Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νέο βιβλίο από τον Καθ. Ι. Ρόκα για την Οnline διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

Κυκλοφόρησε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Springer, αναμφισβήτητα τον πιο γνωστό εκδοτικό οίκο επιστημονικών συγγραμμάτων παγκοσμίως, το συλλογικό έργο «Η “αποϋλοποιημένη” ασφάλιση: Πωλήσεις από Απόσταση – Κίνδυνοι του Κυβερνοχώρου από διεθνή οπτική γωνία», (“The Dematerialized Insurance: Distance Selling and Cyber Risks from an International Perspective”), το οποίο εκδόθηκε από τους Καθηγητές Ι. Ρόκα, P. Marano (Πανεπιστήμιο του Μιλάνο) και P. Kochenburger (Πανεπιστήμιο του Connecticut – ΗΠΑ).

Πρόκειται για συλλογή μελετών με πρώτη αυτή του Καθηγητή Ι. Ρόκα με τίτλο: «Ευρωπαϊκή και Διεθνής Οnline Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων» (“European and International Online Distribution of Insurance Products”). Οι εκδότες επέλεξαν τον εν λόγω τίτλο για το έργο τους, προκειμένου να περιγράψουν τους ραγδαία εξελισσόμενους τύπους ασφαλιστικών σχέσεων, όπου το σημείο πώλησης και οι μέθοδοι διανομής μαζί με πολλούς κινδύνους δεν έχουν φυσική παρουσία.

Νέοι κίνδυνοι παρουσιάζονται με την από απόσταση αποϋλοποιημένη εκτέλεση ασφαλιστικών συμβάσεων και από τη δημιουργία αποϋλοποιημένων ασφαλιστικών σχέσεων. Είναι ευνόητο ότι στην αποϋλοποιημένη αγορά δεν επιδέχονται γεωγραφικοί περιορισμοί ούτε πολιτικά και νομικά εμπόδια στη διακίνηση των προϊόντων. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι μελέτες σκοπεύουν να εξετάσουν τη διεθνική διάσταση των κινδύνων και των σχέσεων που προσδιορίζονται ως αποϋλοποιημένες. Ερευνάται η σχέση ασφαλιστικής επιχείρησης και ασφαλισμένων, τόσο όταν συνάπτονται με ασφαλιστική διαμεσολάβηση όσο και με απευθείας πωλήσεις, και γι’ αυτό το α’ και β’ μέρος του έργου εστιάζει στην ηλεκτρονική, online διανομή και την από απόσταση πώληση στις περιπτώσεις που τα δύο μέρη (ασφαλιστής/ασφαλισμένος), εν όλω ή εν μέρει, έχουν εμπιστευτεί τις σχέσεις τους περισσότερο στην τεχνολογία παρά στην πρόσωπο με πρόσωπο συναλλαγή.

Το γ’ μέρος του έργου ερευνά τους κινδύνους του κυβερνοχώρου, δηλ. μεγάλο μέρος ειδικών κινδύνων που σχετίζονται με τις online συνδέσεις στην κοινωνία της πληροφορίας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις ευθύνες των επιχειρήσεων σε περίπτωση διαρροών και υποκλοπών δεδομένων, και τα θέματα που προκύπτουν σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των κινδύνων αυτών.

Οι αποϋλοποιημένες σχέσεις και κίνδυνοι δεν έχουν μειώσει τις διαφορές που προκύπτουν από τις ασφαλιστικές σχέσεις και μάλιστα δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερες εμπλοκές. Αυτές οι διαφορές έχουν αυξανόμενο διεθνή χαρακτήρα, λόγω της εύκολης πρόσβασης στην τεχνολογία της πληροφορίας, χωρίς να ενδιαφέρει πού βρίσκεται ο πελάτης και ο παρέχων ασφάλιση. Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι δυνατότητες και οι πλατφόρμες της online επίλυσης διαφορών, όπως και τα ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου, κυρίως στις διασυνοριακές ασφαλιστικές συναλλαγές.    

To βιβλίο φιλοδοξεί να συνδράμει στη μεθοδική εξερεύνηση της νέας αγοράς «αποϋλοποιημένων» ασφαλίσεων, από νομική σκοπιά, και να προσεγγίσει τις λύσεις που παρέχονται για την υποστήριξη του νέου αυτού πεδίου συναλλαγών.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας