Πώς το IPID θα δουλέψει για τους καταναλωτές…

Η Insurance Europe δημοσίευσε στις 27 Οκτωβρίου  ένα ενημερωτικό φυλλάδιο, που περιγράφει διάφορα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του εγγράφου πληροφοριών για ασφαλιστικά προϊόντα (IPID), ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που θα βοηθά τους καταναλωτές να παίρνουν συνειδητές αποφάσεις όταν αγοράζουν ασφαλιστικά προϊόντα.

Στο φυλλάδιο –το οποίο έχει ως στόχο να τροφοδοτήσει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), καθώς αναπτύσσει κανόνες για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί το IPID–, τονίζει ότι το IPID θα πρέπει να είναι εύκολο στην πλοήγηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης εύκολα κατανοητών εικόνων και κειμένου, τα οποία θα βοηθούν τον καταναλωτή να επιστήσει την προσοχή του σε σχετικές ενότητες και να εντοπίζει γρήγορα σημαντικές πληροφορίες.

Στο φυλλάδιο επισημαίνεται, επίσης, ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν το ένα IPID από το άλλο, και ότι ένας τρόπος που θα τους βοηθήσει να παρακολουθούν τα διάφορα IPIDs είναι να επιτρέψουν στους ασφαλιστές να περιλαμβάνουν την εταιρική τους ταυτότητα στον σχεδιασμό του IPID.

Το φυλλάδιο εφιστά, επίσης, την προσοχή στη προτεινόμενη από την Insurance Europe μορφή του τυποποιημένου IPID για τα προϊόντα ασφάλισης ζημιών, που πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις πληροφόρησης που προβλέπονται από την οδηγία και εξασφαλίζει μια ψηφιακή φιλική προσέγγιση, η οποία συμπληρώνει την αυξανόμενη τάση της ψηφιοποίησης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

H Insurance Europe έχει επίσης ανταποκρίθεί και στη διαβούλευση της EIOPA σχετικά με το προσχέδιο των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με το IPID. Η απάντηση είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας