Διεθνή

Τυποποιημένα έγγραφα πληροφοριών για τις Γενικές Ασφαλίσεις προτείνει η Insurance Europe

Η Insurance Europe έχει αναπτύξει τη δική της προτεινόμενη μορφή για τα τυποποιημένα έγγραφα πληροφοριών των ασφαλιστικών προϊόντων (IPID) των Γενικών Ασφαλίσεων, για να στηρίξει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη ενός τυποποιημένου IPID.

Η IPID είναι ένα ουσιαστικό μέρος της οδηγίας για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση (IDD), η οποία θα απαιτεί από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να παρέχουν στους καταναλωτές τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ασφάλισης ζημιών πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Η οδηγία ορίζει ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται μέσω τυποποιημένων IPID σε χαρτί ή άλλο σταθερό μέσο.

Η πρόταση της Insurance Europe στοχεύει στο να επιτευχθεί μια λύση που να είναι φιλική προς τον καταναλωτή και να λειτουργεί τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. Για παράδειγμα, η χρήση των εικόνων θα βοηθήσει στο να επιστήσει την προσοχή του καταναλωτή στα διάφορα τμήματα για να προσδιορίσει τις σχετικές πληροφορίες γρήγορα, αλλά και να είναι  το έγγραφο απλό και εύκολο να διαβαστεί.

«Η πρόταση πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις σχετικά με την πληροφόρηση, που προβλέπονται από την οδηγία, και εξασφαλίζει μια ψηφιακά φιλική προσέγγιση, η οποία συμβαδίζει με την αυξανόμενη τάση ψηφιοποίησης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», επισημαίνει σε σχετικό δελτίο Τύπου η Ομοσπονδία.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας