Οι διεθνείς πρακτικές στην ασφάλιση υγείας και η Interamerican

332

Πλεονέκτημα τεχνογνωσίας και δυναμικής προοπτικής εξασφαλίζει στην INTERAMERICAN η άμεση επαφή και σχέση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που έχει αναπτύξει η εταιρεία στον τομέα της υγείας. Επισημαίνεται ότι η μητρική εταιρεία ACHMEA είναι πρώτη πανευρωπαϊκά στις ασφαλίσεις υγείας, ενώ η INTERAMERICAN αποτελεί μέλος – το μοναδικό από την Ελλάδα- του International Federation of Health Plan, που διερευνά τις εξελίξεις στον κλάδο σε συνάρτηση με το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, προβάλλει για την INTERAMERICAN ως αναγκαία η συμπληρωματικότητα και συνεργασία των δημοσίων και ιδιωτικών συστημάτων υγείας, όπως τονίζει ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής ζωής και υγείας της εταιρείας και πρόεδρος της Insurance Europe General Health Committee (Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Επιτροπή Υγείας) του Insurance Europe, θεσμικού φορέα της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς. Ο κ. Βελιώτης επισημαίνει πως στα διαχειριστικά ζητήματα υγείας στο ελληνικό σύστημα  παραμετροποιούνται η εξοικονόμηση πόρων, η στάση των γιατρών και λοιπών φορέων, η αντιστοιχία παροχών-εισφορών, η ύπαρξη αναλογιστικών μελετών, η υποστήριξη με μηχανογραφικά συστήματα. Με δεδομένη την αδυναμία λύσεων σε αυτά τα ζητήματα, η INTERAMERICAN υποστηρίζει την προοπτική των «συγκοινωνούντων δοχείων» στην ασφάλιση και στις υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με διεθνώς εφαρμοσμένα και επιτυχημένα μοντέλα συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως είναι το ολλανδικό.

«Η ACHMEA διαθέτει μεγάλη εμπειρία δραστηριοποίησης όχι μόνο στην Ολλανδία αλλά και σε χώρες όπου η δημόσια ασφάλιση στην υγεία συνεργάζεται άψογα με την ιδιωτική. Στην Ολλανδία, το κράτος συνεργάζεται επάνω σε συμφωνημένο πακέτο παροχών με τις ασφαλιστικές, με τον πολίτη να έχει την ελευθερία να επιλέγει αυτό το πακέτο από την ασφαλιστική εταιρεία που προτιμά. Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει αυτό το πρόγραμμα, επιδοτείται από το κράτος. Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική φυσικά. Αυτό το μοντέλο είναι προχωρημένο και θεωρείται από τα καλύτερα βάσει διεθνών δεικτών αξιολόγησης. Ωστόσο, υπάρχουν ενδιάμεσα μοντέλα, που είναι προσαρμοσμένα στις ιδιομορφίες κάθε χώρας, στα ιδιαίτερα κοινωνικά, οικονομικά και ρυθμιστικά χαρακτηριστικά της», υπογραμμίζει το διεθνώς διακεκριμένο στέλεχος της INTERAMERICAN.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει αναπτύξει τις ασφαλίσεις υγείας στην Ελλάδα στη βάση ενός ολοκληρωμένου συστήματος υγείας, του Medisystem, και όχι μεμονωμένων προγραμμάτων. Με το Medisystem, που είναι οργανωμένο πάνω σε ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζομένων ιατρών, διαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτηρίων αλλά και ιδιόκτητων υποδομών (Αθηναϊκή Mediclinic, πολυϊατρείο Medifirst, Άμεση Ιατρική Βοήθεια – Γραμμή Υγείας 1010), επιτυγχάνεται μια κάθετη και πλήρης διαχείριση κάθε περιστατικού, από την πρωτοβάθμια περίθαλψη μέχρι τη νοσηλεία και τη χειρουργική αντιμετώπιση, με απόλυτο έλεγχο του κόστους και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Το δίκτυο υγείας Medisystem διαθέτει 1.302 ιατρούς όλων των ειδικοτήτων με 132 εντεταγμένους νέους συνεργάτες κατά το 2012, 233 διαγνωστικά κέντρα και 17 κλινικές. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το δίκτυο χειρουργών–ειδικών συνεργατών που αμείβονται απευθείας από την εταιρεία για κάθε επέμβαση και του δικτύου προασφαλιστικού ελέγχου με 189 ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα, που ολοκληρώθηκε το 2012. Αξίζει να σημειωθεί η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορικής στη διαχείριση των συμβολαίων υγείας. Με το ειδικό λογισμικό σύστημα Genius αναλύονται γρήγορα και μεθοδικά τα δεδομένα και η εφαρμογή του συμβάλλει στην τυποποίηση της διαχείρισης και της σωστής εκτίμησης του ασφαλιστικού κινδύνου. 

Προηγούμενο άρθροΣυνεταιριστική Ασφαλιστική και ΦΙΛΗΣGlass
Επόμενο άρθροΌμιλος ΑΧΑ: Στις 50 κορυφαίες παγκόσμιες πράσινες επωνυμίες