25.1 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Chief Technical Manager της Generali Hellas: «Την ασφάλεια δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις»

Ο κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό της Generali Hellas από το 2001. Σήμερα, κατέχει τη θέση του Chief Technical Manager και είναι επιφορτισμένος με ένα ρόλο που δεν απαιτεί μόνο τις γνώσεις του ως αναλογιστή. Έργο του είναι να συντονίζει τα τέσσερα τεχνικά τμήματα της εταιρείας, Ατομικών και Ομαδικών ασφαλίσεων Ζωής και Ατομικών και Corporate Γενικών ασφαλίσεων, και να ευθυγραμμίζει τη λειτουργία τους με τους στόχους και τη στρατηγική κατεύθυνση που έχει επιλέξει η διοίκηση της Generali. Βεβαίως δεν περιορίζεται στο να μεταδώσει τη “γραμμή” της διοίκησης και να συντονίσει τις λειτουργίες κάθε τμήματος στην ενιαία πολιτική της εταιρείας, αλλά διαχειρίζεται και συνδράμει και σε κάθε περίπτωση προβλήματος που μπορεί να αφορά είτε στη λειτουργία των διευθύνσεων είτε στις σχέσεις με τους ασφαλισμένους, παραμένοντας έτσι σε επαφή τόσο με τους διοικητικούς υπαλλήλους όσο και με το δυναμικό πωλήσεων. 
Έχοντας εμπειρία τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και στις Γενικές ασφαλίσεις, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να αναδείξει τα θετικά σημεία στις προσεγγίσεις που ακολουθούν οι δύο διαφορετικοί κλάδοι ασφάλισης. 
Στην πρώτη μας συζήτηση μαζί του, από το ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων του, επιλέξαμε να μιλήσουμε για τον τομέα του Underwriting.  Όπως και ο ίδιος παρατηρεί, πρόκειται για «την καρδιά μιας ασφαλιστικής εταιρείας». ουσιαστικά, είναι η λειτουργία η οποία, εφόσον γίνει σωστά, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα, μιας και θεωρούμε ότι είναι ένας από τους τομείς στους οποίους η Generali Hellas έχει να επιδείξει ουσιαστικά αποτελέσματα. 

Συνέντευξη στην Αμαλία Ρουχωτά

Κύριε Βασιλόπουλε, συνοπτικά μιλώντας, γιατί είναι σημαντική η διαδικασία του underwriting στην ανάληψη κινδύνου εκ μέρους μιας ασφαλιστικής εταιρείας;
Π.Β.:
 Η καρδιά μιας ασφαλιστικής εταιρείας είναι το τμήμα Underwriting. Είναι η πύλη εισόδου νέων εργασιών και για αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνεται ο σωστός έλεγχος και η ορθή εκτίμηση του κινδύνου από την αρχή. 
Το σωστό underwriting διασφαλίζει τη θετική εμπειρία ενός πελάτη, όταν θα “γνωρίσει” την εταιρεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αποζημίωσης.
Αποτελεί, ουσιαστικά, το εργαλείο που εξασφαλίζει ότι η τιμολόγηση ενός ασφαλιστικού προγράμματος συνάδει με τον κίνδυνο. Όταν η αντιστοιχία αυτή είναι σωστή, η συνολική λειτουργία του κλάδου είναι ορθή, και αυτό αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματά της.  

Μιλήσατε για πύλη εισόδου νέων εργασιών και φυσικά οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι έχουν τον πρώτο ίσως ρόλο σε ό,τι αφορά τις νέες εργασίες. Ποια πιστεύετε ότι μπορεί και πρέπει να είναι η συμβολή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στη διαδικασία του Underwriting; H Generali Hellas προβλέπει την εκπαίδευση των συνεργατών της στον τομέα αυτόν;
Π.Β.:
 Ο συνεργάτης, όσο και αν ακούγεται παράταιρο, είναι ένας σημαντικός παράγων του τμήματος Underwriting. Αν και ανήκει τυπικά στο χώρο των πωλήσεων, ένας επαγγελματίας διαμεσολαβητής κάνει ουσιαστικά το πρώτο underwriting. Ετοιμάζει μια ολοκληρωμένη ανάλυση αναγκών, καταγράφοντας παράλληλα τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του πελάτη, και τον συμβουλεύει/καθοδηγεί ως προς το ασφαλιστικό προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του. Έτσι, ένας συνειδητοποιημένος και καλά ενημερωμένος πελάτης διευκολύνει ουσιαστικά το έργο ενός Underwriter. 
Στην Generali η στενή συνεργασία με το διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια ανάληψης του κινδύνου είναι πάγια πρακτική, καθώς πιστεύουμε ότι η διαδικασία αυτή ωφελεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και πρωτίστως τον πελάτη.
Στο πλαίσιο αυτό, κάνουμε πράξη και τη συνεχόμενη ενημέρωση και συστηματική εκπαίδευση όλων των ανθρώπων μας. Επιδιώκουμε και επενδύουμε στην τεχνική κατάρτιση και εξέλιξη του προσωπικού μας, αλλά παράλληλα και στην ουσιαστική, ποιοτική ενημέρωση των συνεργατών μας. Συμβάλλουμε σε αυτή την ενημέρωση πραγματοποιώντας, επί σειρά ετών, ανοιχτά σεμινάρια για τους συνεργάτες μας μέσω του Generali Academy, όπου δίνουμε βήμα στους συνεργάτες μας να μιλήσουν για θέματα που τους απασχολούν, να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες και να λάβουν ενημέρωση για πλήθος ασφαλιστικών θεμάτων και εξελίξεων της αγοράς. Αυτές οι πρακτικές θεωρούμε ότι ωφελούν το σύνολο της αγοράς και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξή της.

Ποια θα αναφέρατε ως λάθη ή παραλείψεις που εντοπίζετε συχνότερα κατά την εξέταση των αιτήσεων ασφάλισης; Τι μέτρα λαμβάνει η Generali για το μετριασμό ή την αποφυγή τους; 
Π.Β.:
 Σημασία δεν έχει να σταθεί κανείς σε τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Θεωρούμε ότι αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία μιας δυναμικής διαδικασίας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι μηχανισμοί που θέτει σε λειτουργία η κάθε εταιρεία, για να προλαμβάνει ή να μετριάζει αυτά τα φαινόμενα. 
Για την εταιρεία μας, αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς από ξεκάθαρες διαδικασίες, οι οποίες ενισχύονται περαιτέρω με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι το μηχανογραφικό πρόγραμμα Thesis, που έχει αναπτύξει η εταιρεία, το οποίο ουσιαστικά “χαρτογραφεί”, παρακολουθεί, ελέγχει και αυτοματοποιεί τη συνολική συναλλαγή του συνεργάτη με την εταιρεία, από τη στιγμή της αρχικής προσφοράς μέχρι την έκδοση του τελικού συμβολαίου, με απόλυτη διαφάνεια. 
Το Thesis δείχνει, ανά πάσα στιγμή, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κάθε αίτηση, ενημερώνει το συνεργάτη για τυχόν έγγραφα, δικαιολογητικά ή επιπλέον πληροφορίες που υπολείπονται, διασφαλίζοντας έτσι την άμεση και ομαλή επίλυση εκκρεμοτήτων, αλλά και τη διατήρηση των αρχών underwriting της εταιρείας. 
Η Generali έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη των μηχανογραφικών της συστημάτων, για να ενισχύσει και να στηρίξει ουσιαστικά το έργο των συνεργατών της. 
Η εταιρεία προσφέρει στους συνεργάτες της πραγματικές λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για τη διεκπεραίωση των καθημερινών τους εργασιών, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών. Τα web-based συστήματα της εταιρείας παρέχουν on-line, 24ωρη πρόσβαση και λεπτομερή ενημέρωση, βάζοντας τέλος σε χρονοβόρες διαδικασίες του παρελθόντος. 

Υπάρχουν μη επιθυμητοί κίνδυνοι για την εταιρεία σας;
Π.Β.:
 Για μια εταιρεία με περισσότερα από 127 χρόνια λειτουργίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, δεν υπάρχει κίνδυνος που να θεωρείται μη επιθυμητός. Η μακροχρόνια εμπειρία αλλά και η σημαντική τεχνογνωσία ενός Ομίλου με παγκόσμια παρουσία, της επιτρέπει να γνωρίζει καλά τον κάθε κίνδυνο και να μπορεί να τον αξιολογεί σωστά. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κίνδυνος που να μην μπορεί η εταιρεία μας να ασφαλίσει. 
Ως μια εταιρεία που πήρε το όνομά της από τη διάθεση των ιδρυτών της να παρέχουν ασφάλεια κάθε είδους, δεν θα μπορούσαμε παρά να προσφέρουμε προστασία σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, η Generali Hellas παραμένει έως και σήμερα μια εταιρεία, η οποία είναι ενεργή σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, με ισότιμη ειδίκευση σε όλους τους τομείς. 
Μία αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου μας πιστοποιεί το γεγονός ότι η εταιρεία επιδιώκει διαχρονικά την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κλάδων.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, Solvency II, για το οποίο προετοιμάζονται σήμερα όλες οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες, επηρεάζει τον τομέα του underwriting;
Π.Β.:
 Το Solvency II επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο underwriting. Με την εφαρμογή του Solvency II, εκτός από την παράμετρο της κερδοφορίας, συνεκτιμούνται πλέον και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από κάθε ρίσκο που αναλαμβάνει η εταιρεία, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη και επηρεάζουν ουσιαστικά την τελική κερδοφορία του κλάδου. Άρα, η διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου αλλάζει ριζικά και εκτιμάται σε ένα ευρύτερο επίπεδο. 
Επιπλέον, και το Risk Management αναλαμβάνει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην ανάληψη κινδύνων, καθώς σε κάθε ασφαλιστική εργασία θα πρέπει πλέον να υπολογίζεται και η ανάγκη που δημιουργείται για κεφάλαια. 
Η Generali, προβλέποντας τις εξελίξεις και αξιολογώντας τις νέες απαιτήσεις που εγείρονται, έχει ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή ενός νέου οργανογράμματος, το οποίο προβλέπει τον απόλυτο συντονισμό των τεσσάρων τεχνικών της διευθύνσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζοντας τις αρχές του risk management στο στάδιο της ανάληψης του κινδύνου και όχι εκ των υστέρων, η εταιρεία επιδιώκει τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων των κεφαλαίων της, δημιουργώντας έτσι προστιθέμενη αξία για την εταιρεία και τους πελάτες της.

Πολλές φορές διαβάζουμε σε δημοσιεύματα για τις περιπτώσεις μεγάλων και σημαντικών αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρείες. Ποια είναι η θέση σας, στην Generali Hellas, σχετικά με την προβολή ανάλογων περιστατικών;  
Π.Β.:
 Για την Generali, ο ευχαριστημένος πελάτης ανέκαθεν αποτελούσε την καλύτερη διαφήμιση της εταιρείας. Άρα, θα λέγαμε ότι η δημοσιοποίηση περιστατικών μεγάλων ή σημαντικών αποζημιώσεων δεν είναι στη λογική της εταιρείας. Είναι άλλωστε ανούσιο, κατά την άποψή μας, μια ασφαλιστική εταιρεία να δημοσιοποιεί ουσιαστικά το γεγονός ότι κάνει τη δουλειά της, όπως οφείλει. Αυτό είναι αυτονόητο. 
Όσες φορές έχουν δημοσιοποιηθεί τέτοια γεγονότα που αφορούσαν την Generali στο παρελθόν, ήταν πάντα με πρωτοβουλία του πελάτη. Σε μια χώρα όπου η ασφαλιστική συνείδηση υστερεί σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θεωρούμε ότι έχει μεγαλύτερη αξία να μαθαίνει το κοινό για ένα πραγματικό γεγονός από τον πελάτη και να εκτίθεται στην εμπειρία του, κατανοώντας τα ουσιαστικά οφέλη μιας ασφάλειας, που θωρακίζει την περιουσία και τους κόπους μιας ζωής. Σαφώς λιγότερη αξία έχει η απρόσωπη τοποθέτηση μιας εταιρείας, η οποία προσπαθεί να πείσει για την αξία της ύπαρξής της. 
Στην Generali λέμε ότι «την ασφάλεια δεν τη βλέπεις. τη νιώθεις».   
 

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας