Διεθνή

Αλλαγές στο Εποπτικό Συμβούλιο της Munich Re

Η κα Renata Jungo Brungger, 55 ετών, διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο της Munich Re, με ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου 2017, διαδεχόμενη τον κ. Wolfgang Mayrhuber, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του στις 31 Δεκέμβριου του 2016.

Ο κ. Mayrhuber (69) ήταν μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου από τον Δεκέμβριο του 2002.

Το Εποπτικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, στις 26 Απρίλη 2017, η κα Brungger να εκλεγεί στο Εποπτικό Συμβούλιο για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Mayerhuber.

Η Ελβετίδα δικηγόρος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Daimler AG από την 1η Ιανουαρίου 2016, έχοντας την ευθύνη Νομικών Θεμάτων και Ακεραιότητας. Είναι ειδικός στο διεθνές εμπορικό δίκαιο και έχει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας και εξαιρετική τεχνογνωσία ως δικηγόρος σε διάφορες διεθνείς εταιρείες.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας