Διαμεσολαβούντες

ΣΕΜΑ: Υπηρεσίες εκπαίδευσης για τα μέλη

Yποστήριξη σε νομικά, φοροτεχνικά και οργανωτικά θέματα θα παρέχει ο ΣΕΜΑ προς τα μέλη του, εγκαινιάζοντας μια σειρά νέων ενεργειών στήριξης των μεσιτών ασφαλίσεων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΣΕΜΑ που αποβλέπει στην περαιτέρω βελτίωση της εικόνας της ασφαλιστικής αγοράς και ειδικότερα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον ασφαλισμένο. Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος θα προσφέρει και υπηρεσίες εκπαίδευσης, τόσο στα μέλη του, όσο και στους εργαζόμενούς τους, με τη διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων, σε συνεργασία με την ΕΑΕΕ,τις ασφαλιστικές εταιρείες,καθώς και φορείς όπως ο ΕΙΑΣ, το Επιμελητήριο και ο ΣΕΒ.

Όπως τόνισε η κ. Άννυ Τρύφων, τακτικό μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΜΑ και υπεύθυνη της Επιτροπής Μελών και Προστιθέμενης Αξίας «στόχος αυτών των ενεργειών είναι η μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας του ΣΕΜΑ στα μέλη του, η ισχυροποίηση του Συνδέσμου, και η ενίσχυση του θεσμού του Μεσίτη στο σύγχρονο ασφαλιστικό επιχειρείν».

Η κ. Τρύφων τόνισε, επίσης, την αναγκαιότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών και υποστήριξε ότι θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση των μελών για τα τεκταινόμενα της αγοράς, με τη βοήθεια σύγχρονων εργαλείων πληροφόρησης, όπως newsletters, social media, site κλπ. 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας