Εταιρείες

436.653 ανασφάλιστα οχήματα αναζητούν ασφαλιστή (ή μήπως όχι;)

436.653 πιθανά ανασφάλιστα οχήματα εντοπίστηκαν από τη διασταύρωση που διεξήγαγε η ΑΑΔΕ, στις 30 Απριλίου, και από σήμερα, Τρίτη 8 Μαΐου 2018, οι κάτοχοί τους πρέπει να προβούν στην ασφάλισή τους, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις διατάξεις παραβόλου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προχώρησε σε διασταύρωση του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη, προκειμένου να εντοπισθούν τα οχήματα που κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα την ημερομηνία αυτή.

Η διασταύρωση πέραν των ηλεκτρονικών αρχείων της Α.Α.Δ.Ε., βασίστηκε στα αρχεία κυκλοφορούντων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των κλεμμένων οχημάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, των αποβιωσάντων του Υπουργείου Εσωτερικών, των ανακυκλωθέντων οχημάτων της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος και των ασφαλισμένων οχημάτων του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Τα πρόστιμα

Οι κάτοχοι των οχημάτων αυτών ενημερώνονται ήδη με μήνυμα στη θυρίδα τους στο TAXISnet καθώς και με αποστολή μηνυμάτων στον λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Ανάλογα με τον κυλινδρισμό του οχήματος, που εντοπίστηκε ανασφάλιστο, τα πρόστιμα που καλούνται να πληρώσουν οι κάτοχοί τους διαμορφώνονται ως εξής:

  • Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250cc.
  • Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251cc και άνω.
  • Διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc.
  • Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω.
Οδηγίες προς εποχούμενους

Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Αρχή, υπενθυμίζεται ότι στις 22.02.2018 δημοσιεύτηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Περιφέρεια Αττικής, Πληροφοριακός Οδηγός για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων, που αφορούν σε ανασφάλιστα οχήματα σε μια σειρά περιπτώσεων.

Παράλληλα, περιλαμβάνεται το κείμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος, που λαμβάνουν οι κάτοχοι των πιθανά ανασφαλίστων οχημάτων, όπου εμπεριέχονται οι απαραίτητες οδηγίες και πληροφορίες για την πληρωμή του παραβόλου, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν σε περίπτωση που θεωρούν πως το όχημά τους περιλαμβάνεται μη ορθώς στον κατάλογο των ανασφαλίστων οχημάτων.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας