Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,8% και διαμορφώθηκε σε €20.131 εκατ. στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2021, έναντι €19.979 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος στις 2 Ιουνίου. Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά €123 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €14.764 εκατ., έναντι €14.887 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά €123 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €1.537 εκατ. στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2021. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν μικρή αύξηση κατά €3 εκατ., ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά €120 εκατ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 7,6% το α΄ τρίμηνο του 2021, έναντι 7,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε €12.246 εκατ. στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2021, έναντι €12.555 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Όπως επισημαίνεται σχετικά από την ΤτΕ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται, κυρίως, σε διαφορές αποτίμησης, αλλά και σε ρευστοποιήσεις τίτλων εξωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 60,8% από 62,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε €3.469 εκατ., έναντι €3.175 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 17,2%, έναντι 15,9% το προηγούμενο τρίμηνο. «Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται, κυρίως, σε καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού», όπως αναφέρεται σχετικά.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε €702 εκατ., έναντι €650 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των τιμών των μετοχών εσωτερικού. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,5%, έναντι 3,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά €205 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €3.585 εκατ. στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2021. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά €123 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €14.764 εκατ., λόγω κυρίως της μείωσης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά €117 εκατ., όπως αναφέρεται σχετικά. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά €6 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €3.044 εκατ. Το 72,5% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

ΤτΕ: Ξεπέρασε τα €20 δις το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο α΄ τριμήνο 2021
ΤτΕ: Ξεπέρασε τα €20 δις το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο α΄ τριμήνο 2021
ΤτΕ: Ξεπέρασε τα €20 δις το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο α΄ τριμήνο 2021

Σημειώσεις:

1. Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 με θέμα «Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς».

2. Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης και προσαρμογές από αναταξινομήσεις.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΝέο Δ.Σ. στην AMICE
Επόμενο άρθρο+19,4% η παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής το α΄ τετράμηνο