η επιστήμη των δεδομένων στην ασφάλιση

Πρόβλεψη της καθαρής αξίας των πελατών στον κλάδο Ασφάλισης Οχημάτων

Πρόβλεψη της καθαρής αξίας των πελατών στον κλάδο Ασφάλισης Οχημάτων

Η πρόβλεψη για το πόσο θα κοστίσει σε μια ασφαλιστική εταιρεία κάθε πελάτης και πόσο κέρδος μπορεί να της αποφέρει μπορεί να δώσει μια σαφή εικόνα για το ύψος των χρημάτων που αξίζει να δαπανήσει για την απόκτηση, τη διατήρηση και την εξυπηρέτησή του.
Kατηγοριοποίηση των πελατών βάσει επικινδυνότητας στον κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Kατηγοριοποίηση των πελατών βάσει επικινδυνότητας στον κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Οι ασφαλιστικές εταιρείες δαπανούν ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού τους, στον τομέα του μάρκετινγκ, για τη δημιουργία εκστρατειών ενημέρωσης, προβολής ή προώθησης, με στόχο τη διατήρηση των υπαρχόντων πελατών, καθώς και την προσέλκυση νέων. Για να επιτευχθεί αυτό, όμως, με…

Πρόβλεψη πώλησης Ασφάλισης Οχήματος σε πελάτες με Ασφαλιστήρια Υγείας

Πρόβλεψη πώλησης Ασφάλισης Οχήματος σε πελάτες με Ασφαλιστήρια Υγείας

Η διαδικασία της διασταυρούμενης πώλησης (cross-selling) αφορά την προώθηση επιπλέον υπηρεσιών ή προϊόντων σε υφιστάμενους πελάτες. Πρακτικά, αφορά τη διαδικασία εντοπισμού υφιστάμενων πελατών που κάνουν ήδη χρήση κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος της επιχείρησης, οι οποίοι θα αποκρίνονταν θετικά στην πρόταση για αγορά κάποιας επιπλέον υπηρεσίας ή προϊόντος.
Η αξιοποίηση των Big Data στον ασφαλιστικό κλάδο

Η αξιοποίηση των Big Data στον ασφαλιστικό κλάδο

Το ακόλουθο άρθρο εγκαινιάζει τη νέα μας στήλη «Η Επιστήμη των Δεδομένων στην Ασφάλιση», που υλοποιείται με τη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή του Αναπληρωτή Καθηγητή και Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Σωτηρίου Μπερσίμη.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας