25.9 C
Athens
Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

Οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο, αλλά η κατάσταση της υγείας τους δεν είναι πάντοτε καλή

Η κοινή έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Health at a Glance: Europe 2016» («Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2016»), που δημοσιεύτηκε στις 23 Νοεμβρίου δείχνει ότι οι πολιτικές που στοχεύουν στην προαγωγή της καλής υγείας και στην πρόληψη των ασθενειών, καθώς και στην πιο αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη, μπορούν να σώσουν ζωές και να εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την Έκθεση, το προσδόκιμο ζωής στις περισσότερες χώρες της ΕΕ υπερβαίνει πλέον τα 80 έτη. Ωστόσο, παρότι υψηλότερο από ποτέ, αυτό το προσδόκιμο ζωής δεν αντιστοιχεί πάντοτε σε υγιή διαβίωση. Περίπου 50 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ πάσχουν από διάφορες χρόνιες παθήσεις, και πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα σε ηλικία εργασίας πεθαίνουν από αυτές κάθε χρόνο, κάτι που συνεπάγεται ετήσιο κόστος περίπου 115 δισ. EUR για τις οικονομίες της ΕΕ. (Για περισσότερα βασικά στοιχεία, ανατρέξτε στο ενημερωτικό γράφημα.

 

Η υγεία στην Ευρώπη με μια ματιά: μηνύματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη

Χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικά συστήματα υγείας: 550.000 άτομα σε ηλικία εργασίας πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που θα μπορούσαν ίσως να αποφευχθούν. Το 16 % των σημερινών ενηλίκων είναι παχύσαρκοι (από 11 % το 2000) και ένας στους πέντε εξακολουθεί να καπνίζει. Πολλές ζωές θα μπορούσαν να σωθούν χάρη, αφενός, στη διοχέτευση περισσότερων πόρων σε στρατηγικές προαγωγής της υγείας και πρόληψης των ασθενειών για την αντιμετώπιση αυτών και άλλων παραγόντων κινδύνου, και αφετέρου, στη βελτίωση της ποιότητας της οξείας και της χρόνιας περίθαλψης.

Χρειαζόμαστε πιο προσβάσιμα συστήματα υγείας: το 27 % των ασθενών καταφεύγουν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμη πρωτοβάθμια περίθαλψη· το 15 %, κατά μέσο όρο, των δαπανών για την υγεία καταβάλλεται απευθείας από τους ασθενείς, με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών· και οι φτωχοί Ευρωπαίοι έχουν, κατά μέσο όρο, δεκαπλάσιες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην παροχή κατάλληλης υγειονομικής περίθαλψης για οικονομικούς λόγους σε σχέση με τους πιο εύπορους. Οι πολιτικές των κρατών μελών θα πρέπει να εστιάσουν στον περιορισμό των οικονομικών εμποδίων στην υγειονομική περίθαλψη, στην ενίσχυση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στη μείωση των εξαιρετικά μεγάλων χρόνων αναμονής.

Χρειαζόμαστε πιο ανθεκτικά συστήματα υγείας: Σε ολόκληρη την ΕΕ, το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών αυξήθηκε από κάτω του από 10 % το 1960 σε σχεδόν 20 % το 2015, και προβλέπεται να αυξηθεί σε περίπου 30 % έως το 2060. Η γήρανση του πληθυσμού, σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα ποσοστά χρόνιων παθήσεων και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, θα καταστήσει αναγκαία την πραγματοποίηση αλλαγών στον τρόπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης, όπως είναι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth), η μείωση της παραμονής στο νοσοκομείο μέσω της καλύτερης οργάνωσης υπηρεσιών όσον αφορά την πρωτοβάθμια και την κατ’ οίκον περίθαλψη, και οι συνετότερες δαπάνες για φάρμακα, μεταξύ άλλων μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών για αντικατάσταση με γενόσημα.

 

Ο κύκλος της πρωτοβουλίας «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ»

Ο κύκλος της πρωτοβουλίας «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ» έχει στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις παραπάνω προκλήσεις μέσα από τη στήριξη των προσπαθειών τους για πληρέστερη γνώση και ισχυρότερη, τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής. Περιλαμβάνει μια σειρά αναλυτικών προϊόντων τα οποία έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας.

Η έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 23 Νοεμβρίου αποτελεί το πρώτο προϊόν αυτού του κύκλου. Το επόμενο στάδιο είναι η δημιουργία, το αργότερο έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2017, προφίλ υγείας και για τις 28 χώρες της ΕΕ, τα οποία θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καθεμίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Τα 28 προφίλ θα συνοδεύονται από αναλυτικό έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο θα συνδέει τα συμπεράσματα με το ευρύτερο θεματολόγιο της ΕΕ και θα δίνει έμφαση στις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος. Ο κύκλος θα ολοκληρωθεί με προαιρετικές ανταλλαγές τις οποίες μπορούν να προτείνουν τα κράτη μέλη.

Μπορείτε να βρείτε μια συνοπτική παρουσίαση του κύκλου της πρωτοβουλίας «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ» εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/health/state/summary/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/state/glance/index_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3894_en.htm

http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-europe-23056088.htm

 

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας