Διεθνή

Κίνδυνο θεωρεί η Swiss Re τον αποπληθωρισμό στην Ελλάδα!

Η αντασφαλιστική Swiss Re δημοσίευσε πρόσφατα την έκδοση  “New emerging risk insights”. Η έκδοση βασίζεται στη διαδικασία SONAR της Swiss Re, ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων πηγών και την εσωτερική τεχνογνωσία διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας για την παρακολούθηση και αξιολόγηση νέων και αναδυόμενων κινδύνων.

Το τοπίο των κινδύνων αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς σήμερα κυρίως λόγω των νέων οικονομικών, τεχνολογικών, κοινωνικο-πολιτικών, ρυθμιστικών και περιβαλλοντικών εξελίξεων. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις αλλαγές αυτές είναι συχνά δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, αλλά μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην κοινωνία όσο και στον ασφαλιστικό τομέα, σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Αυτό καθιστά τη συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων αλλά και το διάλογο μεταξύ των ασφαλιστών ζωτικής σημασίας για τον κλάδο.

Ο David Cole, Group Chief Risk Officer της Swiss Re, σχολιάζει: «Με το να μοιραζόμαστε τα ευρήματά μας, ελπίζουμε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ως προς τους αναδυόμενους κινδύνους.  Το μέλλον δεν είναι μια απλή γραμμική προέκταση του παρελθόντος. Περισσότερο χαρακτηρίζεται από γρήγορες και συνεχείς αλλαγές, έτσι ώστε η μελέτη των εμπειριών του παρελθόντος να μην αρκεί για να αξιολογήσουμε την αυριανή μας έκθεση».

Η μελέτη της Swiss Re πραγματεύεται μια ευρεία ποικιλία αναδυόμενων κινδύνων που σχετίζονται με τον κλάδο ασφάλισης Ζωής αλλά και τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων. Παραδείγματα αυτών των κινδύνων είναι η ασφάλεια του cloud computing, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις τάσεις της θνησιμότητας ή η απειλή από νέα παθογόνα  στην παραγωγή καουτσούκ. Πολλά από αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους διάφορούς κλάδους ασφάλισης.

Ενδεικτικά ένας από τους κινδύνους που εξετάζει η μελέτη της Swiss Re χαρακτηρίζοντάς τον ως υψηλών επιπτώσεων είναι ο αποπληθωρισμός στον οποίο οδηγεί η κρίση στην Ευρωζώνη.  
Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, πολλοί ανησυχούσαν για την απότομη αύξηση του πληθωρισμού λόγω των αυξημένων επιπέδων του δημόσιου χρέους και της ταχείας επέκτασης της προσφοράς χρήματος από τις Κεντρικές τράπεζες. Ωστόσο, ο αποπληθωρισμός στην ευρωζώνη φαίνεται να είναι ο νέος κίνδυνος που πρέπει να παρακολουθήσουμε τώρα. Ο πληθωρισμός των καταναλωτικών τιμών στην ευρωζώνη μειώθηκε σε 0,5% το Μάιο του 2014,  πολύ πιο κάτω από τον στόχο του 2% που είχε τεθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ενώ ο πληθωρισμός στις χώρες του πυρήνα της Ευρωζώνης παραμένει μάλλον θετικός, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι ήδη αρνητικός, ενώ στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία είναι κοντά στο μηδέν. Ο αποπληθωρισμός στις περιφερειακές οικονομίες της ευρωζώνης έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις. Από τη μία πλευρά, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της περιφέρειας σε σχέση με τις χώρες του  πυρήνα. Από την άλλη πλευρά, καταστέλλει την ιδιωτική ζήτηση και αυξάνει τον λόγο χρέους/ΑΕΠ. Δεν είναι σαφές αν θα κυριαρχήσουν οι αρνητικές ή οι θετικές επιπτώσεις.   

Όσο η ανάπτυξη συνεχίζεται και οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθερά σε θετικό έδαφος, οι πιθανότητες αποπληθωρισμού είναι μικρές. Μέχρι στιγμής, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό φαίνεται να παραμένουν θετικές, αλλά η οικονομική ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη.

Εάν η ανάκαμψη δεν είναι σταθερή, είναι πιθανό να αναπτυχθεί ένα σπιράλ αποπληθωρισμού σε επίπεδο ευρωζώνης, με την πιστωτική κατάρρευση να μειώνει την ιδιωτική ζήτηση, και συνεπώς να αμβλύνονται η οικονομική δραστηριότητα, τα εισοδήματα και οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Η μείωση των τιμών και του εισοδήματος θα αυξήσει περαιτέρω την πίεση για απομόχλευση. Αν η κεντρική τράπεζα δεν κάνει κάτι για να σταματήσει αυτό, θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένας φαύλος κύκλος.

Οι πιθανές συνέπειες;

Οι (αντ)ασφαλιστές είναι πιθανόν να αποτύχουν στους στόχους τους όσον αφορά τα έσοδα και τα ασφάλιστρα στην Ευρώπη. Το ενεργητικό στους ισολογισμούς τους, επίσης ,θα επηρεαστεί αρνητικά λόγω της έκθεσής τους σε ευρωπαϊκές μετοχές και ομόλογα.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας