Εταιρείες

Ανάπτυξη του διεθνούς προγράμματος Financial Planning στην Interamerican

Η Interamerican, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Δικτύου Πωλήσεων, είναι σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη της εξέλιξης επίλεκτων συνεργατών της σε ικανούς Financial Planners, υψηλής τεχνογνωσίας και επαγγελματικής επάρκειας.

Στις αρχές Νοεμβρίου μια ακόμη ομάδα συνεργατών του εταιρικού Δικτύου, η έβδομη κατά σειρά, ολοκλήρωσε την παρακολούθηση του ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος Financial Planning. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Κέντρου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Interamerican και με τη συνεργασία της ACHMEA Academy, εκπαιδευτικού βραχίονα της μητρικής εταιρείας και της Eurapco, πολυεταιρικού οργανισμού ανταλλαγής σύγχρονης επαγγελματικής τεχνογνωσίας της ACHMEA.

Σήμερα, η Interamerican διαθέτει περισσότερους από 200 επαγγελματίες Financial Planners στη σύνθεση του δικτύου της, με κατάρτιση εξειδίκευσης, υψηλή παραγωγικότητα και ποιότητα εργασίας.

Οι Financial Planners συνεισφέρουν στα ετήσια αποτελέσματα της εταιρείας περί τα 7 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας και περί τα 13 εκατ. στις Γενικές Ασφαλίσεις. Ο σχεδιασμός των επομένων ετών προβλέπει περαιτέρω αύξηση των χρηματοοικονομικών συμβούλων, ισχυροποίηση του πελατοκεντρικού προσανατολισμού της εργασίας τους και εισαγωγή των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών στις εργασιακές πρακτικές τους. Στις προθέσεις της εταιρείας είναι να ενισχύσει και το θεματικό περιεχόμενο του προγράμματος, βελτιώνοντας την παρεχόμενη αξία ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών από τα στελέχη της ομάδας.

Η σχετική πρωτοβουλία της Interamerican εγγράφεται στο ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης του εταιρικού δικτύου πωλήσεων (δίκτυο Agency), του οποίου ενισχύεται ο ρόλος στη διανομή με τη διεύρυνση ομάδων εξειδικευμένων συνεργατών σε ειδικότερους τομείς ασφάλισης (αποταμίευσης-επένδυσης, αγροτικών καλύψεων, αστικής ευθύνης κ.λπ.), ώστε οι ασφαλιζόμενοι να έχουν τη βέλτιστη συμβουλευτική υποστήριξη.

Στη φωτ. οι απόφοιτοι Financial Planners, από τον έβδομο κύκλο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Interamerican.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας