Διαμεσολαβούντες

Κοινό μέτωπο του ΣΕΜΑ με τους Μεσίτες των Μεσογειακών Χωρών

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευρύτερα οι Μεσίτες Ασφαλίσεων και στην αναζήτηση λύσεων γι’ αυτά, επικεντρώθηκε η φετινή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεσιτών Ασφαλίσεων των Μεσογειακών Χωρών FMBA (Federazione Mediterranea Dei Brokers Di Assurazione), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο, με οικοδεσπότη το τοπικό Σύνδεσμο FNACAM (Federation Nationale Des Agents et Courtiers d’ Assurance au Maroc).

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε Συνέδριο, όπου διαπιστώθηκε ότι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα ζητήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος σήμερα ο κλάδος δεν διαφοροποιούνται ιδιαιτέρως από αγορά σε αγορά και αφορούν, κυρίως, στον αθέμιτο ανταγωνισμό του bank assurance, τις direct πωλήσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και στις αυξημένες απαιτήσεις τυπικής μετεκπαίδευσης για τους μεσίτες.

Τις προκλήσεις τις οποίες έχει απέναντί του ο κλάδος των Μεσιτών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα, ανέλυσαν ο κ. Γιώργος Κούμπας, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobrokers Μεσίτες Ασφαλίσεων SA και Αντιπρόεδρος του ΣΕΜΑ, και ο κ. Στέφανος Καπάνταης, εκπρόσωπος της Expert Insurance Brokers Ltd και μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΜΑ, παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες τις οποίες ανέλαβε μέχρι σήμερα ο Σύνδεσμος ώστε να δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήματα της αγοράς, αλλά και για να στηρίξει τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης σε μια πολύ δύσκολη, οικονομικά, περίοδο για τη χώρα.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των αντίστοιχων συνδέσμων από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αίγυπτο, τον Λίβανο, την Αλγερία, το Μαρόκο και την Ελλάδα.

Τέλος, στο πλαίσιο αυτού, ανακοινώθηκε η ίδρυση του Συνδέσμου MiiN (Mediterranean Insurance Intermediaries Network), ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα – μέλη αντίστοιχων συνδέσμων όπως ο ΣΕΜΑ, να βρεθούν σε ένα κοινό δίκτυο με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων που αφορούν τους διαμεσολαβούντες και πιθανώς τη σύναψη επαγγελματικών σχέσεων.

Σημειώνεται ότι, πρόεδρος του FMBA επανεξελέγη ο κ. Jacques Cessac.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας