Τα εσωτερικά μοντέλα προσφέρουν σημαντικά οφέλη στον τομέα της εποπτείας των αντασφαλιστών

267

Η χρήση των εσωτερικών μοντέλων κατά τον υπολογισμό των κεφαλαίων φερεγγυότητας εγγυάται τη χρηστή διαχείριση των κινδύνων και αυξάνει τη διαφάνεια του προφίλ κινδύνου των αντασφαλιστών. Αυτό υποστηρίζει έκθεση που εκπόνησε πρόσφατα η Συμβουλευτική Επιτροπή Αντασφάλισης (RAB) της Insurance Europe, η οποία δίνει, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση και στον διάλογο μεταξύ των εποπτικών αρχών και των επιχειρήσεων.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι περιοριστικές προσεγγίσεις και οι φόρμουλες είναι σε πολλές περιπτώσεις ακατάλληλες για τους παγκόσμιους αντασφαλιστές και λιγότερο κατάλληλες για την αντιμετώπιση του συνεχώς εξελισσόμενου τοπίου των κινδύνων. Από την άλλη πλευρά, τα εσωτερικά μοντέλα μπορούν να μετρήσουν τους παράγοντες κινδύνου με πιο κατάλληλο τρόπο, σε συνάρτηση με την αντίστοιχη έκθεση των επιχειρήσεων. Μπορούν, για παράδειγμα, να προσδιορίσουν τις σχέσεις μεταξύ των κινδύνων που, λόγω γεωγραφικής διαφοροποίησης, δεν θα υλοποιηθούν όλοι ταυτόχρονα. Ως εκ τούτου, η παραγωγή των εσωτερικών μοντέλων αντανακλά το προφίλ κινδύνου της επιχείρησης με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η κα Inga Beale, Διευθύνουσα Σύμβουλος των Lloud’s του Λονδίνου και Πρόεδρος της RAB, σχολίασε: «Οι ευρωπαϊκές αντασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι τα εσωτερικά μοντέλα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου φερεγγυότητας που βασίζεται στον κίνδυνο, όπως το Solvency II. Ωφελούν όχι μόνο τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε αυτό το κανονιστικό καθεστώς, αλλά και τις αρχές που ασκούν εποπτεία. Με την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης για τα εσωτερικά μοντέλα και την προοπτική της αντασφάλισης, η RAB ελπίζει να αρχίσει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις εποπτικές αρχές για τον σημαντικό ρόλο που παίζουν τα εσωτερικά μοντέλα και για τους κινδύνους που συνδέονται με τις κανονιστικές πρωτοβουλίες που περιορίζουν τη χρήση τους».

Η έκθεση εξετάζει τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί από τους επόπτες εναντίον των εσωτερικών μοντέλων. Εξηγεί τα οφέλη από τη χρήση των εσωτερικών μοντέλων για εποπτικούς σκοπούς και γιατί, για πολλούς αντασφαλιστές, τα εσωτερικά μοντέλα παραμένουν η πλέον κατάλληλη βάση για τη σύγκριση του προφίλ του κινδύνου των διαφόρων επιχειρήσεων. Η έκθεση καλεί τις εποπτικές αρχές να μην απειλούν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου στον αντασφαλιστικό τομέα με την υποχρεωτική χρήση τυποποιημένων μοντέλων ή με την επιβολή εποπτικών απαιτήσεων πάνω από τα υπάρχοντα μοντέλα.

«Η ποικιλομορφία των προσεγγίσεων ενός εσωτερικού μοντέλου, σε σύγκριση με ένα πλαίσιο όπου όλοι οι ασφαλιστές και αντασφαλιστές είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν ένα τυποποιημένο μοντέλο προσέγγισης, αυξάνει επίσης την οικονομική σταθερότητα», πρόσθεσε η κα Beale.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την έκθεση.

Προηγούμενο άρθροΠαράταση εφαρμογής των PRIIPs ζητά η Insurance Europe
Επόμενο άρθροΠρωτοβουλίες του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου για την επιχειρηματική ανάπτυξη