Οικονομικά Μεγέθη

ΤτΕ: Στα €1,7 δις το ενεργητικό των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ το α΄ τρίμηνο 2021

Στα €1.702 εκατ. διαμορφώθηκε η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ)το α’ τρίμηνο του 2021, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το πλήθος των ασφαλισμένων στα ΤΕΑ-ΙΕΣΠ, στο τέλος του 2020, ήταν 160.900 έναντι 159.287 το 2019.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα τς Ελλάδος, η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ (στο εξής Ταμείων) ανήλθε σε 1.702 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2021, έναντι 1.698 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 1.483 εκατ. ευρώ το  α’ τρίμηνο του 2020.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων αυξήθηκαν σε 228 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2021, έναντι 212 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 265 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 13,4%, έναντι 12,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 17,9% το α’ τρίμηνο του 2020.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε 726 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2021, έναντι 739 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 728 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου μειώθηκε σε 42,7%, έναντι 43,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 49,1% το α’ τρίμηνο του 2020.

Η αξία των τοποθετήσεων σε μερίδια επενδυτικών οργανισμών διαμορφώθηκε σε 407 εκατ. ευρώ από 406 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 298 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου διατηρήθηκε αμετάβλητο στο 23,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, έναντι 20,1% το α’ τρίμηνο του 2020.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και άλλα μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε 292 εκατ. ευρώ από 279 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 143 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 17,2% από 16,4% το προηγούμενο τρίμηνο και 9,7% το α’ τρίμηνο του 2020.

Τέλος, ο συνολικός αριθμός των ασφαλισμένων στα Ταμεία αυξήθηκε σε 160.900  στο τέλος του 2020, έναντι 159.287 στο τέλος του 2019. Ειδικότερα, στο τέλος του 2020, τα ενεργά μέλη των Ταμείων ήταν 112.324, τα ανενεργά μέλη με θεμελιωμένα δικαιώματα 23.213 και οι συνταξιούχοι 25.363.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πλήρη στατιστικά στοιχεία Ταμείων

Κατάλογος Ταμείων

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας