Αύξηση αποζημιώσεων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και αναβάθμιση εσωτερικής λειτουργίας το 2018

907
Valais_asfalistikiagora

Αυξημένες κατά 59,4% έναντι του 2017 είναι οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν την παρελθούσα χρονιά από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων», όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία που εξέδωσε στις 6 Φεβρουαρίου και τα οποία παραθέτουμε στη συνέχεια.

Σημαντική αύξηση των αποζημιώσεων του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων καταγράφεται το 2018 σε σύγκριση με το 2017. Πιο συγκεκριμένα, το 2018 καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους €103.670.239, έναντι €65.008.450 του 2017 (αύξηση 59,4%). Παράλληλα, μέσα στο 2018 διευθετήθηκαν οριστικά 6.082 εκκρεμείς υποθέσεις, έναντι 4.936 το 2017 (αύξηση 23,2%), επίδοση που, κατά κύριο λόγο, θα πρέπει να αποδοθεί στη σύσταση μιας εξειδικευμένης ομάδας για τον διακανονισμό απαιτήσεων και την πιο αποτελεσματική διαχείριση των πληρωμών. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις του λογαριασμού «ανασφάλιστα οχήματα» σημειώθηκε αύξηση της τάξεως 58% κατά το έτος 2018 σε σύγκριση με το 2017, ενώ αντιθέτως μειώθηκε ο αριθμός των αναγγελθεισών ζημιών. Ειδικότερα, το 2018 κατεβλήθησαν αποζημιώσεις ύψους €26,31 εκατ., ενώ το 2017 οι αποζημιώσεις ανήλθαν στα €11,16 εκατ. Όσον αφορά τον αριθμό των αναγγελθεισών ζημιών, το 2018, οι ζημιές από ανασφάλιστα ανήλθαν σε 1.791, έναντι 2.270 το 2017, σημειώνοντας μείωση 21,1%, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του αριθμού των ανασφάλιστων οχημάτων. 

Διερεύνηση λύσεων runoff μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας

Το 2018, το Επικουρικό Κεφάλαιο, σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο διεθνούς κύρους, προχώρησε στη διενέργεια μιας διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με στόχο να εξετάσει ενδελεχώς και με απόλυτη διαφάνεια τις λύσεις που προσφέρει η παγκόσμια αγορά run-off. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά προκαταρκτικών συζητήσεων με δεκατέσσερα διαφορετικά σχήματα, τα οποία ικανοποιούσαν τα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας και εμπειρίας στη διαχείριση χαρτοφυλακίων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τους επικρατέστερους υποψηφίους, οι οποίες και δεν προκρίθηκαν καθώς δεν αποτελούσαν την πλέον επωφελή επιλογή για το ΕΚ. Το Επικουρικό Κεφάλαιο στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του και την ορθολογική διαχείριση των ζημιών, ενώ παράλληλα συνεχίζει να μελετά εναλλακτικές λύσεις, με στόχο την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και με κοινωνική ευαισθησία διευθέτηση των αποζημιώσεων.

Αξιολόγηση/Εκτίμηση ακινήτων

Μέσα στο 2018 ξεκίνησε η διερεύνηση επιλογών για την εκμετάλλευση των υπό διαχείριση ακινήτων του ΕΚ, σε συνεργασία με τους εκκαθαριστές των υπό εκκαθάριση εταιρειών και με τη βοήθεια συμβουλευτικής εταιρείας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την καλύτερη αξιοποίησή τους και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκπλειστηριασμού, με στόχο την ενίσχυση των εσόδων και την αποδοτικότερη διευθέτηση των οφειλόμενων αποζημιώσεων.

Έμφαση στην εσωτερική αναβάθμιση και βελτίωση

Το 2018, το Επικουρικό Κεφάλαιο προχώρησε στην αναβάθμιση πολλών εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθεσίμων του, την πιο ορθολογική διαχείριση των ζημιών του, και τη δημιουργία ενός πιο αυστηρού πλαισίου για τη διαπραγμάτευση των απαιτήσεων. Έτσι κατάφερε να περιορίσει τις εκκρεμούσες ζημιές και παράλληλα να κάνει πολύ πιο αποδοτική τη διαχείριση των διαθεσίμων, αλλά και των ετήσιων εισφορών των ασφαλιστικών εταιρειών. Τέλος, προχώρησε στη δημιουργία μία νέας ομάδας για το διακανονισμό μικρών υποθέσεων, η οποία συνετέλεσε ουσιαστικά στη βελτίωση της ροής των αποζημιώσεων.

Σχολιάζοντας τη συνολική δραστηριότητα του ΕΚ κατά την προηγούμενη χρήση, ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Επικουρικού Κεφαλαίου, κ. Γιώργος Βαλαής, δήλωσε τα εξής: «Το 2018 καταφέραμε να αυξήσουμε σημαντικά τις αποζημιώσεις προς τους δικαιούχους, κάτι που αποτελεί και τη βασική μας αποστολή. Αυτή η προσπάθεια δεν θα μπορούσε να ευοδωθεί χωρίς την πολύτιμη συμβολή και την εξαιρετική συνεργασία με τη διοίκηση, τη διαχειριστική επιτροπή και τους εργαζόμενους του ΕΚ, τη στήριξη των μελών και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και την αμέριστη υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οφείλουμε να στεκόμαστε αποτελεσματικά και γρήγορα στο πλευρό των συνανθρώπων μας και να τους στηρίζουμε στη δύσκολη στιγμή. Για το 2019 συνεχίζουμε την πολιτική εσωτερικής αναδιοργάνωσης και βελτίωσης, και ταυτόχρονα εξετάζουμε εναλλακτικές λύσεις που θα μας βοηθήσουν να καταστούμε πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση και τον περιορισμό των ζημιών, χωρίς να χάσουμε το πνεύμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης κάτω από το οποίo πρέπει να ενεργούμε».

  • Σχετικά με το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων

Με το νόμο 489/1976 συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων» και συντετμημένα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης), εδρεύει στη Αθήνα και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Σκοπός του «Επικουρικού Κεφαλαίου» είναι να καταβάλλει στα πρόσωπα που ζημιώθηκαν αποζημίωση λόγω θανάτου, σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα.

 

Προηγούμενο άρθροΤα κοινά στοιχεία MDRT και Απόλλων
Επόμενο άρθροΝέο Mobile Application από την Μινέττα Ασφαλιστική