Διεθνή

Υπολογισμός Προτύπων Ασφαλιστικών Κεφαλαίων (ICS) από τις ασφαλιστικές εταιρείες

H  Insurance Europe ανταποκρίθηκε σε διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων (IAIS) σχετικά με τα Πρότυπα ασφαλιστικών κεφαλαίων (ICS) έκδοση 1.0.

Στην απάντησή της, η Insurance Europe τόνισε την ανάγκη τα  ICS να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν σε σταθερή βάση σε ασφαλιστικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται διεθνώς  (IAIGs).

Αυτό θα εξασφαλίσει ότι τα ICS θα είναι ένα πλαίσιο σχεδιασμένο με βάση τον κίνδυνο, στο οποίο οι ίδιοι κίνδυνοι μετρώνται  με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το σε ποια χώρα έχει την έδρα της η ασφαλιστική επιχείρηση.

Ως εκ τούτου, η Insurance Europe δήλωσε ότι η βάση αποτίμησης πρέπει να είναι συγκρίσιμη και όσο είναι δυνατόν συγκλίνουσα καθώς και να έχει τη δυνατότητα να δίνει τα ίδια αποτελέσματα για  τα υποχρεωτικά και τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Η Insurance Europe εξέφρασε την υποστήριξή της στον στόχο της IAIS να αποφευχθεί η υπερβολική μεταβλητότητα των ισολογισμών  που προκαλείται από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς. Σημείωσε, επίσης, ότι οι πρακτικές  διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού (ALM) είναι διαφορετικές από ασφαλιστή σε ασφαλιστή και ότι θα πρέπει να έχουν αντίκτυπο στην αποτίμηση των υποχρεώσεων.

Η Insurance Europe επανέλαβε επίσης τις ανησυχίες της σχετικά με την εισαγωγή ενός περιθωρίου πάνω από την τρέχουσα εκτίμηση (MOCE), καθώς και την ισχυρή της στήριξη στα εσωτερικά μοντέλα για να θεωρηθούν ως εναλλακτικές λύσεις για τις τυποποιημένες μεθόδους υπολογισμού των ICS.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας