Διεθνή

Καινοτόμα πρωτοβουλία των 5 κορυφαίων Αντ-ασφαλιστικών Ομίλων για την ασφαλιστική αγορα

Μια νέα πρωτοβουλία ανέλαβαν οι (αντ)ασφαλιστικοί κολοσσοί Aegon, Allianz, Munich Re, Swiss Re και Zurich εγκαινιάζοντας την Blockchain Insurance Industry Initiative B3i, με στόχο να διερευνήσουν τις δυνατότητες δημιουργίας ενός Καθολικού με τις διαθέσιμες τεχνολογίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μέσω ταχύτερων, πιο κατάλληλων και ασφαλών υπηρεσιών. Εάν η τεχνολογία Blockchain αποδειχθεί βιώσιμη, θα μπορούσε κάλλιστα να μειώσει τη γραφειοκρατία και τις συμφωνίες που χρειάζονται για τα (αντ) ασφαλιστήρια συμβόλαια και να επιταχύνει τη ροή πληροφοριών και χρημάτων, βελτιώνοντας παράλληλα σε μεγάλο βαθμό την ελεγξιμότητα.

Το λεγόμενο Blockchain προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για να είναι εφικτό τα ψηφιακά συμβόλαια και οι συναλλαγές μεταξύ πολλών διαφορετικών μερών να εκτελούνται με ασφαλή, διαφανή και ελέγξιμο τρόπο. Εγκαθιστώντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των μερών που συμμετέχουν, το Blockchain έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα συνεπές, αυτόματο περιβάλλον εκτέλεσης μιας σύμβασης, καθώς οι συναλλαγές και τα συμβόλαια θα αποθηκεύονται σε μια κοινόχρηστη βάση (Καθολικό), μειώνοντας έτσι το διοικητικό φόρτο εργασίας των εμπλεκόμενων φορέων για να εξασφαλίσουν τη συνεπή εκτέλεση των συμβάσεων/συμβολάιων.

Η τεχνολογία Blockchain μπορεί να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της μόνο εάν εφαρμοστεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τρόπο συνεπή και συμβατό, με βάση τα ελάχιστα πρότυπα για την ανταλλαγή δεδομένων και τις συναλλαγές μέσω Blockchain. Ως εκ τούτου οι Aegon, Allianz, Munich Re, Swiss Re και Zurich έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν πάνω σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας ανώνυμες πληροφορίες συναλλαγής και ανώνυμα ποσοτικά δεδομένα, προκειμένου να αποδείξουν ότι η ιδέα για αντεκχωρήσεις μεταξύ των ομάδων με τη χρήση της τεχνολογία Blockchain μπορεί να δουλέψει.

Στόχος του πιλοτικού αυτού προγράμματος είναι να διερευνηθεί κατά πόσον η τεχνολογία Blockchain μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη προτύπων και διαδικασιών και να χρησιμοποιηθεί από ολόκληρη την ασφαλιστική βιομηχανία, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς της.

Ο Christof Mascher, Chief Operating Officer του Ομίλου Allianz, δήλωσε σχετικά: «Η πρωτοβουλία αυτή, που επιτρέπει εναλλακτικά μοντέλα λειτουργίας και βασίζεται στην τεχνολογία Blockchain, μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας και να δώσει στους πελάτες μας μια καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης».

Η Blockchain Insurance Industry Initiative B3i θα επιτρέψει σε ασφαλιστές και αντασφαλιστές να έχουν μια καλύτερη εικόνα για τη δυνατότητα εφαρμογής της τεχνολογίας Blockchain στην ασφαλιστική αγορά. Επιπλέον, το B3i προσφέρει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με το Blockchain και, ενδεχομένως, και άλλες τεχνολογίες, καθώς και πειράματα και πληροφορίες από έρευνες.

Η μελλοντική ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού χειρισμού των ασφαλιστικών εργασιών θα απαιτήσει κοινούς κανόνες και διαδικασίες. Κατά συνέπεια, η Blockchain Insurance Industry Initiative B3i είναι ανοικτή και σε άλλους ασφαλιστές και αντασφαλιστές. Απώτερος στόχος είναι να αξιολογηθεί η συγκεκριμένη τεχνολογία ώστε  να καθιερωθεί ως ένα βιώσιμο εργαλείο για την ασφαλιστική βιομηχανία γενικά και τους ασφαλισμένους της ειδικότερα.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας