Διεθνή

Σε στάση αναμονής ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου

Το σκηνικό στην Κύπρο παραμένει εξαιρετικά ρευστό, καθώς δεν έχουν γίνει γνωστές σε όλη τους την έκταση οι λεπτομέρειες της συμφωνίας της Κυπριακής Κυβέρνησης με το Eurogroup. Συνεπώς, το να επιχειρήσει κανείς να αποτυπώσει τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και στην ασφαλιστική βιομηχανία του νησιού είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο, την παρούσα χρονική στιγμή. Εικάζουμε, ωστόσο, ότι οι συνέπειες για τις δραστηριοποιούμενες στην Κύπρο ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα είναι διόλου αμελητέες, τόσο στα παραγωγικά τους μεγέθη όσο και στα οικονομικά.

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου την Τρίτη, 26 Μαρτίου, είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στο νησί αλλά και της ανησυχίας των ασφαλισμένων, οι οποίοι ζητούν πληροφορίες για τις συνέπειες στα ασφαλιστικά τους συμβόλαια. 

Ο Σύνδεσμος, όπως επισημαίνει, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με πρώτιστο στόχο του την ελαχιστοποίηση των συνεπειών στον ασφαλιστικό κλάδο. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΑΕΚ έχει ως εξής:
«Επειδή αρκετοί πολίτες απευθύνονται τόσο στο Σύνδεσμο όσο και στις Ασφαλιστικές Εταιρείες για παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις επιπτώσεις της πρόσφατης συμφωνίας της Κυπριακής Κυβέρνησης με το Eurogroup πάνω στα ασφαλιστικά τους συμβόλαια και γενικότερα για τις επιπτώσεις στον ασφαλιστικό τομέα, ο ΣΑΕΚ ενημερώνει ότι σε αυτό το στάδιο, σε συνεργασία με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και την αρμόδια εποπτική αρχή, εξασφαλίζει διευκρινίσεις επί των λεπτομερειών, ώστε να καταλήξει στην τελική εκτίμηση των συνεπειών της πιο πάνω συμφωνίας και καταθέτει προτάσεις και εισηγήσεις για την αντιμετώπισή τους.
Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία και θα παραμείνει σε στενή συνεννόηση με τις εποπτικές αρχές για ελαχιστοποίηση των συνεπειών».

Η «Ασφαλιστική Αγορά» όχι μόνον ως εξειδικευμένο έντυπο, αλλά έχοντας και προσωπικούς δεσμούς με την κυπριακή ασφαλιστική αγορά και τους ανθρώπους της, αυτοπεριορίζεται στις εκτιμήσεις της και περιμένει τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας