Εταιρείες

Πρωτοποριακό πρόγραμμα ΕΚΕ από την D.A.S. Hellas

Με στόχο την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διοίκησης η DAS Hellas αποφάσισε την υλοποίηση ενός πρωτοποριακού προγράμματος ΕΚΕ. 

To πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2014 και θα εφαρμοστεί από το προσωπικό της εταιρείας με την καθοδήγηση των στελεχών της εταιρείας APSON που το εκπόνησε.

Η καινοτομία του προγράμματος είναι ότι η προσέγγιση της ΕΚΕ έχει αφετηρία το εσωτερικό περιβάλλον της «D.A.S Hellas». Ο στόχος της δράσης είναι διττός.

Εσωτερικά, επιτυγχάνεται σύσφιξη σχέσεων των στελεχών, βελτίωση του εσωτερικού κλίματος, ενδυνάμωση και πίστη στο όραμα της εταιρείας.

Εξωτερικά, επιτυγχάνεται η συνεργασία των εργαζόμενων με τα φυσικά δίκτυα και όλους τους διαμεσολαβούντες, ώστε να συμβάλουν στην ισχυροποίηση του brand name και της ταυτότητας της εταιρείας, στον συναισθηματικό  συσχετισμό μεταξύ πελατών και εταιρείας, στην προβολή της εταιρείας με προστιθέμενη κοινωνική αξία, στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και εν τέλει, στην αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς.

Σύμφωνα με την κα Νάντια Σταυρογιάννη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της «D.A.S. Hellas», «στην προσπάθειά μας να απαντούμε συνεχώς στις εξελισσόμενες ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας, προχωρούμε στην εφαρμογή ενός καινοτόμου προγράμματος ΕΚΕ προσθέτοντας μία σημαντική πρωτοβουλία στις εταιρικές  μας δεσμεύσεις».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας