Έρευνα της AIG υπογραμμίζει τη σημασία των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

Τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στις ΗΠΑ και τον Καναδά για λογαριασμό της American International Group Inc. (AIG) δείχνουν ότι μεταξύ εταιρικών στελεχών, η πλειοψηφία ανησυχεί περισσότερο για τις ηλεκτρονικές και διαδικτυακές απειλές, σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες κινδύνων.

Πάνω από το 85% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ανησυχεί είτε σε μεγάλο είτε σε μέτριο βαθμό για τις ηλεκτρονικές και διαδικτυακές απειλές στην επιχείρησή τους. Το ποσοστό αυτό ήταν σαφώς μεγαλύτερο από αυτό για άλλες κατηγορίες κινδύνων, όπως την απώλεια εσόδων (82%), τις ζημίες στην περιουσία της επιχείρησης (80%) ή τους επενδυτικούς κίνδυνους (76%).

Τα ευρήματα της έρευνας, η οποία περιλαμβάνει και απαντήσεις από μεσίτες ασφαλίσεων, δείχνουν επίσης ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση για πληροφορίες και ενημέρωση πάνω στους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους. 80% των ερωτηθέντων δήλωσε πως είναι δύσκολο να παρακολουθήσει τις εξελίξεις εξαιτίας του γρήγορου ρυθμού με τον οποίο μεταβάλλεται η συγκεκριμένη κατηγορία απειλών. 

Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν την AIG να δημιουργήσει την πρώτη εφαρμογή για iPad σχετικά με την προστασία από ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους, σε συνδυασμό με το ασφαλιστικό προϊόν CyberEdge (περισσότερα εδώ).

Επιπλέον στοιχεία της έρευνας δίνουν μία περισσότερο αναλυτική εικόνα για τις αντιλήψεις των στελεχών και των μεσιτών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους:

• Πάνω από δύο στους τρεις (69%) πιστεύουν ότι σε περίπτωση επίθεσης, ο κίνδυνος για τη φήμη μιας εταιρείας είναι μεγαλύτερος από τους αμιγώς οικονομικούς κινδύνους.
• Πάνω από εφτά στους δέκα (75%) πιστεύουν ότι η νομική και κανονιστική  συμμόρφωση αναγκάζει τις εταιρείες να λάβουν περισσότερο υπόψη τους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους.
• Η μεγάλη πλειοψηφία (82%) πιστεύει ότι οι συγκεκριμένες απειλές προέρχονται κατά κύριο λόγο από hackers, ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (71%) θεωρεί εξίσου σημαντικό παράγοντα και το ανθρώπινο λάθος.

«Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη αλλά και η ασφαλιστική αγορά αναγνωρίζουν πλέον τη σημασία των ψηφιακών και διαδικτυακών κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στη φήμη αλλά και τον ισολογισμό μίας επιχείρησης. Παρόλο που η συγκεκριμένη έρευνα έγινε στην Αμερική, τα αποτελέσματά της είναι ενδεικτικά μίας τάσης που αγγίζει τόσο την Ευρώπη όσο και τη χώρα μας. Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο αυξάνεται και η σημασία των συγκεκριμένων απειλών. Το ερώτημα πλέον δεν είναι το τι κάνει μία επιχείρηση για να προστατευτεί, αλλά πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει», σχολίασε ο Γιάννης Τζίτζικας, Διευθυντής Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων της AIG στην Ελλάδα.

Σχετικά με το Cyber App για ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους
Η AIG δημιούργησε το CyberEdge Mobile App για iPad για να δώσει περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές αντιμετώπισης των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία απειλών και διατίθεται δωρεάν μέσω του iTunes® App Store. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για την αγορά των ΗΠΑ και του Καναδά, ενώ ετοιμάζεται και η  ευρωπαϊκή εκδοχή της. 

Σχετικά με την έρευνα
Η Penn Schoen Berland (PSB) διεξήγαγε για λογαριασμό της AIG μια έρευνα ανάμεσα σε 323 ανώτατα διευθυντικά στελέχη, risk managers, στελέχη τμημάτων ΙΤ και μεσίτες ασφαλίσεων στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Όλοι οι ερωτηθέντες έχουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ασφαλιστικά προγράμματα μίας επιχείρησης. Η έρευνα περιλαμβάνει μία ομάδα πελατών της AIG καθώς και άλλων εταιρειών, μεταξύ των οποίων και 60 εταιρειών με έσοδα μεταξύ 1$ δισ. και 10$ δισ., μικρότερων επιχειρήσεων με έσοδα μεταξύ $10 εκατ. και $1 δισ., αλλά και μεγάλων και μεσαίων σε μέγεθος μεσιτών ασφαλίσεων. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2012, με στατιστικό περιθώριο λάθους +/-5,45%.

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας