρειών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό τελικά οδηγεί σε άνιση μεταχείριση σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, εις βάρος ορισμένων ασφαλισμένων».

Η Γενική Γραμματέας της AMICE, κα Sarah Goddard, σχολίασε όσον αφορά τις ανοδικές τάσεις που καταγράφει η παρούσα έκθεση: «Μένει να δούμε το κατά πόσον οι ανοδικές τάσεις που καταγράφει η παρούσα έκθεση θα εξακολουθήσουν να παρατηρούνται. Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον ευρύτερο ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο, καθώς και ο νέος ανταγωνισμός που εξελίσσεται από την τεχνολογική καινοτομία. Η ευελιξία των αλληλασφαλιστικών και συνεταιριστικών ασφαλιστικών να ανταποκριθούν σε εξωτερικούς παράγοντες και η αναγνώριση από μέρους των ρυθμιστικών αρχών των μοναδικών χαρακτηριστικών τους θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μελλοντική τους επιτυχία».

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο συν-συγγραφέας και υπεύθυνος εκ μέρους της ICMIF για τα στατιστικά στοιχεία της έκθεσης, κ. Ben Telfer, Αντιπρόεδρος της Business Intelligence δήλωσε: «Οι εκθέσεις αυτές παρέχουν την πληρέστερη εικόνα της κατάστασης της αλληλασφάλισης και της συνεταιριστικής ασφάλισης στην Ευρώπη και των θετικών οικονομικών επιδόσεων του κλάδου μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση 2007-2008. Η σημαντική αύξηση των εσόδων από ασφάλιστρα, του μεριδίου αγοράς και των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού αποδεικνύει τη δύναμη και την ανθεκτικότητα του αλληλασφαλιστικού/συνεταιριστικού μοντέλου ασφάλισης και η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και του αριθμού των μελών/ασφαλισμένων δείχνει την κοινωνικοοικονομική σημασία της αλληλασφαλιστικής/συνεταιριστικής ασφάλισης και την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος από τους Ευρωπαίους καταναλωτές».

Ολόκληρη η έκθεση εδώ

Προηγούμενο άρθρο€47.647,5 συγκέντρωσε η Εθνική Ασφαλιστική στο 2ο No Finish Line Athens
Επόμενο άρθροΘ. Ζαχαρόπουλος: Νέος Εμπορικός Διευθυντής στην insurancemarket