Εταιρείες

Διεθνής συνάντηση στρατηγικής του ομίλου ACHMEA στην Ελλάδα

Η Interamerican φιλοξένησε πρόσφατα τη διεθνή συνάντηση στρατηγικής του ομίλου ACHMEA, στην οποία συμμετείχαν γενικοί εκτελεστικοί διευθυντές (CEO’s), διευθυντές οικονομικών υπηρεσιών (CFO’s) και άλλα κορυφαία στελέχη, συμπεριλαμβανομένων των κ.κ. R. Konterman, μέλους του Δ.Σ. της ACHMEA και επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων του ομίλου, και D. Sanderse,  Διευθύνοντος Συμβούλου του τομέα διεθνών δραστηριοτήτων και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Interamerican.

Τα θέματα που εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια του διήμερου προγράμματος εργασιών αφορούσαν στην παγκόσμια οικονομία και στις συνεχιζόμενες διακυμάνσεις των αγορών, την προσαρμογή στις αλλαγές αυτές και την αντιμετώπιση των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών και των κοινοτήτων εντός των οποίων λειτουργεί η ACHMEA. Εξετάσθηκαν, επίσης, η απλοποίηση της δομής του ομίλου, με εστίαση στην επιτάχυνση της απαραίτητης εξοικονόμησης στοιχείων κόστους και με συνέχιση, παράλληλα, των επενδύσεων σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στους πελάτες, καθώς και στην τεχνολογική καινοτομία.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας