Διαμεσολαβούντες

Οι μεσίτες ασφαλίσεων πιο κοντά στην Interlife

Νέες συνέργειες με την Interlife, θα αναζητήσουν οι Μεσίτες Ασφαλίσεων – Μέλη του ΣΕΜΑ, οι οποίοι συναντώνται στις 18 του μηνός με τη διοίκηση και τα στελέχη εταιρείας, στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η διοίκηση της Interlife θα αναλύσει τις προοπτικές ανάπτυξης της ασφαλιστικής εταιρείας, θα αναφερθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος και θα παρουσιάσει σειρά προτάσεων για την ανάπτυξη νέων συνεργειών με την αγορά των μεσιτών ασφαλίσεων.

Σημειώνεται ότι οι Μεσίτες Ασφαλίσεων – Μέλη του ΣΕΜΑ υλοποιούν κύκλο επαφών με τις ασφαλιστικές εταιρείες, επιδιώκοντας τη σύσφιγξη των σχέσεων συνεργασίας σε μια περίοδο που το περιβάλλον στην ασφαλιστική αγορά αλλάζει, λόγω εφαρμογής του Solvency II, της νέας προσπάθειας που γίνεται για την επιστροφή της οικονομίας σε φάση ανάπτυξης, αλλά και των αλλαγών που επέρχονται στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας