Εταιρείες

Συνάντηση της ΑΧΑ με μεσίτες και πράκτορες εμπορικών κινδύνων

Συνάντηση με 40 μεσίτες και πράκτορες που δραστηριοποιούνται κυρίως στην ασφάλιση εμπορικών κινδύνων πραγματοποίησαν στελέχη της ΑΧΑ, προκειμένου να αναπτύξουν τη στρατηγική «Πολιτικής Ανάληψης» εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων της Εταιρείας για το 2017 και να αναλύσουν τις διεθνείς τάσεις στις αντασφαλίσεις και τις πωλήσεις.

Μέσα από μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική δομή παρουσιάσεων οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα στον πρώτο κύκλο της συνάντησης να συζητήσουν με τα στελέχη της Εταιρείας για μια σειρά θεμάτων που αφορούσαν στην διεθνή αντασφαλιστική αγορά και στην πορεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Ακολούθως η θεματολογία εστίασε στις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου ΑΧΑ για τους μεγάλους κινδύνους, την τοπική πολιτική ανάληψης, την εξυπηρέτηση συνεργατών και τον κώδικα δεοντολογίας που ισχύει για την ΑΧΑ κατά την ανάληψη κινδύνων.

Ακολούθως αναπτύχθηκε το πλάνο εξωστρέφειας της ΑΧΑ για το 2017 προς το ανεξάρτητο δίκτυο συνεργατών, με τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της Εταιρείας και στελεχών του δικτύου, κυρίως μελών του ΣΕΜΑ, να βρίσκονται στο επίκεντρο. Παράλληλα παρουσιάστηκαν τα παραγωγικά στοιχεία της συνεργασίας για το 2016, ενώ συζητήθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία καταναλωτών και η ανάγκη μετασχηματισμού των δικτύων με όχημα τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Μετά το τέλος της συνάντησης, τα στελέχη της ΑΧΑ και του ανεξάρτητου δικτύου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν περαιτέρω στον όμορφο χώρο του εστιατορίου της Εταιρείας. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγο διάστημα μετά την ευρεία συνάντηση με το ανεξάρτητο δίκτυο συνεργατών, στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus, με την ΑΧΑ να ενισχύει έμπρακτα τις σχέσεις εμπιστοσύνης με το δίκτυο μεσιτών και πρακτόρων, ακούγοντας ενεργά τους προβληματισμούς και τις ιδέες τους για να ενισχύεται από κοινού το αποτύπωμα των δύο πλευρών στην ελληνική αγορά.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας