Φωτογραφίες από το Αρχείο της "Α.Α."

2010 – Από το φωτογραφικό αρχείο της “Α.Α.”

2010! Χρονιά που, μεταξύ άλλων:

Mπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός ενιαίου οργάνου εκπροσώπησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Κυκλοφόρησε το βιβλίο “19 Πρωταγωνιστές στη Ιδιωτικής Ασφάλισης”, των Κ. Χατζηστεφάνου, Δ. Καστρινάκη με την εκδοτική επιμέλεια του Financial Forum, κ.ά., κ.ά. …

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας