Εταιρείες

Η Interamerican στην πρωτοπορία των αγροτικών ασφαλίσεων

Η Interamerican, πέντε μήνες μετά την έναρξη της διάθεσης των νέων ασφαλιστικών προγραμμάτων για αγρότες, έχει αναπτύξει ήδη μια αισθητή δραστηριότητα στα επίπεδα της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης-επικοινωνίας, που τροφοδοτούν τη σχέση της με την αγορά του πρωτογενή τομέα, τις επιχειρήσεις και τους αγρότες.

Η εταιρεία έχει οργανώσει ομάδες εξειδικευμένων συνεργατών των δικτύων πωλήσεων, υποστηρίζοντας τη συνεχή εκπαίδευσή τους  με τη συνεργασία της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και παράλληλα, με webinar σεμινάρια και workshops. Τα διοικητικά στελέχη που συμμετέχουν στην ομάδα ανάπτυξης σχετικής τεχνογνωσίας τροφοδοτούνται από τη μακρά εμπειρία της μητρικής Achmea στις γεωργικές ασφαλίσεις, στις Κάτω Χώρες. Αντικείμενο της ομάδας αποτελεί η χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη εργασιών, η βελτίωση των ασφαλιστικών διαδικασιών, η αναγνώριση του ανταγωνισμού, η εξέλιξη των προγραμμάτων με ταυτόχρονη παρακολούθηση των εξελισσόμενων αγροτικών αναγκών ασφάλισης, η ψηφιοποίηση των εργασιών στο πλαίσιο της ευρύτερης ψηφιακής κατεύθυνσης της εταιρείας, οι νέες συνεργασίες και η αξιολόγηση των εργασιών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Interamerican οργάνωσε πρόσφατα ημερίδα για τις αγροτικές ασφαλίσεις στο Καστέλι Χανίων, με τη συμμετοχή διοικητικών στελεχών και συνεργατών της. Επίσης, η εταιρεία ήταν μέγας χορηγός στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε στη Βουλιαγμένη.

Επισημαίνεται ότι τα προγράμματα της Interamerican εστιάζουν στη συστηματική αντιμετώπιση πολλαπλών φυσικών και επιχειρηματικών κινδύνων. Η εταιρεία παρέχει στον επαγγελματία αγρότη τη δυνατότητα επιλογής και σύνθεσης καλύψεων για αγροτικές κατοικίες και κτήρια (γεωργικά, κτηνοτροφικά), εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και εξοπλισμό θερμοκηπίων, γεωργικά μηχανήματα υπαίθρου και αγροτικά οχήματα, μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας, φυτική παραγωγή υπαίθρια και εντός θερμοκηπίου, μεταφορές αγροτικών προϊόντων και αστική ευθύνη έναντι τρίτων: γενική, εργοδότη και προϊόντος. Ειδικότερα όσον αφορά στην ασφάλιση της φυτικής παραγωγής, αυτή παρέχεται είτε ως κάλυψη φυτικής παραγωγής θερμοκηπίου είτε υπαίθριων καλλιεργειών για σειρά κινδύνων, εξειδικευμένων για την κάθε κατηγορία.

Στις φωτ., στιγμιότυπο από την ημερίδα στο Καστέλι Χανίων (πάνω), και η διοικητική ομάδα της Interamericanπου ασχολείται με τις αγροτικές ασφαλίσεις (κάτω).

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας