Διαβούλευση για τις Συστημικές Ασφαλιστικές Εταιρείες

206

Η Insurance Europe ανταποκρίθηκε στην διαβούλευση που γίνεται από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) σχετικά με τις αποτελεσματικές στρατηγικές εκκαθάρισης των Συστημικά Σημαντικών Ασφαλιστικών εταιρειών παγκοσμίως (G-SIIs).

Τα βασικά μηνύματα της απάντησής της ήταν τα ακόλουθα:

  • Η Insurance Europe χαιρετίζει την απόφαση της FSB να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής του ορισμού “κρίσιμες λειτουργίες”. Ωστόσο, ο τελικός στόχος που προσπαθεί να επιτύχει η έννοια “κρίσιμες λειτουργίες”, δεν έχει καθοριστεί ακόμα επακριβώς. Ως εκ τούτου, η Insurance Europe πιστεύει ότι απαιτούνται περαιτέρω σχετικές διευκρινίσεις. Πρέπει, επίσης, να αναγνωριστεί ότι ο χαρακτηρισμός των συστημικά σημαντικών ασφαλιστικών εταιρειών και ο εντοπισμός των κρίσιμων λειτουργιών είναι πολύ διαφορετικά πράγματα και οι νομοθέτες δεν πρέπει να συγχέουν αυτές τις δύο προσεγγίσεις.
  • Η Insurance Europe χαιρετίζει, επίσης, την ευελιξία που εισήγαγε η FSB στην προσέγγιση των στρατηγικών εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων των σημείων εισόδου στη διαδικασία. Αυτό αντανακλά το ευρύ φάσμα των οργανωτικών δομών του κλάδου των ασφαλίσεων.
  • Η Insurance Europe τονίζει τη σημασία της εφαρμογής κατάλληλων εργαλείων και στρατηγικών εκκαθάρισης, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα, που λέει πως η αποτυχία των ασφαλιστικών μπορεί να συμβεί και μπορεί να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα.
  • Η Insurance Europe χαιρετίζει την προτίμηση του FSB στις μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων στην προτεινόμενη οδηγία.
  •   Πράγματι, σε συνδυασμό με τα run-offs, οι μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίου είναι επαρκείς για να αντιμετωπιστεί η πλειοψηφία των περιπτώσεων αποτυχίας ασφαλιστικών και επομένως αυτά θα πρέπει να είναι τα προτιμώμενα εργαλεία εκκαθάρισης.
  •   Αν ο προσδιορισμός των κρίσιμων λειτουργιών σημαίνει επιβολή πρόσθετων απαιτήσεων, αυτές θα πρέπει να παρέχουν επαρκή οφέλη για να δικαιολογήσουν το πρόσθετο κόστος που συνεπάγονται.
  • Ο δυνητικός συστημικός κίνδυνος των αντασφαλιστικών εταιρειών περιορίζεται σημαντικά από διάφορους παράγοντες: το συνολικό μέγεθος της αγοράς αντασφαλίσεων είναι μικρό σε σύγκριση με το μέγεθος της ασφαλιστικής αγοράς, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των ασφαλιστών που να προσομοιάζει σε δίκτυο (έτσι οι πιθανοί δίαυλοι μετάδοσης είναι αργοί και ανιχνεύσιμοι), υπάρχουν χαμηλά εμπόδια εισόδου στον κλάδο και η τεχνογνωσία είναι πολύ μεταβιβάσιμη (ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα υποκατάστασης).
  •   Οι δύο τελευταίες παρατηρήσεις ισχύουν και για τους πρωτασφαλιστές.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την απάντηση της Insurance Europe  εδώ.

 

Προηγούμενο άρθροΗ Mega Brokers στο Money Show 2016
Επόμενο άρθροΗ ΑΙG στηρίζει τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS