Εταιρείες

Αλλαγή επωνυμίας των MetLife Α.Ε.Α.Ζ. και MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η MetLife Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής μετονομάστηκε σε ΝΝ ΙΙ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής, με διακριτικό τίτλο NN Hellas II

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, σε συνέχεια της απόκτησης της MetLife στην Ελλάδα από τον Όμιλο NN, η MetLife Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής μετονομάστηκε σε ΝΝ ΙΙ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής, με διακριτικό τίτλο NN Hellas II, μέχρι την ενοποίησή της με την ΝΝ Hellas, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022.

Παράλληλα, η MetLife Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων μετονομάστηκε σε ΝΝ Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με διακριτικό τίτλο NN A.E.Δ.Α.Κ.

Ο Όμιλος ΝΝ, με οδηγό τις αξίες του, υλοποιεί σταδιακά και με προσεκτικά βήματα την ενοποίηση των εταιριών, έχοντας στο επίκεντρο τους ασφαλισμένους, τους εργαζόμενους και τα δίκτυα διανομής, και στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας