Διεθνή

Δυσαρέσκεια για την Οδηγία περί Ξεπλύματος Χρήματος

Δυσαρέσκεια εκφράζεται από τους Ευρωπαίους ασφαλιστές για την Οδηγία περί Ξεπλύματος Χρήματος.

Η πρόσφατη έκθεση της μεικτής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά το σχέδιο Οδηγίας της ΕΕ για το Ξέπλυμα Χρήματος θα εισαγάγει, όπως ισχυρίζονται, απαιτήσεις τις οποίες η Insurance Europe δεν θεωρεί πρακτικές για τις ασφαλιστικές εταιρείες.  

Η Insurance Europe υποστηρίζει, βέβαια, τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος ξεπλύματος χρημάτων και εκφράζει την ικανοποίησή της που το Ευρωκοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσεις της Οδηγίας θα πρέπει να προσαρμόζονται στο επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται.

Εκφράζεται, ωστόσο, η ανησυχία ότι ορισμένες λεπτομέρειες που εγκρίθηκαν στην εν λόγω έκθεση, δεν συνάδουν με τη λογική αυτή και θα επιβαρύνουν σημαντικά την ασφαλιστική βιομηχανία.

Οι αρχικές ανησυχίες της Insurance Europe αφορούν τις διατάξεις που σχετίζονται με το due diligence αλλά και εκείνες που σχετίζονται με τις λίστες για τον εντοπισμό πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας