Η συνεχιζόμενη κρίση κόστους ζωής επηρεάζει τους καταναλωτές ασφαλίσεων και συντάξεων και τη σχέση τους με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από την Έκθεση για τις Καταναλωτικές Τάσεις 2023, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), το ένα τρίτο των καταναλωτών της ΕΕ είδε τα ασφάλιστρά τους να αυξάνονται σε συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης, ενώ οι απαλλαγές αυξήθηκαν κατά 17%. Αν και αυτές οι εξελίξεις μπορεί να δικαιολογούνται λόγω του αυξανόμενου κόστους για τους ασφαλιστές, έχουν ωστόσο οδηγήσει ορισμένους καταναλωτές να διακόψουν, να εξαγοράσουν ή να ακυρώσουν τα ασφαλιστήριά τους.

Η έκθεση της ΕΙΟPΑ εξετάζει την οικονομική ευημερία των καταναλωτών εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης κόστους ζωής και διερευνά εάν όλοι οι καταναλωτές, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά τους, αντιμετωπίζονται δίκαια.

Τα πορίσματα της έκθεσης βασίζονται σε διάφορες πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που έγινε για την EIOPA. Η έκθεση υπογραμμίζει, επίσης, ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν λάβει ορισμένα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συνεχή δίκαιη μεταχείριση των καταναλωτών, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης.

Πέρα από τις μακροοικονομικές εξελίξεις, τα στοιχεία καταδεικνύουν ανησυχία σχετικά με τη δίκαιη μεταχείριση των καταναλωτών, που παραδοσιακά υφίστανται διακρίσεις και είναι ευάλωτοι. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου της EIOPA (στην οποία βασίστηκε και η Έκθεση για τις τάσεις των Καταναλωτών το 2023) δείχνει ότι υπάρχει εμφανής διαφορά μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα. Οι γυναίκες στην ΕΕ αισθάνονται λιγότερη οικονομική σιγουριά από τους άνδρες, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, όσον αφορά τη συνταξιοδότηση. Ένα καθόλου αμελητέο ποσοστό των καταναλωτών της ΕΕ δήλωσε ότι τους φέρονται άδικα λόγω προσωπικών χαρακτηριστικών που δεν συμφωνούν με την πλειοψηφία. Διαπιστώθηκε ότι τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών στον σχεδιασμό και τη διανομή τους συμβάλλουν σε τέτοιες περιπτώσεις οικονομικού αποκλεισμού. Ωστόσο, η EIOPA έχει εντοπίσει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών που παραδοσιακά υφίστανται διακρίσεις και είναι ευάλωτοι.

Οι κίνδυνοι όσον αφορά τη σχέση ποιότητας/τιμής εξακολουθούν να υπάρχουν, ειδικά για ορισμένα unit-linked και υβριδικά ασφαλιστικά προϊόντα. Οι εθνικές εποπτικές αρχές σε όλη την Ευρώπη συνεχίζουν να επισημαίνουν τα συνεχή ζητήματα που προκύπτουν στον συγκεκριμένο κλάδο, λόγω του υψηλού κόστους, της πολυπλοκότητας και, κατά καιρούς, της κακής απόδοσης τέτοιων προϊόντων. Ενώ οι καταναλωτές γενικά αισθάνονται ότι τα προϊόντα που αγοράζουν προσφέρουν καλή σχέση τιμής/απόδοσης, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται στην ασφάλιση κρίνονται λιγότερο συμφέροντα από αυτή την άποψη, με το ένα τρίτο των Ευρωπαίων καταναλωτών να πιστεύει ότι δεν προσφέρουν αξία.

Η έκθεση της EIOPA για τις τάσεις των καταναλωτών για το 2023 υπογραμμίζει πρόσθετες εξελίξεις στον ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τομέα της ΕΕ:

  • Η πώληση ασφάλισης μέσω ψηφιακών καναλιών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με το ένα τέταρτο των καταναλωτών να έχουν αγοράσει τουλάχιστον ένα προϊόν μέσω διαδικτύου. Αυτή η τάση, ωστόσο, διαφέρει αρκετά μεταξύ των κρατών μελών και επικεντρώνεται σε προϊόντα των Γενικών κλάδων.
  • Οι καλύτερες αναφορές και εκθέσεις, τα βελτιωμένα μέτρα διαφάνειας και οι πρωτοβουλίες για τη χρηματοοικονομική παιδεία έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τις συντάξεις. Ωστόσο, μόνο το 42% των καταναλωτών της ΕΕ πιστεύουν ότι θα έχουν αρκετά κεφάλαια για να ζήσουν άνετα στη συνταξιοδότηση.
  • Περαιτέρω ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για τις συντάξεις θα μπορούσε να επιτευχθεί με εργαλεία παρακολούθησης των συντάξεων και πίνακες ελέγχου, που θα δίνουν στους καταναλωτές μια γενική εικόνα της αναμενόμενης σύνταξης και θα τους βοηθούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
  • Όλο και περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. Στο μέλλον, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι ισχυρισμοί περί βιωσιμότητας των εταιρειών είναι τεκμηριωμένοι και όχι παραπλανητικοί.
  • Αρκετές εθνικές εποπτικές αρχές ανέφεραν περιπτώσεις λανθασμένων πωλήσεων, λόγω ανεπαρκών αναλύσεων της ζήτησης και των αναγκών, παράβλεψης των προτιμήσεων βιωσιμότητας, ανεπαρκών αποκαλύψεων πληροφοριών ή σύγκρουσης συμφερόντων.
  • Τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στις διασταυρούμενες πωλήσεις που σχετίζονται με προϊόντα ασφάλισης πιστωτικής προστασίας εξακολουθούν να υφίστανται, παρά την προειδοποίηση που εξέδωσε πέρυσι η EIOPA.

Η κα Petra Hielkema, Πρόεδρος της EIOPA, δήλωσε: «Αν και οι ασφαλιστές και οι πάροχοι συντάξεων στην ΕΕ καταβάλλουν προσπάθειες για να εξασφαλίσουν δίκαιη μεταχείριση των καταναλωτών, πρέπει να γίνουν περισσότερα για να διασφαλιστούν δίκαια αποτελέσματα για όλους. Η εποπτική κοινότητα στην Ευρώπη πρέπει επίσης να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, για να εμποδίσει τα ελάχιστα προβληματικά προϊόντα, που έχουμε εντοπίσει, να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους ασφαλιστικούς και συνταξιοδοτικούς φορείς, που παρέχουν ζωτικής σημασίας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε καταναλωτές και επιχειρήσεις».


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΓ. Χατζηθεοδοσίου: Απαιτείται άμεση παρέμβαση της Πολιτείας για το θέμα των POS
Επόμενο άρθροGeneva Association: Απαιτούνται συνέργειες για την κάλυψη κυβερνοεπιθέσεων ευρείας κλίμακας