Νέες τάσεις στο Underwriting: Τα Predictive Analytics και η σημασία τους

488

Τα Predictive Analytics (προγνωστικές αναλύσεις) έχουν ιδιαίτερη σημασία στο κομμάτι των ασφαλίστρων και της διαχείρισης ζημιών. Έχουν ήδη ή μπορούν να αντικαταστήσουν τις διαδικασίες που βασίζονται σε προκαθορισμένες οδηγίες. Οι εταιρείες ασφάλισης αυτοκινήτων έχουν βελτιώσει σημαντικά τις διαδικασίες διακανονισμού ζημιών, με την ικανότητα να προ-εντοπίζουν δυνητικά ψευδείς ισχυρισμούς. Παραδοσιακά, η διαδικασία διακανονισμού ζημιών εξαρτιόταν από ένα σύνολο προκαθορισμένων κανόνων και οδηγιών αξιολόγησης. Ωστόσο, τώρα, υφίσταται μια πιο λογική και επιστημονική προσέγγιση για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης.

Τα Predictive analytics είναι ένας ευρύς όρος, που περιγράφει μια σειρά από στατιστικές και αναλυτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μοντέλων που προβλέπουν γεγονότα ή πρότυπα συμπεριφοράς. Η προγνωστική μοντελοποίηση βασίζεται στο “σκορ”, με την υψηλότερη βαθμολογία να δείχνει μια ισχυρότερη πιθανότητα συγκεκριμένου γεγονότος ή ένα πρότυπο συμπεριφοράς που θα επαναλαμβάνεται στο μέλλον. 

Η άντληση δεδομένων είναι ένα κρίσιμο συστατικό των predictive analytics. Αυστηρή ανάλυση δεδομένων γίνεται προκειμένου να εντοπιστούν τάσεις, πρότυπα ή οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων συνόλων δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται περαιτέρω για την ανάπτυξη του μοντέλου πρόβλεψης. 

Τα Predictive Analytics περιλαμβάνουν εξελιγμένες στατιστικές μεθόδους, όπως οι πολυπαραγοντικές τεχνικές ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων προηγμένης παλινδρόμησης και χρονοσειρών. Τα παραπάνω βοηθούν μια επιχείρηση στην αναγνώριση τάσεων και προτύπων που δεν είναι εύκολα εμφανή στο μάτι. 

Ένα σημαντικό στοιχείο για την προγνωστική μοντελοποίηση είναι επίσης η εξεύρεση νέων χαρακτηριστικών, στοιχείων και προτύπων, που θα προσφέρουν αυξημένη διορατικότητα ή ακρίβεια στην πρόβλεψη μελλοντικών παρόμοιων περιστατικών. Προκειμένου να εξηγήσουν τη σχέση μεταξύ διαφόρων μεταβλητών, οι ασφαλιστές εξετάζουν το σύνολο του πληθυσμού. Για παράδειγμα, στην ασφάλιση αυτοκινήτων αναλύεται το σύνολο των οδηγών ενός πληθυσμού με βάση την ηλικία και τις ζημιές τους. Όμως οι ασφαλιστές ήταν μέχρι πρόσφατα αναγκασμένοι να συγκεντρώνουν πληροφορίες μόνο από ένα περιορισμένο δείγμα του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα μόνο από όσους είχαν συνάψει ασφαλιστήριο με την εταιρεία τους. 

Η γραμμική παλινδρόμηση, οι καμπύλες παλινδρόμησης και άλλα προηγμένα μοντέλα είναι κάποιες από τις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην προγνωστική μοντελοποίηση. 
Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στους κλάδους ασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων αλλά και αυτοκινήτου. Από την πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών σε ανθρώπινους πόρους, την επιλογή κινδύνων, ως την ανάληψη εργασιών, η προγνωστική μοντελοποίηση επηρεάζει διάφορα τμήματα μιας ασφαλιστικής εταιρείας. 

Τα Predictive Analytics είναι ένας από τους άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφονται οι εξελίξεις  στον ασφαλιστικό κλάδο και ειδικότερα στους τομείς ανάληψης κινδύνων.  Εκτός από τα  Predictive Analytics, η τηλεματική, τα αυτοματοποιημένα προγράμματα λογισμικού και η χρήση των site κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το underwriting. 

Περισσότερα για τις τεχνολογικές καινοτομίες και πώς αυτές επηρεάζουν τη βιομηχανία ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων, μπορείτε να διαβάσετε στο τεύχος της «Α.Α.», της 1ης Ιουνίου.

Προηγούμενο άρθροΑΤΕ Ασφαλιστική: Κέρδη ύψους €12,2 εκατ. μετά από φόρους το α’ 3μηνο 2013
Επόμενο άρθροΕυρωπαϊκή Επιτροπή: 400 εκατ. για την Ελλάδα για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας