Ο Δ/ντής της ΔΕΙΑ Σπ. Ζάρκος απαντά στους διαμεσολαβούντες

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όσα ζητάμε από τις ασφαλιστικές εταιρείες

Γραπτές διευκρινίσεις, για το θέμα των στοιχείων που ζητεί η ΔΕΙΑ από εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις για οφειλές ανείσπρακτων από το δίκτυό τους ασφαλίστρων, έδωσε ο Δ/ντής της ΔΕΙΑ, κ. Σπύρος Ζάρκος με επιστολή του της 16/4/2013.

Η επιστολή ήρθε σε συνέχεια της συνάντησής του με την ΕΑΔΕ, στις 11/4/2013, οπότε και του τέθηκε το ζήτημα. 
Παραλήπτες της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η Ένωση Ασφαλιστών Βορείου Ελλάδος, οι φορείς της διαμεσολάβησης –ΠΟΑΔ, ΣΕΜΑ, ΠΣΣΑΣ, ΠΣΑΣ, Σύνδεσμος Συνεργαζομένων με Μεσίτες LLOYD’S και Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών με έδρα τη Θεσσαλονίκη–, καθώς και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

Η επιστολή του κ. Ζάρκου έχει ως εξής:
«Αναφερόμενοι στη συνάντηση με τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, την Πέμπτη 11/4/2013, και συγκεκριμένα σχετικά με το θέμα των στοιχείων που ζητεί η ΔΕΙΑ από εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις για οφειλές  ανείσπρακτων από το δίκτυό τους ασφαλίστρων, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Τα στοιχεία αφορούν σε συγκεκριμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις εγγράφως καταγγέλλουν στη ΔΕΙΑ για παραβατική συμπεριφορά. 

Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και να δοθεί στους καταγγελλόμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές η ευκαιρία να ασκήσουν το δικαίωμά τους προηγούμενης ακρόασης, είναι απαραίτητες συγκεκριμένες πρόσθετες πληροφορίες, που αξιοποιούνται στο πλαίσιο των κατά νόμον εποπτικών και δη κυρωτικών αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 55 του Καταστατικού της, άρθρο 3 παρ. 1 περ. (β) εδ. β και περ.(ζ) του ν. 3229/2004, άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 4 του ν. 3867/2010). Η ενέργεια αυτή είναι απολύτως σύμφωνη με το σκεπτικό της παρ. 6 σημείο (β) της Απόφασης υπ’ αριθμ. 10/2013 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας