Με τη συνδρομή της Generali επανεκπαιδεύτηκαν τα μέλη του ΣΕΜΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίων επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των μεσιτών ασφαλίσεων-μελών του ΣΕΜΑ και των πιστοποιημένων υπαλλήλων τους, που διοργανώθηκε στην αίθουσα εκπαίδευσης της Generali, με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας.

Ο νέο κύκλος σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου και σε αυτόν έλαβαν μέρος συνολικά 200 άτομα.

«Ο ΣΕΜΑ, θέλοντας να συμβάλλει ενεργά και ουσιαστικά στην αναβάθμιση του μαθησιακού επιπέδου των διαμεσολαβούντων στην ασφαλιστική αγορά, θα συνεχίζει να διοργανώνει κάθε χρόνο τα σχετικά σεμινάρια, εξασφαλίζοντας προστιθέμενη αξία στο έργο των μεσιτών ασφαλίσεων», αναφέρεται  χαρακτηριστικά στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Σύνδεσμος.

Σημειώνεται ότι για τους μεσίτες ασφαλίσεων, ανά πενταετία, είναι υποχρεωτικές 75 ώρες εκπαίδευσης που πρέπει να καλύπτουν ισομερώς τρεις τομείς (15 ώρες ετησίως συνολικά & 5 ώρες ανά τομέα):

  • Την προϊοντική εκπαίδευση ασφαλιστικών κλάδων.
  • Τα θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς.
  • Την ανάπτυξη ατομικών – επαγγελματικών δεξιοτήτων.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας