6 στις 10 εταιρείες παρέχουν πρόγραμμα συνταξιοδότησης σε εργαζομένους τους

2264

6 στις 10 εταιρείες παρέχουν ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων είναι καθορισμένης συνεισφοράς και προβλέπουν δυνατότητα προαιρετικής συνεισφοράς και από την πλευρά του εργαζομένου. Αυτό είναι ένα από τα κύρια ευρήματα της Γενικής Έρευνας Αποδοχών και Παροχών της KPMG για το 2019.

Η εν λόγω έρευνα, που διεξήχθη για εικοστή έκτη συνεχή χρονιά από την KPMG σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς, παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 149 θέσεις εργασίας και για το 2019 βασίστηκε σε δείγμα 114 εταιρειών.

Στα κύρια ευρήματα έρευνας περιλαμβάνονται και τα εξής:

  • 80% των εταιρειών έδωσαν αυξήσεις το 2019 σε τουλάχιστον μια κατηγορία εργαζομένων. Το ποσοστό των αυξήσεων που δόθηκαν το 2019 στο σύνολο του δείγματος κινήθηκε στο 1,8% (διάμεσος).
  • Το ποσό που αποδόθηκε ως bonus απόδοσης συνολικά το 2019, ανήλθε κατά μέσο όρο στο 6,3% των συνολικών ετήσιων βασικών αποδοχών.
  • 19% των εταιρειών προχώρησε σε μείωση θέσεων εργασίας μέσα στο 2019. Η μείωση αυτή επηρέασε κυρίως εργαζομένους 36-55 ετών.
  • Αυξημένες, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, οι προσλήψεις αποφοίτων, με την πλειοψηφία αυτών να έχει απορροφηθεί σε εξειδικευμένες θέσεις τεχνολογίας. Ο μέσος όρος των αρχικών αποδοχών για τις θέσεις αυτές είναι στα €15.700 (χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές).
  • 24% των εταιρειών προσφέρουν προγράμματα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Με στόχο τη διαρκή επικαιροποίηση και ανανέωση των στοιχείων της έρευνας, η KPMG διεξήγαμε μέσα στον Μάιο μια σύντομη έρευνα στοχευμένη στις αλλαγές που έφερε η πανδημία Covid-19 σε θέματα αποδοχών και παροχών. Στην έρευνα αυτή, το 68% του δείγματος συμμετείχε και στη Γενική έρευνα. Τα κύρια ευρήματα ήταν:

  • 7 στις 10 εταιρείες δώσανε αυξήσεις το 2020, 81% εκ των οποίων όπως είχαν προϋπολογίσει πριν την πανδημία (διάμεσος 2%).
  • Όλες σχεδόν οι εταιρείες εφάρμοσαν την εξ αποστάσεως εργασία σε τουλάχιστον μια θέση, 39% των εταιρειών προέβησαν σε αναστολή συμβάσεων, ενώ το 26% εφάρμοσαν την εκ περιτροπής εργασία.
  • 28% των εταιρειών προχώρησε/θα προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού μέσα στο 2020 και για το 76% αυτών ήταν μια απόφαση που λήφθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας.
Προηγούμενο άρθροInsurance Europe: «Ασφαλίστε τον εαυτό σας με σύνεση»
Επόμενο άρθροΌμιλος Ευρωκλινικής: Συμφωνία πώλησης και αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου