Διεθνή

Αλλαγές της ΕΕ στην Ευθύνη Προϊόντος θα μπλοκάρουν την ασφαλιστική δραστηριότητα

Πιθανές αλλαγές που εξετάζει η ΕΕ για την αστική ευθύνη προϊόντος θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ικανότητα των ασφαλιστικών εταιρειών να καλύπτουν ορισμένους κινδύνους.

Αυτό υποστήριξε η Insurance Europe απαντώντας στις 10/01/2022 σε ερωτηματολόγιο που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την προσαρμογή των κανόνων αστικής ευθύνης στην ψηφιακή εποχή και την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές παρέχουν ήδη ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών σε χρήστες και παραγωγούς προϊόντων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, εάν η ΕΕ πρόκειται να προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές στην Οδηγία για την Αστική Ευθύνη Προϊόντος (Product Liability Directive – PLD), οι ασφαλιστές θα δυσκολευτούν να συνεχίσουν να ασφαλίζουν ορισμένους κινδύνους.

Ως εκ τούτου, η Insurance Europe υποστηρίζει ότι, για να μπορέσουν οι ασφαλιστές να συνεχίσουν να κάνουν ακριβείς υπολογισμούς κινδύνου και να ανταποκρίνονται στις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές του υφιστάμενου πλαισίου.

Επιπλέον, η Οδηγία PLD θα πρέπει να συνεχίσει να αφορά αποκλειστικά σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, καθώς άλλοι τύποι ζημιών ήδη αποζημιώνονται βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η Οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη και ο GDPR, αντίστοιχα.

Τέλος, η Insurance Europe τονίζει ότι η εισαγωγή νέων κανόνων θα πρέπει να εξετάζεται μόνο στην περίπτωση ξεκάθαρου κενού προστασίας, το οποίο επί του παρόντος δεν υφίσταται.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας